Swedish Contemporary Bible

Psalms 98

Psalm 98

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

1Sjung en ny sång till Herren,

för han har gjort under!

Genom sin väldiga kraft och helighet

har han vunnit seger.

2Herren har gjort sin räddning känd,

han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.

3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,

ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

4Höj jubelrop till Herren, hela jorden,

brist ut i glädjerop, sjung, och spela!

5Lova Herren med harpa,

spela på harpor, sjung lovsånger!

6Blås i trumpeter och horn!

Höj jubelrop inför kungen, Herren!

7Låt haven brusa och allt som finns däri,

jorden och alla som bor på den!

8Låt floderna klappa i händerna!

Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger

9inför Herren, för han kommer för att döma jorden

och folken med rättvisa.

New Living Translation

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord,
    for he has done wonderful deeds.
His right hand has won a mighty victory;
    his holy arm has shown his saving power!
The Lord has announced his victory
    and has revealed his righteousness to every nation!
He has remembered his promise to love and be faithful to Israel.
    The ends of the earth have seen the victory of our God.

Shout to the Lord, all the earth;
    break out in praise and sing for joy!
Sing your praise to the Lord with the harp,
    with the harp and melodious song,
with trumpets and the sound of the ram’s horn.
    Make a joyful symphony before the Lord, the King!

Let the sea and everything in it shout his praise!
    Let the earth and all living things join in.
Let the rivers clap their hands in glee!
    Let the hills sing out their songs of joy
before the Lord,
    for he is coming to judge the earth.
He will judge the world with justice,
    and the nations with fairness.