Swedish Contemporary Bible

Psalms 98

Psalm 98

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

1Sjung en ny sång till Herren,

för han har gjort under!

Genom sin väldiga kraft och helighet

har han vunnit seger.

2Herren har gjort sin räddning känd,

han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.

3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,

ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

4Höj jubelrop till Herren, hela jorden,

brist ut i glädjerop, sjung, och spela!

5Lova Herren med harpa,

spela på harpor, sjung lovsånger!

6Blås i trumpeter och horn!

Höj jubelrop inför kungen, Herren!

7Låt haven brusa och allt som finns däri,

jorden och alla som bor på den!

8Låt floderna klappa i händerna!

Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger

9inför Herren, för han kommer för att döma jorden

och folken med rättvisa.

New International Version

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing to the Lord a new song,
    for he has done marvelous things;
his right hand and his holy arm
    have worked salvation for him.
The Lord has made his salvation known
    and revealed his righteousness to the nations.
He has remembered his love
    and his faithfulness to Israel;
all the ends of the earth have seen
    the salvation of our God.

Shout for joy to the Lord, all the earth,
    burst into jubilant song with music;
make music to the Lord with the harp,
    with the harp and the sound of singing,
with trumpets and the blast of the ram’s horn—
    shout for joy before the Lord, the King.

Let the sea resound, and everything in it,
    the world, and all who live in it.
Let the rivers clap their hands,
    let the mountains sing together for joy;
let them sing before the Lord,
    for he comes to judge the earth.
He will judge the world in righteousness
    and the peoples with equity.