Swedish Contemporary Bible

Psalms 92

Psalm 92

Glädje över Herrens gärningar

1En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att prisa Herren,

att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att varje morgon förkunna din nåd

och varje natt din trofasthet,

4till tiosträngat instrument,

till toner av harpa.

5Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,

jag jublar över dina händers verk.

6Hur stora är inte dina verk, Herre!

Hur djupa är inte dina tankar!

7Den oförnuftige förstår det inte,

dåren kan inte fatta,

8att fastän de gudlösa blomstrar som gräs

och alla de som gör orätt frodas,

så väntar dem bara evigt fördärv.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,

och alla som gjort orätt ska skingras.

11Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;

du har smort mig med nypressad olja.

12Jag får se hur mina fiender lider nederlag

och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13De rättfärdiga blomstrar som palmträd,

de växer som cederträden på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus,

de grönskar i vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder bär de frukt

och är friska och gröna.

16De vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa, där ingen orätt finns.

New International Reader's Version

Psalm 92

Psalm 92

A psalm. A song for the Sabbath day.

Lord, it is good to praise you.
    Most High God, it is good to make music to honor you.
It is good to sing every morning about your love.
    It is good to sing every night about how faithful you are.
I sing about it to the music of the lyre that has ten strings.
    I sing about it to the music of the harp.

Lord, you make me glad by your deeds.
    I sing for joy about what you have done.
Lord, how great are the things you do!
    How wise your thoughts are!
Here is something that people without sense don’t know.
    Here is what foolish people don’t understand.
Those who are evil spring up like grass.
    Those who do wrong succeed.
    But they will be destroyed forever.

But Lord, you are honored forever.

Lord, your enemies will certainly die.
    All those who do evil will be scattered.
10 You have made me as strong as a wild ox.
    You have poured the finest olive oil on me.
11 I’ve seen my evil enemies destroyed.
    I’ve heard that they have lost the battle.

12 Those who do what is right will grow like a palm tree.
    They will grow strong like a cedar tree in Lebanon.
13 Their roots will be firm in the house of the Lord.
    They will grow strong and healthy in the courtyards of our God.
14 When they get old, they will still bear fruit.
    Like young trees they will stay fresh and strong.
15 They will say to everyone, “The Lord is honest.
    He is my Rock, and there is no evil in him.”