Swedish Contemporary Bible

Song of Solomon 1

1Sångernas sång, av Salomo.

Hon:[a]

2Låt honom kyssa mig

med kyssar av sin mun,

för din kärlek är ljuvare än vin.

3Doften av din parfym är underbar,

ditt namn är som balsam från Turak

och de unga kvinnorna älskar dig.

4Ta mig med dig!

Kom, vi skyndar oss!

Kungen tar mig med in i sina kammare.

Vännerna:

Vi ska jubla och glädjas åt dig!

Vi ska prisa din kärlek högre än vin.

Hon:

Med rätta älskar de dig!

5Jag är mörk och skön,

ni Jerusalems döttrar,

som Kedars tält,

som Salomos[b] tältdukar.

6Stirra inte på mig, därför att jag är så mörk.

Solen har bränt mig.

Mina bröder blev förargade på mig

och satte mig att vakta vingårdarna.

Men min egen vingård vaktade jag inte.

7Tala om för mig, min älskade,

vart du leder din hjord!

Var låter du den vila vid middagstid?

Varför skulle jag vara som en beslöjad kvinna

vid dina vänners hjordar?

Vännerna:

8Om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor,

så följ fårhjordens spår,

och för dina killingar i bet

vid herdarnas tält.

Han:

9Min älskade, jag liknar dig vid ett sto

som spänts för faraos vagnar.

10Dina vackra kinder är smyckade med hängen

och din hals med ädelstenar.

11Vi ska göra guldsmycken

med silverkulor åt dig.

Hon:

12När kungen ligger på sin säng[c],

sprider min nardus sin doft.

13Min älskade är som en doftpåse med myrra,

som ligger mellan mina bröst.

14Min älskade är för mig en bukett hennablommor

från En-Gedis vingårdar,

Han:

15Så vacker du är, min älskade,

så vacker du är!

Dina ögon är som duvor.

Hon:

16Vad underbar du är, min älskade,

så ljuvlig!

Grönskande är vår bädd.

Han:

17Vi har cedrar som bjälkar i vår boning

och cypresser som tak.

Notas al pie

  1. 1:2 Sången sjungs växelvis av bruden, brudgummen och deras vänner, men övergången är ibland oklar. Hon, han, vännerna finns inte i grundtexten utan är tillägg gjorda för att åtminstone ungefärligt markera vem som framträder.
  2. 1:5 Namnet kan ev. också tolkas som ett ortnamn Shalma och i så fall utgöra en parallell till Kedars tält (tält var ju ingenting Salomo var känd för).
  3. 1:12 Det hebreiska ordets betydelse är osäker. Möjligen: När kungen ligger till bords…

New Living Translation

Song of Solomon 1

1This is Solomon’s song of songs, more wonderful than any other.

Young Woman[a]

Kiss me and kiss me again,
    for your love is sweeter than wine.
How pleasing is your fragrance;
    your name is like the spreading fragrance of scented oils.
    No wonder all the young women love you!
Take me with you; come, let’s run!
    The king has brought me into his bedroom.

Young Women of Jerusalem

How happy we are for you, O king.
    We praise your love even more than wine.

Young Woman

How right they are to adore you.

I am dark but beautiful,
    O women of Jerusalem—
dark as the tents of Kedar,
    dark as the curtains of Solomon’s tents.
Don’t stare at me because I am dark—
    the sun has darkened my skin.
My brothers were angry with me;
    they forced me to care for their vineyards,
    so I couldn’t care for myself—my own vineyard.

Tell me, my love, where are you leading your flock today?
    Where will you rest your sheep at noon?
For why should I wander like a prostitute[b]
    among your friends and their flocks?

Young Man

If you don’t know, O most beautiful woman,
    follow the trail of my flock,
    and graze your young goats by the shepherds’ tents.
You are as exciting, my darling,
    as a mare among Pharaoh’s stallions.
10 How lovely are your cheeks;
    your earrings set them afire!
How lovely is your neck,
    enhanced by a string of jewels.
11 We will make for you earrings of gold
    and beads of silver.

Young Woman

12 The king is lying on his couch,
    enchanted by the fragrance of my perfume.
13 My lover is like a sachet of myrrh
    lying between my breasts.
14 He is like a bouquet of sweet henna blossoms
    from the vineyards of En-gedi.

Young Man

15 How beautiful you are, my darling,
    how beautiful!
    Your eyes are like doves.

Young Woman

16 You are so handsome, my love,
    pleasing beyond words!
The soft grass is our bed;
17     fragrant cedar branches are the beams of our house,
    and pleasant smelling firs are the rafters.

Notas al pie

  1. 1:1 The headings identifying the speakers are not in the original text, though the Hebrew usually gives clues by means of the gender of the person speaking.
  2. 1:7 Hebrew like a veiled woman.