Swedish Contemporary Bible

Zechariah 10

Herrens omsorg om sitt folk

1Be Herren om regn vid tiden för vårregnet.

Herren har gjort stormmolnen,

han ger regnskurar

och låter ge marken gröda åt alla.

2Men husgudarna talar svek,

spåmännen ser lögnaktiga syner,

berättar falska drömmar

och ger tom tröst.

Därför vandrar folket omkring, förtryckta,

för de har ingen herde.

3”Min vrede brinner mot herdarna,

och ledarna[a] ska jag straffa.

Härskarornas Herre tar sig an

sin hjord, Juda folk,

och gör den till en stolt stridshäst åt sig.

4Från Juda ska hörnstenen komma,

därifrån ska tältpluggen komma,

därifrån bågen till striden,

och därifrån ska alla härskare komma.

5De ska bli som hjältar

som i striden trampar i smutsen på gatan.

De ska strida, för Herren är med dem,

och ryttarna med sina hästar ska komma på skam.

6Jag ska ge styrka åt Juda folk,

och Josefs folk ska jag rädda.

Jag ska låta dem återvända,

eftersom jag förbarmar mig över dem.

Det ska bli som om jag

aldrig hade förkastat dem,

för jag, Herren, deras Gud,

ska bönhöra dem.

7Efraims folk ska bli som hjältar.

De ska glädja sig som av vin.

Deras barn ska se det och vara glada.

De ska jubla i Herren.

8Jag ska vissla på dem

och samla dem,

för jag har friköpt dem.

De ska bli lika talrika som i gångna tider.

9Fastän jag skingrar dem bland folken

ska de ändå komma ihåg mig i fjärran länder.

De och deras barn ska få

leva och återvända.

10Jag ska föra dem tillbaka från Egypten

och samla dem från Assyrien.

Jag ska föra dem till Gilead och Libanon,

och där ska inte finnas utrymme nog för dem.

11De[b] ska gå genom nödens hav,

och havets vågor ska hållas tillbaka.

Alla Nilens djup ska torka ut,

Assyriens stolthet ska brytas ner

och Egypten förlora sin spira.

12Jag ska göra dem starka i Herren,

och i hans namn ska de vandra,[c]

säger Herren.”

Notas al pie

  1. 10:3 Ordagrant: bockarna.
  2. 10:11 Egentligen han, vilket ev. skulle kunna syfta på Herren som drar fram över nödens hav och håller tillbaka dess vågor.
  3. 10:12 Enligt bl.a. Septuaginta: …hans namn ska ge dem ära.

New International Version

Zechariah 10

The Lord Will Care for Judah

1Ask the Lord for rain in the springtime;
    it is the Lord who sends the thunderstorms.
He gives showers of rain to all people,
    and plants of the field to everyone.
The idols speak deceitfully,
    diviners see visions that lie;
they tell dreams that are false,
    they give comfort in vain.
Therefore the people wander like sheep
    oppressed for lack of a shepherd.

“My anger burns against the shepherds,
    and I will punish the leaders;
for the Lord Almighty will care
    for his flock, the people of Judah,
    and make them like a proud horse in battle.
From Judah will come the cornerstone,
    from him the tent peg,
from him the battle bow,
    from him every ruler.
Together they[a] will be like warriors in battle
    trampling their enemy into the mud of the streets.
They will fight because the Lord is with them,
    and they will put the enemy horsemen to shame.

“I will strengthen Judah
    and save the tribes of Joseph.
I will restore them
    because I have compassion on them.
They will be as though
    I had not rejected them,
for I am the Lord their God
    and I will answer them.
The Ephraimites will become like warriors,
    and their hearts will be glad as with wine.
Their children will see it and be joyful;
    their hearts will rejoice in the Lord.
I will signal for them
    and gather them in.
Surely I will redeem them;
    they will be as numerous as before.
Though I scatter them among the peoples,
    yet in distant lands they will remember me.
They and their children will survive,
    and they will return.
10 I will bring them back from Egypt
    and gather them from Assyria.
I will bring them to Gilead and Lebanon,
    and there will not be room enough for them.
11 They will pass through the sea of trouble;
    the surging sea will be subdued
    and all the depths of the Nile will dry up.
Assyria’s pride will be brought down
    and Egypt’s scepter will pass away.
12 I will strengthen them in the Lord
    and in his name they will live securely,”
declares the Lord.

Notas al pie

  1. Zechariah 10:5 Or ruler, all of them together. / They