Nya Levande Bibeln

Titusbrevet 1

1-2 Från Paulus, Guds tjänare, utsänd av Jesus Kristus med trons budskap till dem som Gud har utvalt för att de ska lära känna Guds sanning, som leder till evigt liv. Gud, som inte kan ljuga, har ju lovat oss detta för mycket länge sedan.

När tiden var inne, lät han oss få del av dessa goda nyheter, och gav mig i uppdrag att berätta om dem för alla människor. Det var en befallning från Gud, vår Frälsare.

Till Titus, du som i sanning är min son i den gemensamma tron. Jag hälsar dig med välsignelse och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.

En ledare måste uppfylla vissa krav

Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle hjälpa och styrka de olika församlingarna, och för att i varje stad utse församlingsledare efter mina instruktioner.

De män du väljer måste ha gott anseende. De får bara leva tillsammans med den kvinna de är gift med, och deras barn måste följa Herren och inte ha rykte om sig att vara upproriska eller olydiga.

De som har ansvar för församlingen måste som Guds tjänare leva ett fläckfritt liv. De får inte vara högfärdiga, häftiga eller våldsamma, inte missbruka vin eller vara giriga.

De måste vara gästfria, förståndiga, rättvisa och behärskade, och inställda på att alltid göra gott.

Deras tro på den sanning som de har fått undervisning om måste vara stark och fast, så att de kan undervisa andra om den, och överbevisa dem som inte håller med dem.

Varning för falska lärare

10 Det finns nämligen många som inte vill lyssna till det vi säger. Det gäller särskilt dem som säger att alla kristna måste följa de judiska lagarna. Detta är ju bara tomt prat som för människor bakom ljuset

11 och måste stoppas. Hela familjer har redan blivit ledda bort från Guds nåd av sådana som bara är ute efter pengar.

12 En av deras egna män, en profet från Kreta, har sagt om dem: Dessa män på Kreta är lögnare allihop! De är lata och glupska och beter sig som vilda djur.

13 Det är så sant som det är sagt. Tillrättavisa dem därför skarpt så deras tro blir sund,

14 och de slutar att lyssna till judiska sagor och krav från män som har vänt sanningen ryggen.

15 En människa som har ett rent samvete upptäcker det positiva, goda och rena i allting, men den som har ont i sinnet och saknar tro, ser bara det negativa och onda. Hennes upproriska och osunda inre smittar av sig på allt hon ser och gör.

16 Sådana människor påstår ofta att de känner Gud, men när man ser deras sätt att leva och handla förstår man hur det är. De är avskyvärda och olydiga, och man kan aldrig vänta sig något gott från dem.

Japanese Living Bible

テトスへの手紙 1

11-4 神のしもべであり、イエス・キリストの使徒であるパウロから、同じ信仰によって、私の真実の子となった愛するテトスへ。どうか、父なる神と救い主キリスト・イエスが、あなたに祝福と平安とを注いでくださいますように。私は、神に選ばれた人たちを信仰に導き、真理を教えるために遣わされた者です。神のことばの真理には、信じる人の生活を全く変える力と、永遠のいのちを与える力があります。これは、世界が造られる前からの神の約束です。神は、偽りを言うことがないお方です。それで今、約束どおり最善の時を選んで、この良い知らせを公表し、すべての人に告げ知らせる特権を私にゆだねられたのです。

ふさわしい牧師を選ぶ

ところで、あなたをクレテ島に残して来たのは、島の教会を強めるために、思う存分働いてもらいたかったからです。前もってお願いしておいたように、私の指示どおり、町ごとに牧師〔長老〕を任命してください。

牧師として選ぶ人は、正しい生活を送っていて、評判の良い人でなければなりません。すなわち、一人の妻の夫であり、子どもも、主を愛するクリスチャンでなければなりません。子どもが親に反抗的だとか、乱暴者だとか、悪いうわさのある人は避けなさい。 牧師は神に仕える者ですから、だれからも非難されない人であるべきです。高慢な人、短気な人、大酒飲み、けんか好き、金銭欲の強い人に、その資格はありません。 心から客をもてなし、善意にあふれ、慎み深く、だれにでも公平で、良識ある、きよらかな心の持ち主でなければならないのです。 また、教えられたみことばの真理をしっかり守っている人であることも大切な条件です。なぜなら、彼らの使命は人々に真理を教え、反対する者に、その誤りをはっきり指摘することにあるからです。

10 こう言うのは、真理に従わない人が大ぜいいるからです。特に、「クリスチャンはみな、割礼を受けるべきだ」と主張する者たちは、その代表的な例だと言えます。これはまた、なんとばかげた議論でしょう。彼らは人の目をくらませて、真理を見いだすのを阻むのです。 11 そんな議論は直ちにやめさせなさい。それで、すでに何家族かが神の恵みから離れてしまいました。そんなことを教える者たちの目当ては、一にも二にも金もうけです。 12 彼らのことを、同じクレテ出身の預言者はこう言いました。「クレテ人はみな、うそつきで悪いけだもの。なまけ者で食いしんぼう。」 13 まさにそのとおりです。ですから、人々を甘やかさず、その信仰を強めるように、きびしく教育しなさい。 14 そして、ユダヤ人の作り話や、真理に逆らう者の言い分に耳を傾けることなど、きっぱりやめさせなさい。

15 きよい心の持ち主には、すべてのものがきよく、良いものに見えます。しかし、心の曲がった不真実な者には、すべてが曲がって見えるのです。それは、その汚れた思いと反抗的な心が、見るもの聞くものすべてをゆがめるからです。 16 そういう者たちは、口先では神を知っていると言うのですが、行いを見れば、そのうそは一目瞭然です。心は腐れきって不従順で、良い行いにふさわしくない者です。