Swedish Contemporary Bible

Psalms 97

Psalm 97

Herrens allmakt

1Herren är kung!

Låt hela jorden brista ut i jubel,

kustländerna långt borta glädja sig!

2Moln och mörker omger honom.

Rättfärdighet och rättvisa är grunden för hans tron.

3Eld går ut framför honom

och bränner upp alla hans fiender runt omkring.

4Hans blixtar lyser upp hela världen.

Jorden ser det och darrar.

5Bergen smälter som vax inför Herren,

hela jordens Herre.

6Himlarna förkunnar hans rättfärdighet.

Alla folk ser hans härlighet.

7De som tillber gudabilder ska alla komma på skam,

de som skryter med sina avgudar,

för alla gudar måste böja sig inför honom.

8Sion hör det och gläder sig,

Juda städer jublar över dina domar, Herre.

9För du, Herre, är den högste över hela jorden,

upphöjd över alla andra gudar.

10Hata det onda, ni som älskar Herren.

Han bevarar sina frommas liv

och räddar dem ur de gudlösas våld.

11Ljus sprids ut över de rättfärdiga

och glädje över de rättsinniga.

12Gläd er i Herren, ni rättfärdiga,

och prisa hans heliga namn.

Amplified Bible

Psalm 97

The Lord’s Power and Dominion.

1The Lord reigns, let the earth rejoice;
Let the many islands and coastlands be glad.

Clouds and thick darkness surround Him [as at Sinai];
Righteousness and justice are the foundation of His throne.

Fire goes before Him
And burns up His adversaries on all sides.

His lightnings have illuminated the world;
The earth has seen and trembled.

The mountains melted like wax at the presence of the Lord,
At the presence of the Lord of the whole earth.

The heavens declare His righteousness,
And all the peoples see His glory and brilliance.


Let all those be [deeply] ashamed who serve carved images,
Who boast in idols.
Worship Him, all you gods!

Zion heard this and was glad,
And the daughters (cities) of Judah rejoiced [in relief]
Because of Your judgments, O Lord.

For You are the Lord Most High over all the earth;
You are exalted far above all gods.

10 
You who love the Lord, hate evil;
He protects the souls of His godly ones (believers),
He rescues them from the hand of the wicked.
11 
Light is sown [like seed] for the righteous and illuminates their path,
And [irrepressible] joy [is spread] for the upright in heart [who delight in His favor and protection].
12 
Rejoice in the Lord, you righteous ones [those whose moral and spiritual integrity places them in right standing with God],
And praise and give thanks at the remembrance of His holy name.