Swedish Contemporary Bible

Psalms 97

Psalm 97

Herrens allmakt

1Herren är kung!

Låt hela jorden brista ut i jubel,

kustländerna långt borta glädja sig!

2Moln och mörker omger honom.

Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.

3Eld går ut framför honom

och bränner upp alla hans fiender runt omkring.

4Hans blixtar lyser upp hela världen.

Jorden ser det och darrar.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

hela jordens Herre.

6Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.

Alla folk ser hans härlighet.

7De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,

de som skryter med sina avgudar,

för alla gudar måste böja sig inför honom.

8Sion hör det och gläder sig,

Juda städer jublar över dina domar, Herre.

9För du, Herre, är den högste över hela jorden,

upphöjd över alla andra gudar.

10Hata det onda, ni som älskar Herren.

Han bevarar sina frommas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus sprids ut över de rättfärdiga

och glädje över de rättsinniga.

12Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,

och prisa hans heliga namn.

Het Boek

Psalmen 97

1De Here is de grote Koning.
Laat de aarde daarom juichen
en de landen aan de kust zich erover verblijden.
Om Hem heen zijn wolken en duisternis.
Recht en rechtvaardigheid vormen de basis waarop Hij regeert.
Zijn macht en majesteit vernietigen zijn vijanden.
De hele wereld wordt door Hem verlicht
als door bliksemschichten, de aarde beeft voor Hem.
Als de Here verschijnt, smelten de bergen als was voor Hem.
Hij is Heer over de hele aarde.
Zijn rechtvaardigheid klinkt door alle hemelen
en alle volken zullen Hem zien.
Iedere afgodendienaar zal beschaamd staan,
zij zullen zich op hun zogenaamde goden niet kunnen beroemen.
Zelfs die moeten eenmaal voor Hem buigen.
Het volk van Israël is blij over Hem en ziet zijn grootheid.
De dochters van Juda juichen U toe
om de wijze waarop U rechtspreekt, Here.
U, Here, bent immers God, de Allerhoogste.
Boven U is er niemand op aarde.
U troont hoog boven alle goden.
10 Als u van de Here houdt, haat dan elke vorm van kwaad.
God beschermt zijn kinderen
en behoedt hen voor elke goddeloze invloed.
11 Gods volgelingen mogen in het licht leven
en Hij geeft vreugde in het hart van allen
die Hem oprecht volgen.
12 Als u bij God hoort, verheug u dan in Hem.
Wees blij en prijs zijn grote en heilige naam.