Swedish Contemporary Bible

Revelation 1

Inledning

1Detta är den uppenbarelse Gud gav Jesus Kristus för att visa sina tjänare vad som snart måste inträffa. Han gjorde det känt genom att skicka sin ängel till sin tjänare Johannes, 2som har vittnat om Guds ord och Jesus Kristus vittnesbörd, allt han har sett. 3Lycklig är den som läser upp, och lyckliga är de som hör denna profetias ord och tar vara på det som står skrivet i den. För tiden är nära.

Hälsningar till de sju församlingarna

4Från Johannes.

Till de sju församlingarna i provinsen Asien[a].

Nåd och frid från honom som är, som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron, [b]5och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda, härskaren över jordens kungar.

Han älskar oss och har befriat oss från våra synder genom sitt blod. 6Han har gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Fader. Hans är äran och makten i all evighet, amen.

7Se! Han kommer med molnen,

och varje öga ska se honom,

också de som genomborrade honom.

Alla stammar på jorden

ska jämra sig för hans skull.

Ja, amen.

8”Jag är alfa och omega[c]”, säger Herren Gud, han som är, som var och som kommer, den Allsmäktige.

Johannes får se Jesus i en syn

9Jag, Johannes, er bror, i Jesus delaktig i lidandet, kungariket och uthålligheten tillsammans med er, var nu på en ö som heter Patmos[d] för Guds ords och Jesus vittnesbörds skull. 10Jag var i Anden på Herrens dag[e] och hörde en stark röst bakom mig som lät som en trumpetstöt. 11Rösten sa: ”Skriv ner i en bokrulle allt du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Filadelfia och Laodikeia.”

12När jag då vände mig om för att se vad det var för en röst som talade till mig, såg jag sju lampställ av guld. 13Mitt bland lampställen stod någon som liknade en Människoson[f]. Han var klädd i en mantel som gick ända ner till fötterna, och han hade ett bälte av guld över bröstet. 14Hans huvud och hår var vitt som snövit ull, och hans ögon var som eldslågor. 15Hans fötter liknade polerad koppar som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av stora vattenmassor. 16Han höll sju stjärnor i sin högra hand, och från hans mun kom det ut ett skarpt, dubbeleggat svärd, och hans ansikte lyste som solen när den är som starkast.

17När jag såg honom föll jag ner som död vid hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa: ”Var inte rädd, jag är den förste och den siste, 18den som lever. Jag var död, men se, jag lever i all evighet, och jag har nycklarna till döden och dödsriket.

19Skriv därför ner vad du har sett, det som är nu och det som kommer att hända i framtiden. 20Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand, och de sju lampställen av guld: de sju stjärnorna är de sju församlingarnas budbärare[g], och de sju lampställen är de sju församlingarna[h].

Notas al pie

 1. 1:4 Provinsen Asien var en romersk provins i nuvarande Turkiet.
 2. 1:4 Sju var fullkomlighetens tal. De sju församlingarna kan alltså syfta på alla församlingar, och Guds sju andar kan vara ett sätt att beskriva Guds fullkomliga Ande, eller de många olika sätt som Guds Ande verkar på.
 3. 1:8 Alfa och omega är första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
 4. 1:9 Patmos är en liten ö i östra Medelhavet som användes som straffkoloni av romarna.
 5. 1:10 Herrens dag har ofta tolkats syfta på den dag då Jesus uppstod från de döda, men en troligare tolkning är att Johannes i synen fick förflytta sig fram till den eskatologiska, yttersta dagen, som Herrens dag är en vanlig benämning på och som utgör ett centralt tema i Uppenbarelseboken i stort.
 6. 1:13 Människoson är en titel på Kristus, hämtad från Dan 7:13-14.
 7. 1:20 Eller änglar.
 8. 1:20 Se not till v. 4.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Откровение 1

Приветствие семи общинам верующих

1Откровение Исы Масиха[a], данное Ему Всевышним для того, чтобы показать Своим рабам, что должно вскоре произойти. Иса сообщил это откровение через Своего ангела Своему рабу Иохану, и сейчас Иохан как свидетель рассказывает обо всём, что он видел, – это слово Всевышнего и свидетельство Исы Масиха[b].

Благословен тот, кто читает, и те, кто слушает эти пророческие слова и исполняет их, потому что время уже близко.

От Иохана семи общинам верующих в провинции Азия[c]. Благодать и мир вам[d] от Того, Кто есть, Кто был и Кто придёт,[e] и от семи духов,[f] находящихся у Его трона, и от Исы Масиха, истинного свидетеля, первенствующего среди воскресших из мёртвых,[g] и властелина царей земли. Он любит нас и Своей кровью освободил нас от наших грехов. Он сделал нас Царством, священнослужителями Своего Бога и Отца[h]. Ему да будет слава и власть вовеки! Аминь.

И вот, Он придёт, окружённый облаками,[i]
    и все увидят Его собственными глазами,
включая и тех, которые Его пронзили,
    и все народы земли будут рыдать перед Ним.[j]
        Это действительно будет так, аминь!

Я – Владыка всего: от А до Я![k] – говорит Вечный[l] Бог, – Я Тот, Кто есть, Кто был и Кто придёт, Повелитель Сил!

Видение Иохана на острове Патмос

Я, Иохан, – ваш брат и последователь Исы, ваш соучастник в страдании, в Царстве и в терпении.

Находясь в заключении на острове, называемом Патмос[m], за слово Всевышнего и за свидетельство об Исе, 10 в день Повелителя[n] я был в духе и в этом состоянии услышал позади себя громкий, как труба, голос. 11 Голос сказал мне:

– Запиши в свиток всё, что ты видишь, и пошли это семи общинам верующих: в Эфес, Измир, Пергам, Фиатиру, Сарды, Филадельфию и Лаодикию.

12 Я обернулся на голос, который говорил со мной, и увидел семь золотых светильников. 13 Среди светильников стоял Некто, похожий на человека.[o] Он был одет в длинное одеяние, а грудь Его была опоясана золотым поясом. 14 Волосы Его головы были белы, как отбелённая шерсть или как снег, а глаза были как пылающий огонь;[p] 15 ноги Его – как латунь, раскалённая в печи, и голос Его напоминал шум могучих вод.[q] 16 Он держал в правой руке семь звёзд, из Его рта выходил обоюдоострый меч, а лицо Его было подобно ярко сияющему солнцу.[r]

17 Когда я увидел Его, то пал к Его ногам как мёртвый. Он положил на меня Свою правую руку и сказал:

– Не бойся, Я – первый, и Я – последний,[s] 18 Я жив! Я был мёртв, но вот, Я навеки жив! У Меня ключи от смерти и ада[t]!

19 – Напиши обо всём, что ты видел, что происходит сейчас и что произойдёт потом. 20 Тайна семи звёзд, которые ты видел в Моей правой руке, и семи золотых светильников такова: семь звёзд – это вестники[u] семи общин верующих, а семь светильников – это сами семь общин верующих.

Notas al pie

 1. 1:1 Масих   (переводится как «Помазанник») – праведный Царь и Освободитель, Спаситель, обещанный Всевышним ещё в Таурате, Забуре и Книге Пророков.
 2. 1:2 Или: «свидетельство об Исе Масихе».
 3. 1:4 Здесь имеется в виду не материк, а римская провинция на западе Малой Азии (часть территории современной Турции), которая позднее дала своё название материку.
 4. 1:4 Мир вам – на еврейском языке это выражение звучит как «шалом алейхем» и является родственным арабскому приветствию «ассаламу алейкум».
 5. 1:4 То есть Вечный (ср. Исх. 3:14).
 6. 1:4 Семь духов – здесь и далее (3:1; 4:5; 5:6) имеется в виду Сам Святой Дух, а число семь является символом полноты (ср. Ис. 11:2-3; Зак. 4:2, 6, 10; Отк. 4:5; 5:6).
 7. 1:5 Это выражение на языке оригинала включает в себя много значений: 1) Иса был первым среди воскресших; те немногие, кто был воскрешён до Исы (см., напр., 4 Цар. 4:18-37; Мк. 5:35-43; Ин. 11:38-44), вновь умерли, но Иса воскрес, чтобы жить вечно; 2) Он имеет главенствующее положение среди воскресших; 3) Он и является источником воскресения.
 8. 1:6 То, что Всевышний назван Отцом Исы Масиха, не означает, что у Всевышнего есть сын, который был зачат обычным путём. В древности, когда на иудейский престол восходил новый монарх, Всевышний называл его Своим сыном (см. Заб. 2:6-7), а значит, царь мог бы, в свою очередь, называть Всевышнего своим Отцом (см. 2 Цар. 7:14; Заб. 88:27). Ко времени Исы многие иудеи стали применять титул «Сын Всевышнего» по отношению к ожидаемому ими Масиху – Спасителю и Царю. Кроме того, термин «Отец Исы Масиха» говорит о вечных взаимоотношениях Всевышнего и Масиха, раскрывая сходство характеров и единство природы Этих Личностей, на понятном нам примере – близких взаимоотношениях отца и сына (см. 1 Ин. 2:23).
 9. 1:7 См. Дан. 7:13.
 10. 1:7 См. Зак. 12:10, 12-14; Ин. 19:34.
 11. 1:8 Букв.: «Я – Альфа и Омега!» Альфа и омега – первая и последняя буквы греческого алфавита (ср. Ис. 44:6; 48:12).
 12. 1:8 Вечный   – греческим словом «кюриос», стоящим здесь в оригинальном тексте, в Инджиле переведено еврейское «Яхве». А так как в данном издании Священного Писания «Яхве» переведено как «Вечный», то и его греческий эквивалент переведён так же. Под именем «Яхве» Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Исх. 3:13-15). См. пояснительный словарь.
 13. 1:9 Патмос   – остров, находящийся недалеко от западного побережья современной Турции.
 14. 1:10 То есть в воскресенье.
 15. 1:13 Некто, похожий на человека – букв.: «похожий на сына человека». Это выражение перекликается с видением пророка Данияла, который увидел превознесённого Царя, Чьё Царство вечно (см. Дан. 7:13). Когда Иса называл Себя так (в данном переводе: Ниспосланный как Человек; см., напр., Мат. 8:20), Он недвусмысленно давал понять, что Он и есть Тот Самый Царь из видения пророка Данияла, т. е. Масих.
 16. 1:14 См. Дан. 7:9.
 17. 1:15 См. Езек. 43:2.
 18. 1:16 См. Ис. 49:2; Мат. 17:2; Евр. 4:12.
 19. 1:17 Здесь Иса говорит о Себе так, как говорил о Себе Сам Всевышний (см. Ис. 44:6; 48:12). То же в 2:8.
 20. 1:18 Букв.: «мира мёртвых». См. пояснительный словарь.
 21. 1:20 Так как с языка оригинала это слово можно перевести и как «вестники», и как «ангелы», то существует несколько толкований, например: 1) вестниками здесь названы руководители общин верующих; 2) имеются в виду представители общин верующих, которые повезли это послание в свои общины; 3) это настоящие ангелы-хранители, которые наблюдают за народом Всевышнего и отдельными общинами верующих.