Nya Levande Bibeln

Titusbrevet 1

1-2 Från Paulus, Guds tjänare, utsänd av Jesus Kristus med trons budskap till dem som Gud har utvalt för att de ska lära känna Guds sanning, som leder till evigt liv. Gud, som inte kan ljuga, har ju lovat oss detta för mycket länge sedan.

När tiden var inne, lät han oss få del av dessa goda nyheter, och gav mig i uppdrag att berätta om dem för alla människor. Det var en befallning från Gud, vår Frälsare.

Till Titus, du som i sanning är min son i den gemensamma tron. Jag hälsar dig med välsignelse och frid från Gud, Fadern, och Kristus Jesus, vår Frälsare.

En ledare måste uppfylla vissa krav

Jag lämnade dig kvar på Kreta för att du skulle hjälpa och styrka de olika församlingarna, och för att i varje stad utse församlingsledare efter mina instruktioner.

De män du väljer måste ha gott anseende. De får bara leva tillsammans med den kvinna de är gift med, och deras barn måste följa Herren och inte ha rykte om sig att vara upproriska eller olydiga.

De som har ansvar för församlingen måste som Guds tjänare leva ett fläckfritt liv. De får inte vara högfärdiga, häftiga eller våldsamma, inte missbruka vin eller vara giriga.

De måste vara gästfria, förståndiga, rättvisa och behärskade, och inställda på att alltid göra gott.

Deras tro på den sanning som de har fått undervisning om måste vara stark och fast, så att de kan undervisa andra om den, och överbevisa dem som inte håller med dem.

Varning för falska lärare

10 Det finns nämligen många som inte vill lyssna till det vi säger. Det gäller särskilt dem som säger att alla kristna måste följa de judiska lagarna. Detta är ju bara tomt prat som för människor bakom ljuset

11 och måste stoppas. Hela familjer har redan blivit ledda bort från Guds nåd av sådana som bara är ute efter pengar.

12 En av deras egna män, en profet från Kreta, har sagt om dem: Dessa män på Kreta är lögnare allihop! De är lata och glupska och beter sig som vilda djur.

13 Det är så sant som det är sagt. Tillrättavisa dem därför skarpt så deras tro blir sund,

14 och de slutar att lyssna till judiska sagor och krav från män som har vänt sanningen ryggen.

15 En människa som har ett rent samvete upptäcker det positiva, goda och rena i allting, men den som har ont i sinnet och saknar tro, ser bara det negativa och onda. Hennes upproriska och osunda inre smittar av sig på allt hon ser och gör.

16 Sådana människor påstår ofta att de känner Gud, men när man ser deras sätt att leva och handla förstår man hur det är. De är avskyvärda och olydiga, och man kan aldrig vänta sig något gott från dem.

Amplified Bible

Titus 1

Salutation

1Paul, a bond-servant of God and an apostle (special messenger, personally chosen representative) of Jesus Christ, for the faith of God’s chosen ones and [to lead and encourage them to recognize and pursue] the knowledge of the truth which leads to godliness, based on the hope and divine guarantee of eternal life, [the life] which God, who is ever truthful and without deceit, promised before the ages of time began, and at the appointed time has made known His word and revealed it as His message, through preaching, which was entrusted to me according to the command of God our Savior—

To Titus, my true child in a common faith: Grace and peace [inner calm and spiritual well-being] from God the Father and Christ Jesus our Savior.

Qualifications of Elders

For this reason I left you behind in Crete, so that you would set right what remains unfinished, and appoint [a]elders in every city as I directed you, namely, a man of unquestionable integrity, the husband of one wife, having children who believe, not accused of being immoral or rebellious. For the [b]overseer, as God’s steward, must be blameless, not self-willed, not quick-tempered, not addicted to wine, not violent, not greedy for dishonest gain [but financially ethical]. And he must be hospitable [to believers, as well as strangers], a lover of what is good, sensible (upright), fair, devout, self-disciplined [above reproach—whether in public or in private]. He must hold firmly to the trustworthy word [of God] as it was taught to him, so that he will be able both to give accurate instruction in sound [reliable, error-free] doctrine and to refute those who contradict [it by explaining their error].

10 For there are many rebellious men who are empty talkers [just windbags] and deceivers; especially those of the circumcision [those Jews who insist that Gentile believers must be circumcised and keep the Law in order to be saved]. 11 They must be silenced, because they are upsetting whole families by teaching things they should not teach for the purpose of dishonest financial gain. 12 One of them [Epimenides, a Cretan], a [c]prophet of their own, said, “Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons.” 13 This description is true. So rebuke them sharply so that they will be sound in the faith and free from doctrinal error, 14 not paying attention to Jewish myths and the commandments and rules of men who turn their backs on the truth. 15 To the pure, all things are pure; but to the corrupt and unbelieving, nothing is pure; both their mind and their conscience are corrupted. 16 They profess to know God [to recognize and be acquainted with Him], but by their actions they deny and disown Him. They are detestable and disobedient and worthless for good work of any kind.

Notas al pie

  1. Titus 1:5 The words elder, overseer, and bishop are used interchangeably to indicate the spiritually mature men who were qualified and selected to serve as leaders and shepherds over the church of God (v 7; cf Acts 20:17,28; 1 Tim 3:1-7; 1 Pet 5:1, 2).
  2. Titus 1:7 Or bishop.
  3. Titus 1:12 Epimenides was a highly regarded sixth century b.c. poet and philosopher from Crete. His description of his own people had by this time become a proverb.