Swedish Contemporary Bible

Genesis 9

Guds förbund med Noa

1Gud välsignade Noa och hans söner och sa till dem: ”Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden!

2Alla vilda djur och fåglar, allt som rör sig på marken, och fiskar i haven kommer att vara rädda och känna skräck för er, för jag har ställt dem under er makt. 3Allt levande som rör sig ska vara er föda, liksom jag gett de gröna växterna. 4Men ät aldrig kött som har blod, dess liv,[a] i sig. 5Ert eget blod[b] ska jag utkräva vedergällning för. Jag ska utkräva den av varje djur, och av människor ska jag utkräva en annan människas liv om någon dödar en annan.

6Den som utgjuter en annan människas blod,

hans blod ska utgjutas av en människa,

för Gud gjorde människan till sin avbild.

7Var fruktsamma, föröka er och bli en stor mängd på jorden!”

Regnbågen

8Sedan sa Gud till Noa och hans söner: 9”Jag upprättar nu ett förbund med er och era ättlingar 10och med alla levande varelser med er, alla fåglar och boskapsdjur och vilda djur, alla som kom ut ur arken. 11Jag ska upprätthålla mitt förbund med er och aldrig mer låta flodvattnen utplåna allt liv och fördärva jorden.”

12Gud sa: ”Jag ska sätta ett tecken på förbundet mellan mig och er och alla levande varelser som är med er för alla kommande generationer: 13min regnbåge sätter jag bland molnen. Den ska vara tecknet för förbundet mellan mig och jorden. 14När jag sänder moln över jorden, kommer regnbågen att synas bland molnen, 15och jag ska komma ihåg mitt förbund med er och med varje levande varelse och aldrig mer låta vattnet övertäcka jorden och utplåna allt liv. 16När regnbågen är i skyn, ska jag komma ihåg det eviga förbundet mellan Gud och alla slags levande varelser på jorden.” 17Och Gud sa till Noa: ”Detta är tecknet på det förbund jag instiftat mellan mig och allt levande på jorden.”

Förbannelse över Kanaan

18Noas tre söner som kom ut ur arken hette Sem, Ham och Jafet. (Ham var Kanaans far.) 19Alla folken på jorden härstammar från dessa Noas tre söner.

20Noa blev lantbrukare och planterade en vingård. 21En dag när han var drucken och låg naken i sitt tält, 22såg Ham, Kanaans far, sin far ligga där naken och gick ut och berättade det för sina två bröder. 23Då tog Sem och Jafet en mantel, höll den över sina axlar och gick in baklänges i tältet och täckte sin fars nakenhet, medan de tittade åt ett annat håll för att inte se sin far naken. 24När Noa vaknade ur sitt rus och fick reda på vad hans yngste son hade gjort honom, 25sa han:

”Kanaan ska vara förbannad

och vara den lägste av sina bröders slavar.”

26Sedan sa han:

”Välsignad är Herren, Sems Gud.

Må Kanaan vara deras slav.

27Må Gud låta Jafet växa och leva tillsammans med Sem

och Kanaan vara deras slav.”

28Noa levde ytterligare 350 år efter floden 29och var 950 år gammal när han dog.

Notas al pie

  1. 9:4 Hebreiskans nefesh, som ordagrant betyder själ, betecknar ofta liv.
  2. 9:5 Se not till 9:4.

The Message

Genesis 9

11-4 God blessed Noah and his sons: He said, “Prosper! Reproduce! Fill the Earth! Every living creature—birds, animals, fish—will fall under your spell and be afraid of you. You’re responsible for them. All living creatures are yours for food; just as I gave you the plants, now I give you everything else. Except for meat with its lifeblood still in it—don’t eat that.

“But your own lifeblood I will avenge; I will avenge it against both animals and other humans.

6-7 Whoever sheds human blood,
        by humans let his blood be shed,
    Because God made humans in his image
        reflecting God’s very nature.
    You’re here to bear fruit, reproduce,
        lavish life on the Earth, live bountifully!”

8-11 Then God spoke to Noah and his sons: “I’m setting up my covenant with you including your children who will come after you, along with everything alive around you—birds, farm animals, wild animals—that came out of the ship with you. I’m setting up my covenant with you that never again will everything living be destroyed by floodwaters; no, never again will a flood destroy the Earth.”

12-16 God continued, “This is the sign of the covenant I am making between me and you and everything living around you and everyone living after you. I’m putting my rainbow in the clouds, a sign of the covenant between me and the Earth. From now on, when I form a cloud over the Earth and the rainbow appears in the cloud, I’ll remember my covenant between me and you and everything living, that never again will floodwaters destroy all life. When the rainbow appears in the cloud, I’ll see it and remember the eternal covenant between God and everything living, every last living creature on Earth.”

17 And God said, “This is the sign of the covenant that I’ve set up between me and everything living on the Earth.”

18-19 The sons of Noah who came out of the ship were Shem, Ham, and Japheth. Ham was the father of Canaan. These are the three sons of Noah; from these three the whole Earth was populated.

20-23 Noah, a farmer, was the first to plant a vineyard. He drank from its wine, got drunk and passed out, naked in his tent. Ham, the father of Canaan, saw that his father was naked and told his two brothers who were outside the tent. Shem and Japheth took a cloak, held it between them from their shoulders, walked backward and covered their father’s nakedness, keeping their faces turned away so they did not see their father’s exposed body.

24-27 When Noah woke up with his hangover, he learned what his youngest son had done. He said,

Cursed be Canaan! A slave of slaves,
    a slave to his brothers!
Blessed be God, the God of Shem,
    but Canaan shall be his slave.
God prosper Japheth,
    living spaciously in the tents of Shem.
But Canaan shall be his slave.

28-29 Noah lived another 350 years following the flood. He lived a total of 950 years. And he died.