Swedish Contemporary Bible

Psalms 97

Psalm 97

Herrens allmakt

1Herren är kung!

Låt hela jorden brista ut i jubel,

kustländerna långt borta glädja sig!

2Moln och mörker omger honom.

Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.

3Eld går ut framför honom

och bränner upp alla hans fiender runt omkring.

4Hans blixtar lyser upp hela världen.

Jorden ser det och darrar.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

hela jordens Herre.

6Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.

Alla folk ser hans härlighet.

7De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,

de som skryter med sina avgudar,

för alla gudar måste böja sig inför honom.

8Sion hör det och gläder sig,

Juda städer jublar över dina domar, Herre.

9För du, Herre, är den högste över hela jorden,

upphöjd över alla andra gudar.

10Hata det onda, ni som älskar Herren.

Han bevarar sina frommas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus sprids ut över de rättfärdiga

och glädje över de rättsinniga.

12Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,

och prisa hans heliga namn.

Bibelen på hverdagsdansk

Salme 97

Guds hellighed og magt

1Herren er konge, lad jorden juble!
    Lad de fjerne lande glæde sig!
Skyer og mørke omslutter ham,
    retfærdighed og ret er hans trones grundvold.
Foran ham kommer der en ild,
    som opbrænder alle hans fjender.
Hans lyn oplyser verden,
    jorden ser det og bæver.
Bjergene smelter af frygt foran ham,
    for han er den Almægtige, jordens Herre.
Himlene udråber hans godhed,
    folkene ser hans herlighed.
De, som beder til afguder, bliver til skamme,
    de praler af deres håbløse guder,
        men alle afguder bliver underlagt Herren.
Jerusalem skal høre det og glæde sig,
    Judas byer skal fryde sig,
        for du, Herre, er en retfærdig dommer.
Du er den højeste magt i verden,
    ingen guder kan måle sig med dig.

10 I, der elsker Herren, skal tage afstand fra det onde,
    for han beskytter dem, der adlyder ham,
        han redder dem ud af de gudløses kløer.
11 De retsindige oplever Guds lys,
    de oprigtige har grund til at glæde sig.
12 Glæd jer i Herren, I retskafne,
    lovsyng hans hellige navn.