Swedish Contemporary Bible

Psalms 96

Psalm 96

Herren är kung

(1 Krön 16:23-33)

1Sjung en ny sång till Herrens ära,

sjung till Herrens ära, hela jorden!

2Sjung till Herrens ära!

Välsigna hans namn!

Ropa ut hans räddning varje dag!

3Förkunna hans härlighet bland folken,

berätta för alla människor om hans under!

4För Herren är stor och högt prisad,

värd att frukta, mer än alla gudar.

5Folkens alla gudar är avgudar,

men Herren har gjort himlen.

6Majestät och prakt omger honom,

kraft och skönhet finns i hans helgedom.

7Ge Herren ära, alla folkslag,

erkänn hans majestät och kraft!

8Ge Herrens höga namn ära,

kom med era offer till hans förgårdar!

9Tillbe Herren i helig skrud,

darra inför honom, hela jorden!

10Säg bland folken: ”Herren regerar!”

Världen står fast, den kan inte rubbas.

Han dömer folken med rättvisa.

11Låt himlen vara glad och jorden jubla,

låt havet brusa och allt som finns i det!

12Låt fälten glädjas och allt som växer på dem!

Skogens alla träd ska susa av lovsånger

13inför Herren, ty han kommer för att döma jorden.

Han ska döma världen i rättfärdighet

och folken med trofasthet.

Nkwa Asem

Nnwom 96

Onyankopɔn, Ɔhene Kɛse

1To dwom foforo ma Awurade! Monto mma Awurade, wiasefo nyinaa! Monto mma Awurade na monkamfo no! Daa mompae mu nka asɛmpa no se wagye yɛn nkwa.

Monka n’anuonyam ho asɛm ne nneɛma akɛse a wayɛ ama nnipa nyinaa nkyerɛ aman. Awurade yɛ ɔkɛseɛ enti ɔsɛ nkamfo. Ɛsɛ sɛ wɔhyɛ no anuonyam sen anyame a aka no nyinaa. Anyame a wɔwɔ aman a aka so no nyinaa yɛ ahoni. Nanso Awurade bɔɔ ɔsoro. Anuonyam ne kɛseyɛ atwa ne ho ahyia. Tumi ne ahotew ahyɛ ne fi ma. Monkamfo Awurade, nnipa a mowɔ asase so nyinaa; monkamfo n’anuonyam ne ne tumi. Monkamfo Awurade din a anuonyam wɔ mu no; momfa afɔrebɔde mmra na mommra n’asɔrefi. Sɛ ofiti na ɔreba a, kotow ɔkronkronni no. Asase nyinaa, mo ho mpopo wɔ n’anim! 10 Monka nkyerɛ aman nyinaa se, “Awurade ne hene! Wɔabɔ asase atim hɔ pintinn a ɛnka ne ho; obebu nnipa atɛntrenee.”

11 Asase ne wim, momma mo ani nnye. Ɛpo ne mu abɔde nyinaa nworo so; 12 mfuw ne biribiara a ɛwɔ mu, mo ani nnye! Nnua a ɛwɔ kwaem de ahosɛpɛw bɛteɛm 13 bere a Awurade rebedi asase so no. Obedi wiasefo so nokwarem.