Swedish Contemporary Bible

Psalms 97

Psalm 97

Herrens allmakt

1Herren är kung!

Låt hela jorden brista ut i jubel,

kustländerna långt borta glädja sig!

2Moln och mörker omger honom.

Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.

3Eld går ut framför honom

och bränner upp alla hans fiender runt omkring.

4Hans blixtar lyser upp hela världen.

Jorden ser det och darrar.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

hela jordens Herre.

6Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.

Alla folk ser hans härlighet.

7De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,

de som skryter med sina avgudar,

för alla gudar måste böja sig inför honom.

8Sion hör det och gläder sig,

Juda städer jublar över dina domar, Herre.

9För du, Herre, är den högste över hela jorden,

upphöjd över alla andra gudar.

10Hata det onda, ni som älskar Herren.

Han bevarar sina frommas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus sprids ut över de rättfärdiga

och glädje över de rättsinniga.

12Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,

och prisa hans heliga namn.

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 97

1Воспойте Вечному новую песню,
    так как Он сотворил чудеса;
Его правая рука, Его святая рука,
    принесла Ему победу.
Вечный явил Своё спасение,
    Свою праведность показал народам.
Он вспомнил милость
    и верность Свою к народу Исраила.
Все края земли увидели
    спасение нашего Бога.

Восклицай Вечному, вся земля;
    восклицайте громко, веселитесь и пойте!
Прославляйте Вечного на арфах,
    на арфах со звуками песнопений!
Под звуки труб и рогов
    радостно восклицайте перед Царём, Вечным!

Пусть шумит море и всё, что наполняет его,
    вселенная и все, кто живёт в ней.
Пусть рукоплещут реки,
    пусть веселятся вместе горы,
пусть поют перед Вечным,
    потому что Он идёт судить землю.
Он будет судить вселенную справедливо
    и народы – верно.