Swedish Contemporary Bible

Psalms 98

Psalm 98

Glädje över Herrens makt och frälsning

En psalm

1Sjung en ny sång till Herren,

för han har gjort under!

Genom sin väldiga kraft och helighet

har han vunnit seger.

2Herren har gjort sin räddning känd,

han har uppenbarat sin rättfärdighet för folken.

3Han har tänkt på sin nåd och trofasthet mot israeliterna,

ända till jordens ändar har man sett den räddning som vår Gud ger.

4Höj jubelrop till Herren, hela jorden,

brist ut i glädjerop, sjung, och spela!

5Lova Herren med harpa,

spela på harpor, sjung lovsånger!

6Blås i trumpeter och horn!

Höj jubelrop inför kungen, Herren!

7Låt haven brusa och allt som finns däri,

jorden och alla som bor på den!

8Låt floderna klappa i händerna!

Låt bergen tillsammans sjunga glädjesånger

9inför Herren, för han kommer för att döma jorden

och folken med rättvisa.

Het Boek

Psalmen 98

1Een psalm.

Zing een nieuw lied voor de Here.
Hij heeft zoveel wonderen gedaan.
Hij overwint altijd, want Hij is machtig en sterk.
De Here vertelt hoe Hij redding biedt,
alle volken ter wereld kunnen nu zien
hoe rechtvaardig Hij is.
Hij heeft zijn goedheid, liefde en trouw
getoond aan het volk van Israël.
Alle volken ter wereld hebben kunnen zien
hoe God redding biedt.
Laat de hele aarde voor de Here juichen.
Breek maar uit in gejubel
en zing psalmen en lofliederen voor Hem.
Gebruik bij uw zang ook de citer om de Here te loven.
Laat de citer maar klinken en zing er krachtig bij.
Laat ook de trompetten en bazuinen schallen.
Juich en jubel met elkaar voor de Here, de grote Koning.
Laat de zee maar golven en bruisen,
al haar onstuimigheid mag tonen hoe groot Hij is.
De hele wereld en al haar bewoners moeten weten wie Hij is.
De rivieren klappen in de handen
en de bergen heffen een jubelend loflied aan voor de Here.
Eens zal Hij komen en recht spreken over de hele aarde.
Hij zal een rechtvaardig oordeel over de wereld uitspreken
en elk volk eerlijk beoordelen.