Swedish Contemporary Bible

Zechariah 1

Uppdraget att återuppbygga templet

(1:1—8:23)

Vänd tillbaka till Herren

1I åttonde månaden av kung Dareios andra regeringsår[a] kom Herrens ord till profeten Sakarja, Berekjas son och Iddos sonson:

2Herren var mycket vred på era förfäder. 3Tala därför till folket: Så säger härskarornas Herre: ’Vänd om till mig, säger härskarornas Herre, så ska jag vända mig till er, säger härskarornas Herre.’ 4Var inte som era förfäder! För dem predikade de tidigare profeterna: Så säger härskarornas Herre: ’Vänd om från era onda vägar och era onda gärningar.’ Men de lyssnade inte och brydde sig inte om mig, säger Herren. 5Var är era förfäder nu? Och profeterna? Lever de för evigt? 6Mina ord och mina förordningar, som jag gett befallning om genom mina tjänare profeterna, nådde ju era förfäder. Då vände de om och sa:

’Så som härskarornas Herre har beslutat att göra med oss, i enlighet med vad våra levnadssätt och våra gärningar har förtjänat, så har han också handlat med oss.’ ”

Mannen bland myrtenträden

7Den tjugofjärde dagen i elfte månaden, i månaden shevat, av Dareios andra regeringsår,[b] kom Herrens ord till profeten Sakarja, son till Berekja och sonson till Iddo:

8Jag såg en syn om natten, och där var en man som red på en röd häst. Han stod bland myrtenträden i ravinen. Bakom honom stod röda, bruna[c] och vita hästar.

9Jag frågade: ”Vad är dessa för något, herre?”

Ängeln som talade med mig svarade: ”Det ska jag visa dig.”

10Mannen som stod bland myrtenträden sa: ”Herren har sänt dem för att färdas över jorden.”

11De sa då till Herrens ängel som stod bland myrtenträden: ”Vi har färdats över hela jorden, och där är det lugnt och stilla.”

12Då svarade Herrens ängel: ”Härskarornas Herre, hur länge ska du dröja med att förbarma dig över Jerusalem och Juda städer? Du har nu varit förbittrad på dem i sjuttio år.” 13Herren gav ängeln som talade med mig ett svar med goda och tröstande ord.

14Då sa ängeln som talade med mig: ”Ropa ut: Så säger härskarornas Herre: ’Min lidelse är stark för Jerusalem och för Sion. 15Men jag är mycket vred på de självsäkra folken, för medan min vrede ännu inte var så stor, gjorde de det onda ännu värre.’

16Därför säger Herren: ’Jag har vänt tillbaka till Jerusalem i barmhärtighet. Mitt tempel ska byggas där, säger härskarornas Herre, mätsnöret ska dras över Jerusalem.’

17Ropa igen: Så säger härskarornas Herre: ’Mina städer ska åter flöda över av det goda. Herren ska åter trösta Sion och åter utvälja Jerusalem.’ ”

Fyra horn och fyra smeder

18Jag lyfte blicken och fick se fyra horn[d]. 19Jag frågade ängeln som talade med mig: ”Vad är dessa för något?”

Han svarade: ”De är de horn som har skingrat Juda, Israel och Jerusalem.”

20Sedan visade Herren mig fyra smeder. 21Jag frågade: ”Vad har dessa kommit för att göra?” Han svarade: ”Där är de horn som skingrade Juda så att ingen orkade lyfta sitt huvud. Men nu har dessa kommit för att sätta skräck i dem och slå av hornen på de folk som lyfte sina horn mot Juda land och skingrade dem.”

Notas al pie

 1. 1:1 I oktober-november 520 f.Kr.
 2. 1:7 Den 15 febr. 519 f.Kr.
 3. 1:8 Det hebreiska ordets betydelse är osäker.
 4. 1:18 Horn står för styrka och övermod.

Amplified Bible

Zechariah 1

A Call to Repentance

1In [a]the eighth month of the second year [of the reign] of [b]Darius [the king of Persia], the word of the Lord came to Zechariah (the Lord remembers) the son of Berechiah, the son of Iddo, the prophet, saying, “The Lord was extremely angry with your fathers. Therefore say to the Jews, ‘Thus says the Lord of hosts (armies), “Return to Me,” declares the Lord of hosts, “and I shall return to you. Do not be like your fathers, to whom the former prophets proclaimed, ‘Thus says the Lord of hosts, “Repent [that is, change your way of thinking] and return now from your evil way [of life] and from your evil deeds.”’ But they did not listen or pay attention to Me,” declares the Lord. “Your fathers, where are they? And the prophets, do they live forever? But did not My words (warnings) and My statutes, which I commanded My servants the prophets, overtake your fathers? Then they repented and said, ‘As the Lord of hosts planned to do to us [in discipline and punishment], in accordance with our ways and our deeds, so has He dealt with us.’”’”

Patrol of the Earth

On the twenty-fourth day of the eleventh month (Feb 15, 519 b.c.), which is the month of Shebat, in the second year of [the reign of] Darius, the word of the Lord came to Zechariah the prophet, the son of Berechiah, the son of Iddo, as follows: In the night I saw [a vision] and behold, a [c]Man was riding on a red horse, and it stood among the myrtle trees that were in the ravine; and behind Him were horses: red, sorrel (reddish-brown), and white. Then I said, “O my lord, what are these?” And the [d]angel who was speaking with me said, “I will show you what these are.” 10 And the Man who stood among the myrtle trees answered and said, “These are the ones whom the Lord has sent to go throughout the earth and patrol it.” 11 And the men on the horses answered the [e]Angel of the Lord who stood among the myrtle trees and said, “We have gone throughout the earth [patrolling it] and behold, all the earth sits at rest [in peace and free from war].”

12 Then the Angel of the Lord said, “O Lord of hosts, how long will You withhold mercy and compassion from Jerusalem and the cities of Judah, against which You have had indignation and anger these seventy years [of the Babylonian captivity]?” 13 And the Lord answered the angel who was speaking with me with gracious and comforting words. 14 So the angel who was speaking with me said to me, “Proclaim, ‘Thus says the Lord of hosts, “I am jealous [with a burning, fiery passion] for Jerusalem and for Zion [demanding what is rightfully and uniquely mine] with a great jealousy. 15 But I am very angry with the [f]nations who are at ease and feel secure; for while I was only a little angry, they [g]furthered the disaster [against the people of Israel].” 16 Therefore, thus says the Lord, “I have returned to Jerusalem with mercy and compassion. My house shall be built in it,” says the Lord of hosts, “and a [h]measuring line shall be stretched out over Jerusalem.”’ 17 Proclaim again, ‘Thus says the Lord of hosts, “My cities shall again overflow with prosperity, and the Lord shall again comfort Zion and again choose Jerusalem.”’”

18 Then I looked up, and saw four horns (powers)! 19 So I asked the angel who was speaking with me, “What are these?” And he answered me, “These are the horns [the powerful Gentile nations] that have scattered Judah (the Southern Kingdom), Israel (the Northern Kingdom), and Jerusalem (capital city of Judah).” 20 Then the Lord showed me four craftsmen. 21 I asked, “What are these [horns and craftsmen] coming to do?” And he said, “These are the horns (powers) that have scattered Judah so that no man raised up his head [because of the suffering inflicted by the Gentile nations]. But these craftsmen have come to terrify them and make them panic, and throw down the horns of the nations who have lifted up their horns against the land of Judah in order to scatter it.”

Notas al pie

 1. Zechariah 1:1 I.e. Oct/Nov 520 b.c.
 2. Zechariah 1:1 Darius the Great ruled Persia (capital city, Persepolis) from 522-486 b.c. He was an avid builder who used paid workers for his projects instead of slaves, a concept which at that time was revolutionary. He was a gifted visionary, and an energetic king whose social and economic goals endured and greatly benefited both his subjects and future generations. He developed efficient highways, standardized coinage, weights, measures, and he promoted religious tolerance and human rights.
 3. Zechariah 1:8 This Man is identified as the Angel of the Lord in 1:11, with capitalization used to indicate Him.
 4. Zechariah 1:9 This is the interpreting angel, mentioned in vv 9, 13, 14; 2:3; 4:1, 4, 5; 5:5, 10; 6:4, 5, and is not to be confused with the Man in v 8 or the Angel of the Lord in v 11.
 5. Zechariah 1:11 “Angel” has been capitalized here to reflect the likelihood that it is God appearing in a visible form (see note Gen 16:7).
 6. Zechariah 1:15 I.e. the powerful Gentile nations whom God used to punish the Israelites for their disobedience.
 7. Zechariah 1:15 The conquering nations sought to wipe out the children of Israel, an evil which exceeded God’s intended punishment.
 8. Zechariah 1:16 I.e. Jerusalem shall be rebuilt and restored to even greater glory.