Swedish Contemporary Bible

Psalms 99

Psalm 99

Helig men förlåtande Kung

1Herren är kung!

Folken bävar.

Han har sin tron på keruberna.

Jorden darrar.

2Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

som är stort och fruktansvärt.

Helig är han.

4Kungen som är mäktig älskar det rätta,

du upprätthåller rättvisan,

du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotpall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom,

de ropade till Herren,

och han svarade dem.

7Han talade till dem från molnstoden,

och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

8Herre, vår Gud,

du svarade dem

och var för dem en Gud som förlät dem

men som också straffade dem när de handlade fel.

9Ära Herren, vår Gud!

Be till honom på hans heliga berg!

Helig är Herren, vår Gud.

King James Version

Psalm 99

1The Lord reigneth; let the people tremble: he sitteth between the cherubims; let the earth be moved.

The Lord is great in Zion; and he is high above all the people.

Let them praise thy great and terrible name; for it is holy.

The king's strength also loveth judgment; thou dost establish equity, thou executest judgment and righteousness in Jacob.

Exalt ye the Lord our God, and worship at his footstool; for he is holy.

Moses and Aaron among his priests, and Samuel among them that call upon his name; they called upon the Lord, and he answered them.

He spake unto them in the cloudy pillar: they kept his testimonies, and the ordinance that he gave them.

Thou answeredst them, O Lord our God: thou wast a God that forgavest them, though thou tookest vengeance of their inventions.

Exalt the Lord our God, and worship at his holy hill; for the Lord our God is holy.