Swedish Contemporary Bible

Revelation 22

Floden med livets vatten

1Han visade mig sedan en flod med livets vatten, klar som kristall, och den flöt fram från Guds och Lammets tron, 2mitt i den stora gatan. På båda sidor om floden växte livets träd, som bär frukt tolv gånger om året och ger skörd varje månad, och bladen från träden är läkemedel för folken.[a]

3Ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och Lammets tron ska stå i staden, och hans tjänare ska tjäna honom. 4De ska se hans ansikte, och hans namn ska stå skrivet på deras pannor. 5Det ska aldrig mer bli någon natt, och ingen behöver längre några lampor eller solens ljus, för Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska regera i all evighet.

6Efter det sa han till mig: ”Detta budskap är trovärdigt och sant. Herren, som är Gud över profeternas andar, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste hända.”

Jesus kommer snart

7”Se, jag kommer snart! Lycklig är den som tar vara på profetians ord i den här boken.”

8Det var jag, Johannes, som fick höra och se allt detta. När jag hade hört och sett allt föll jag ner för att tillbe ängeln som hade visat det för mig, 9men han sa: ”Nej, gör inte det! Jag är bara Guds tjänare, precis som du och dina bröder profeterna och alla de som tar vara på det som står i den här boken. Det är Gud du ska tillbe.” 10Och han sa till mig: ”Försegla inte profetians ord i den här boken, för tiden är nära. 11Den som är orättfärdig ska fortsätta att göra det som är orättfärdigt, och den som är oren ska fortsätta att orena sig. Men den som är rättfärdig ska fortsätta att vara rättfärdig, och den som är helig ska fortsätta att hålla sig helig.”

Inbjudan och varning

12”Se, jag kommer snart, och jag har med mig lön som ska ges till var och en efter hans gärningar. 13Jag är alfa och omega,[b] den förste och den siste, början och slutet.”

14Lyckliga är de som tvättar sina dräkter rena,[c] för de ska få rätt att äta av frukten från livets träd och gå in genom stadens portar. 15Men utanför står hundarna, de som har sysslat med ockultism, ägnat sig åt sexuell omoral, och mördarna, avgudadyrkarna och alla som har älskat lögnen och levt sitt liv i lögn.

16”Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta för församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den strålande morgonstjärnan.[d]

17Anden och bruden[e] säger: ”Kom!” Den som hör det ska också säga: ”Kom!” Den som är törstig ska komma, för den som vill får dricka av livets vatten[f] helt gratis.

18Men jag vittnar för alla som lyssnar till det profetiska budskapet i den här boken: Om någon lägger till något till det, ska Gud låta honom drabbas av alla de plågor som det står om i boken. 19Och om någon tar bort något från det profetiska budskapet i den här boken, ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och den heliga staden, som det står om i den här boken.

20Han som vittnar om detta säger: ”Ja, jag kommer snart!”

Amen. Kom, Herre Jesus!

21Nåd från Herren Jesus åt alla.

Notas al pie

 1. 22:2 Jfr 1 Mos 2:9 och Hes 47:12.
 2. 22:13 Jfr 1:8 med not.
 3. 22:14 Att tvätta sina dräkter är att bli rättfärdig inför Gud genom tron på Jesus. Jfr 7:14.
 4. 22:16 Davids rotskott och hans ättling är en titel på Messias. Morgonstjärnan var en symbol för seger och makt.
 5. 22:17 Se not till 12:9.
 6. 22:17 Jfr Ps 36:10.

New Living Translation

Revelation 22

1Then the angel showed me a river with the water of life, clear as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. It flowed down the center of the main street. On each side of the river grew a tree of life, bearing twelve crops of fruit,[a] with a fresh crop each month. The leaves were used for medicine to heal the nations.

No longer will there be a curse upon anything. For the throne of God and of the Lamb will be there, and his servants will worship him. And they will see his face, and his name will be written on their foreheads. And there will be no night there—no need for lamps or sun—for the Lord God will shine on them. And they will reign forever and ever.

Then the angel said to me, “Everything you have heard and seen is trustworthy and true. The Lord God, who inspires his prophets,[b] has sent his angel to tell his servants what will happen soon.[c]

Jesus Is Coming

“Look, I am coming soon! Blessed are those who obey the words of prophecy written in this book.[d]

I, John, am the one who heard and saw all these things. And when I heard and saw them, I fell down to worship at the feet of the angel who showed them to me. But he said, “No, don’t worship me. I am a servant of God, just like you and your brothers the prophets, as well as all who obey what is written in this book. Worship only God!”

10 Then he instructed me, “Do not seal up the prophetic words in this book, for the time is near. 11 Let the one who is doing harm continue to do harm; let the one who is vile continue to be vile; let the one who is righteous continue to live righteously; let the one who is holy continue to be holy.”

12 “Look, I am coming soon, bringing my reward with me to repay all people according to their deeds. 13 I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End.”

14 Blessed are those who wash their robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit from the tree of life. 15 Outside the city are the dogs—the sorcerers, the sexually immoral, the murderers, the idol worshipers, and all who love to live a lie.

16 “I, Jesus, have sent my angel to give you this message for the churches. I am both the source of David and the heir to his throne.[e] I am the bright morning star.”

17 The Spirit and the bride say, “Come.” Let anyone who hears this say, “Come.” Let anyone who is thirsty come. Let anyone who desires drink freely from the water of life. 18 And I solemnly declare to everyone who hears the words of prophecy written in this book: If anyone adds anything to what is written here, God will add to that person the plagues described in this book. 19 And if anyone removes any of the words from this book of prophecy, God will remove that person’s share in the tree of life and in the holy city that are described in this book.

20 He who is the faithful witness to all these things says, “Yes, I am coming soon!”

Amen! Come, Lord Jesus!

21 May the grace of the Lord Jesus be with God’s holy people.[f]

Notas al pie

 1. 22:2 Or twelve kinds of fruit.
 2. 22:6a Or The Lord, the God of the spirits of the prophets.
 3. 22:6b Or suddenly, or quickly; also in 22:7, 12, 20.
 4. 22:7 Or scroll; also in 22:9, 10, 18, 19.
 5. 22:16 Greek I am the root and offspring of David.
 6. 22:21 Other manuscripts read be with all; still others read be with all of God’s holy people. Some manuscripts add Amen.