Swedish Contemporary Bible

Zephaniah 1

1Herrens ord kom till Sefanja, son till Kushi, son till Gedalja, son till Amarja, son till Hiskia, under Juda kung Josias, Amons sons, regeringstid.

Vredens dag

2”Jag ska fullständigt utplåna allt

från jordens yta, säger Herren.

3Jag ska utplåna både människor och djur,

jag ska utplåna himlens fåglar och havets fiskar,

och ruinhögarna tillsammans med de gudlösa.

Jag ska utrota människorna från jordens yta, säger Herren.

4Jag ska sträcka ut min hand mot Juda

och mot alla som bor i Jerusalem.

Jag ska utrota från denna plats

det som finns kvar av Baal,

avgudaprästernas namn

tillsammans med prästerna,

5dem som på taken böjer sig

i tillbedjan för himlens här,

dem som böjer sig ner för Herren

men också svär vid Milkom[a],

6dessa som vänt sig bort från Herren

och inte söker eller frågar efter Herren.”

7Var stilla inför Herren, Herren,

för Herrens dag är nära!

Herren har förberett en offerhögtid

och helgat sina inbjudna.

8”På Herrens offerdag

ska jag straffa furstarna och prinsarna

och alla som bär främmande kläder.

9På den dagen ska jag straffa dem

som hoppar över tröskeln

och fyller sina herrars hus

med våld och svek.[b]

10Den dagen, säger Herren,

ska rop höras från Fiskporten,

klagan från Nya staden,

väldigt dån från höjderna.

11Jämra er, ni som bor i Mortelkvarteret,

för skaran av köpmän är borta,

och utplånade är de

som handlar med silver.

12Vid den tiden ska jag med ljus och lykta

söka igenom Jerusalem

och straffa de män som sitter där

liknöjda på sin drägg,

och tänker:

Herren gör ingenting, vare sig gott eller ont.’

13Men deras rikedom ska plundras

och deras hus läggas öde.

De ska bygga hus,

men inte få bo i dem,

plantera vingårdar,

men inte få dricka vinet från dem.”

14Herrens stora dag är nära,

ja, den är nära och kommer mycket snabbt.

Det kommer att höras rop på Herrens dag,

starka män ska då gråta bittert.[c]

15Den dagen är en vredens dag,

en dag av nöd och ångest,

en dag av förödelse och ödeläggelse,

en dag av mörker och dimma,

en dag av moln och dunkel,

16en dag med hornstötar och krigsrop

mot befästa städer och höga torn.

17”Jag ska låta människorna drabbas av ångest,

så att de går omkring som blinda,

för de har syndat mot Herren.

Deras blod ska hällas ut som stoft

och deras inälvor som dynga.

18Varken deras silver eller guld

kan rädda dem på Herrens vredes dag.”

Hans lidelses eld

ska förtära hela jorden.

Han ska göra ett snabbt slut

på alla dess invånare.

Notas al pie

 1. 1:5 Om ordet inte tolkas som ett avgudanamn utan översätts, betyder det deras kung.
 2. 1:9 Grundtextens innebörd är osäker. Jfr 1 Sam 5:5.
 3. 1:14 Grundtextens innebörd är osäker.

Amplified Bible

Zephaniah 1

Day of Judgment on Judah

1The word of the Lord which came to Zephaniah the son of Cushi, the son of Gedaliah, the son of Amariah, the son of [a]Hezekiah, in the days of Josiah the son of Amon, king of Judah:


“I will completely consume and sweep away all things
From the face of the earth [in judgment],” says the Lord.

“I will consume and sweep away man and beast;
I will consume and sweep away the birds of the air
And the fish of the sea,
And the [b]stumbling blocks (idols) along with the wicked;
And I will cut off and destroy man from the face of the earth,” declares the Lord.

“I will also stretch out My hand [in judgment] against Judah
And against all the inhabitants of Jerusalem.
And I will cut off and destroy the remnant of [c]Baal from this place,
And the names and remembrance of the idolatrous priests along with the [false] priests,

And those who bow down and worship the host of heaven [the sun, the moon, and the stars] [d]on their housetops
And those who bow down and swear [oaths] to [and pretend to worship] the Lord and [yet also] swear by [the pagan god called] Milcom [god of the Ammonites],

And those who have turned back from following the Lord,
And those who have not sought the Lord [as their most important need] or inquired of Him.”


[Hush!] Be silent before the Lord God [there is no acceptable excuse to offer]!
For the day [of the vengeance] of the Lord is near,
For the Lord has prepared a sacrifice (Judah),
He has set apart [for His use] those who have accepted His invitation [the Chaldeans who rule Babylon].

“Then it will come about on the day of the Lord’s sacrifice
That I will punish the princes and the king’s sons
And all who are clothed in [lavish] foreign apparel [reflecting their paganism].

“On that day I will also punish all those who [e]leap over the temple threshold,
Who fill their [pagan] lord’s temple with violence and deceit.
10 
“On that day,” declares the Lord,
“There will be the sound of crying from the Fish (Damascus) Gate [in the northern wall of Jerusalem where invaders enter]
And wailing from the [f]Second Quarter [of the city],
And a loud crash from the hills.
11 
“Wail [in anguish], you inhabitants of the [g]Mortar (Valley of Siloam),
For all the merchants of Canaan will be silenced and destroyed;
All who weigh out silver will be cut off.
12 
“It will come about at that time
That I will search Jerusalem with lamps
And I will punish the men
Who [like old wine] are stagnant in spirit,
Who say in their hearts,
‘The Lord will not do good, nor will He do evil.’
13 
“Furthermore, their wealth will become plunder
And their houses a desolation.
Yes, they will build houses but not live in them,
And plant vineyards but not drink their wine.”

14 
The great [judgment] day of the Lord is near,
Near and coming very quickly.
Listen! The [voice of the] day of the Lord!
The warrior cries out bitterly [unable to fight or to flee].
15 
That day is a day of [the outpouring of the] wrath [of God],
A day of trouble and distress,
A day of destruction and devastation,
A day of darkness and gloom,
A day of clouds and thick darkness,
16 
A day of trumpet and the battle cry [of invaders]
Against the fortified cities
And against the high corner towers (battlements).
17 
I will bring distress on men
So that they will walk like the blind [unable to find a way of escape],
Because they have sinned against the Lord;
Their blood will be poured out like dust [and trampled underfoot],
And their flesh like dung.
18 
Neither their silver nor their gold
Will be able to rescue them
On the day of the Lord’s indignation and wrath.
And the whole earth will be consumed
In the fire of His jealous [h]wrath,
For He shall make a full and complete end,
Indeed a terrifying one,
Of all the inhabitants of the earth.

Notas al pie

 1. Zephaniah 1:1 Zephaniah’s great-great-grandfather, Hezekiah, ruled Judah (the Southern Kingdom) from 715-686 b.c. He was a godly king who restored the temple and abolished pagan worship. He was also notable as the great warrior who defended Jerusalem from the attacking Assyrians, and the great builder who developed the Siloam tunnel and reservoir to enhance the fresh water supply of Jerusalem.
 2. Zephaniah 1:3 MT reads ruins.
 3. Zephaniah 1:4 One of the major male gods of Canaan. His female consort was Asherah.
 4. Zephaniah 1:5 The flat roofs of the houses were often used as convenient places of planetary worship (i.e. Sabeanism, astrology).
 5. Zephaniah 1:9 This may have a connection to the pagan custom mentioned in 1 Sam 5:5, or to the pagan belief that spirits resided in the threshold.
 6. Zephaniah 1:10 I.e. the lower, newer part of the city.
 7. Zephaniah 1:11 A shallow hollow that was a district in Jerusalem.
 8. Zephaniah 1:18 God’s judgment and God’s mercy are the twin themes of the prophets. In this dramatic passage, the Lord describes the destruction that will sweep the earth in the day of His wrath. Yet the Lord is true to His promises: the remnant will be restored (Zeph 3:18-20); the last day is also “the day of redemption” (Eph 4:30). See also Matt 24:31; John 14:3; 1 Thess 4:15-17.