Swedish Contemporary Bible

Psalms 98

Psalm 98

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

1Sjung en ny sång till Herren,

för han har gjort under!

Genom sin väldiga kraft och helighet

har han vunnit seger.

2Herren har gjort sin räddning känd,

han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.

3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,

ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

4Höj jubelrop till Herren, hela jorden,

brist ut i glädjerop, sjung, och spela!

5Lova Herren med harpa,

spela på harpor, sjung lovsånger!

6Blås i trumpeter och horn!

Höj jubelrop inför kungen, Herren!

7Låt haven brusa och allt som finns däri,

jorden och alla som bor på den!

8Låt floderna klappa i händerna!

Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger

9inför Herren, för han kommer för att döma jorden

och folken med rättvisa.

New International Reader's Version

Psalm 98

Psalm 98

A psalm.

Sing a new song to the Lord.
    He has done wonderful things.
By the power of his right hand and his holy arm
    he has saved his people.
The Lord has made known his power to save.
    He has shown the nations that he does what is right.
He has shown his faithful love
    to the people of Israel.
People from one end of the earth to the other
    have seen that our God has saved us.

Shout for joy to the Lord, everyone on earth.
    Burst into joyful songs and make music.
Make music to the Lord with the harp.
    Sing and make music with the harp.
Blow the trumpets. Give a blast on the ram’s horn.
    Shout for joy to the Lord. He is the King.

Let the ocean and everything in it roar.
    Let the world and all who live in it shout.
Let the rivers clap their hands.
    Let the mountains sing together with joy.
Let them sing to the Lord,
    because he is coming to judge the earth.
He will judge the nations of the world
    in keeping with what is right and fair.