Swedish Contemporary Bible

Psalms 92

Psalm 92

Glädje över Herrens gärningar

1En psalm, en sång för sabbatsdagen.

2Det är gott att prisa Herren,

att lovsjunga ditt namn, du den Högste,

3att varje morgon förkunna din nåd

och varje natt din trofasthet,

4till tiosträngat instrument,

till toner av harpa.

5Du gör mig glad, Herre, med dina gärningar,

jag jublar över dina händers verk.

6Hur stora är inte dina verk, Herre!

Hur djupa är inte dina tankar!

7Den oförnuftige förstår det inte,

dåren kan inte fatta,

8att fastän de gudlösa blomstrar som gräs

och alla de som gör orätt frodas,

så väntar dem bara evigt fördärv.

9Men du, Herre, är upphöjd i evighet.

10Dina fiender, Herre, dina fiender ska gå under,

och alla som gjort orätt ska skingras.

11Men mig har du gjort stark som en behornad vildoxe;

du har smort mig med nypressad olja.

12Jag får se hur mina fiender lider nederlag

och höra hur det går för de onda som reser sig mot mig.

13De rättfärdiga blomstrar som palmträd,

de växer som cederträden på Libanon.

14De är planterade i Herrens hus,

de grönskar i vår Guds förgårdar.

15Ännu i hög ålder bär de frukt

och är friska och gröna.

16De vittnar om att Herren är rättvis,

min klippa, där ingen orätt finns.

King James Version

Psalm 92

1It is a good thing to give thanks unto the Lord, and to sing praises unto thy name, O Most High:

To shew forth thy lovingkindness in the morning, and thy faithfulness every night,

Upon an instrument of ten strings, and upon the psaltery; upon the harp with a solemn sound.

For thou, Lord, hast made me glad through thy work: I will triumph in the works of thy hands.

O Lord, how great are thy works! and thy thoughts are very deep.

A brutish man knoweth not; neither doth a fool understand this.

When the wicked spring as the grass, and when all the workers of iniquity do flourish; it is that they shall be destroyed for ever:

But thou, Lord, art most high for evermore.

For, lo, thine enemies, O Lord, for, lo, thine enemies shall perish; all the workers of iniquity shall be scattered.

10 But my horn shalt thou exalt like the horn of an unicorn: I shall be anointed with fresh oil.

11 Mine eye also shall see my desire on mine enemies, and mine ears shall hear my desire of the wicked that rise up against me.

12 The righteous shall flourish like the palm tree: he shall grow like a cedar in Lebanon.

13 Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God.

14 They shall still bring forth fruit in old age; they shall be fat and flourishing;

15 To shew that the Lord is upright: he is my rock, and there is no unrighteousness in him.