Swedish Contemporary Bible

Psalms 99

Psalm 99

Helig men förlåtande Kung

1Herren är kung!

Folken bävar.

Han har sin tron på keruberna.

Jorden darrar.

2Herren är stor i Sion,

upphöjd över alla folk.

3De prisar ditt namn,

som är stort och fruktansvärt.

Helig är han.

4Kungen som är mäktig älskar det rätta,

du upprätthåller rättvisan,

du gör det som är rätt och rättfärdigt i Jakob.

5Ära Herren, vår Gud,

fall ner inför hans fotpall.

Helig är han.

6Mose och Aron var bland hans präster,

Samuel bland dem som åkallade honom,

de ropade till Herren,

och han svarade dem.

7Han talade till dem från molnstoden,

och de höll hans befallningar och de föreskrifter han gav dem.

8Herre, vår Gud,

du svarade dem

och var för dem en Gud som förlät dem

men som också straffade dem när de handlade fel.

9Ära Herren, vår Gud!

Be till honom på hans heliga berg!

Helig är Herren, vår Gud.

Amplified Bible

Psalm 99

Praise to the Lord for His Fidelity to Israel.

1The Lord reigns, let the peoples tremble [with submissive wonder]!
He sits enthroned above the cherubim, let the earth shake!

The Lord is great in Zion,
And He is exalted and magnified above all the peoples.

Let them [reverently] praise Your great and awesome name;
Holy is He.

The strength of the King loves justice and righteous judgment;
You have established fairness;
You have executed justice and righteousness in Jacob (Israel).

Exalt the Lord our God
And worship at His footstool;
Holy is He.


Moses and Aaron were among His priests,
And Samuel was among those who called on His name;
They called upon the Lord and He answered them.

He spoke to them in the pillar of cloud;
They kept His testimonies
And the statutes that He gave them.

You answered them, O Lord our God;
You were a forgiving God to them,
And yet an avenger of their evil practices.

Exalt the Lord our God
And worship at His holy hill [Zion, the temple mount],
For the Lord our God is holy.