Swedish Contemporary Bible

Psalms 89

Psalm 89

Guds löfte att bevara Davids ättlingar på tronen

1Maskil. Av esrachiten Etan.[a]

2I evighet vill jag sjunga om Herrens nåd,

för alla kommande generationer vill jag göra din trofasthet känd.

3För jag sa: Din nåd består för evigt

och din trofasthet är befäst i himlen.

4”Jag har slutit ett förbund med min utvalde,

svurit till min tjänare David:

5’Jag ska låta din ätt bestå för evigt

och befästa din tron från generation till generation.’ ” Séla

6Himlen prisar dina under, Herre,

de heligas församling din trofasthet.

7För vem i skyn kan jämföra sig med Herren?

Vem bland Guds söner är lik Herren?

8Gud är fruktad i de heligas råd,

stor och fruktad mer än alla omkring honom.

9Herre, härskarornas Gud, vem är som du?

Du är mäktig, Herre,

och din trofasthet omger dig.

10Du råder över det brusande havet.

När vågorna stiger stillar du dem.

11Du krossade Rahav och slog ihjäl honom.

Du skingrade dina fiender med din kraft.

12Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen med allt som finns där.

13Du skapade norr och söder.

Tabor och Hermon jublar över ditt namn.

14Din arm är full av kraft.

Din hand är stark, och du lyfter den med makt.

15Rättfärdighet och rättvisa är grunden för din tron,

nåd och trofasthet går framför dig.

16Lyckliga är de människor som förstår att jubla inför dig,

Herre, de vandrar i ljuset av din närhet.

17De gläder sig dag för dag över ditt namn,

de lyfts upp av din rättfärdighet.

18Du är deras ära och styrka,

och genom din välvilja lyfter du vårt horn.

19För vår sköld tillhör Herren,

och vår kung tillhör Israels Helige.

20I en syn talade du en gång

till dina fromma och sa:

”Jag har gett en krigare styrka,

jag har upphöjt en ung man bland folket.

21Jag har funnit min tjänare David.

Med min heliga olja har jag smort honom.

22Min hand ska stödja honom,

ja, min arm ska styrka honom.

23Ingen fiende ska tvinga honom till tribut,

ingen gudlös ska förtrycka honom.

24Jag ska krossa hans motståndare framför honom

och slå ner dem som hatar honom.

25Min trofasthet och nåd ska vara med honom,

och i mitt namn ska hans horn lyftas.

26Jag ska lägga havet under hans hand,

floderna i hans makt.

27Han ska ropa till mig:

’Du är min Gud, min far och min räddnings klippa.’

28Jag ska göra honom till en förstfödd,

till den högste bland kungarna på jorden.

29Jag ska visa honom nåd i evighet,

och mitt förbund med honom ska stå fast.

30Jag ska låta hans ätt bestå för alltid

och hans tron så länge himlen består.

31Om hans barn överger min lag

och inte följer mina bud,

32om de bryter mot mina förordningar

och inte lyder mina befallningar,

33kommer jag att straffa deras synd med ris

och deras missgärning med slag.

34Men jag ska inte ta bort min nåd från honom

eller svika i min trofasthet.

35Jag ska inte bryta mitt förbund

eller ändra på något av det jag har sagt,

36för jag har svurit i min helighet

– och jag ska inte ljuga för David – 

37att hans ätt ska få bestå för evigt

och hans tron inför mig som solen,

38för evigt som månen,

det trofasta vittnet i skyn.” Séla

39Men du har förkastat, stött bort

och varit vred på din smorde.

40Du har upphävt förbundet med din tjänare,

du har vanärat hans krona i smutsen.

41Du har brutit ner alla hans murar

och raserat hans fästen.

42Alla som kommer förbi på vägen plundrar honom,

och hans grannar hånar honom.

43Du har styrkt hans motståndare

och låtit hans fiender glädja sig.

44Du har gjort hans svärd obrukbart

och vägrat hjälpa honom i striden.

45Du har gjort slut på hans härlighet

och vält omkull hans tron.

46Du har förkortat hans ungdomstid

och klätt honom i skam. Séla

47Herre, hur länge ska du hålla dig gömd,

hur länge kommer din vrede att brinna som eld?

48Tänk på hur flyktig min livstid är,

hur förgängliga du har skapat alla människobarn.

49Kan en människa leva och slippa se döden?

Vem kan rädda sig undan dödsrikets makt? Séla

50Herre, var finns nu din nåd från förr,

den som du i trofasthet lovade David med ed?

51Herre, tänk på din tjänares vanära,

vad jag måste utstå från andra folk!

52Dina fiender hånar mig, Herre,

de hånar din smorde överallt där han går fram.

53Välsignad är Herren i evighet!

Amen, amen!

Notas al pie

  1. 89:1 Se not till 88:1 och 32:1.

New Living Translation

Psalm 89

Psalm 89

A psalm[a] of Ethan the Ezrahite.

I will sing of the Lord’s unfailing love forever!
    Young and old will hear of your faithfulness.
Your unfailing love will last forever.
    Your faithfulness is as enduring as the heavens.

The Lord said, “I have made a covenant with David, my chosen servant.
    I have sworn this oath to him:
‘I will establish your descendants as kings forever;
    they will sit on your throne from now until eternity.’” Interlude
All heaven will praise your great wonders, Lord;
    myriads of angels will praise you for your faithfulness.
For who in all of heaven can compare with the Lord?
    What mightiest angel is anything like the Lord?
The highest angelic powers stand in awe of God.
    He is far more awesome than all who surround his throne.
O Lord God of Heaven’s Armies!
    Where is there anyone as mighty as you, O Lord?
    You are entirely faithful.

You rule the oceans.
    You subdue their storm-tossed waves.
10 You crushed the great sea monster.[b]
    You scattered your enemies with your mighty arm.
11 The heavens are yours, and the earth is yours;
    everything in the world is yours—you created it all.
12 You created north and south.
    Mount Tabor and Mount Hermon praise your name.
13 Powerful is your arm!
    Strong is your hand!
    Your right hand is lifted high in glorious strength.
14 Righteousness and justice are the foundation of your throne.
    Unfailing love and truth walk before you as attendants.
15 Happy are those who hear the joyful call to worship,
    for they will walk in the light of your presence, Lord.
16 They rejoice all day long in your wonderful reputation.
    They exult in your righteousness.
17 You are their glorious strength.
    It pleases you to make us strong.
18 Yes, our protection comes from the Lord,
    and he, the Holy One of Israel, has given us our king.

19 Long ago you spoke in a vision to your faithful people.
You said, “I have raised up a warrior.
    I have selected him from the common people to be king.
20 I have found my servant David.
    I have anointed him with my holy oil.
21 I will steady him with my hand;
    with my powerful arm I will make him strong.
22 His enemies will not defeat him,
    nor will the wicked overpower him.
23 I will beat down his adversaries before him
    and destroy those who hate him.
24 My faithfulness and unfailing love will be with him,
    and by my authority he will grow in power.
25 I will extend his rule over the sea,
    his dominion over the rivers.
26 And he will call out to me, ‘You are my Father,
    my God, and the Rock of my salvation.’
27 I will make him my firstborn son,
    the mightiest king on earth.
28 I will love him and be kind to him forever;
    my covenant with him will never end.
29 I will preserve an heir for him;
    his throne will be as endless as the days of heaven.
30 But if his descendants forsake my instructions
    and fail to obey my regulations,
31 if they do not obey my decrees
    and fail to keep my commands,
32 then I will punish their sin with the rod,
    and their disobedience with beating.
33 But I will never stop loving him
    nor fail to keep my promise to him.
34 No, I will not break my covenant;
    I will not take back a single word I said.
35 I have sworn an oath to David,
    and in my holiness I cannot lie:
36 His dynasty will go on forever;
    his kingdom will endure as the sun.
37 It will be as eternal as the moon,
    my faithful witness in the sky!” Interlude

38 But now you have rejected him and cast him off.
    You are angry with your anointed king.
39 You have renounced your covenant with him;
    you have thrown his crown in the dust.
40 You have broken down the walls protecting him
    and ruined every fort defending him.
41 Everyone who comes along has robbed him,
    and he has become a joke to his neighbors.
42 You have strengthened his enemies
    and made them all rejoice.
43 You have made his sword useless
    and refused to help him in battle.
44 You have ended his splendor
    and overturned his throne.
45 You have made him old before his time
    and publicly disgraced him. Interlude

46 O Lord, how long will this go on?
    Will you hide yourself forever?
    How long will your anger burn like fire?
47 Remember how short my life is,
    how empty and futile this human existence!
48 No one can live forever; all will die.
    No one can escape the power of the grave.[c] Interlude

49 Lord, where is your unfailing love?
    You promised it to David with a faithful pledge.
50 Consider, Lord, how your servants are disgraced!
    I carry in my heart the insults of so many people.
51 Your enemies have mocked me, O Lord;
    they mock your anointed king wherever he goes.

52 Praise the Lord forever!
    Amen and amen!

Notas al pie

  1. 89:Title Hebrew maskil. This may be a literary or musical term.
  2. 89:10 Hebrew Rahab, the name of a mythical sea monster that represents chaos in ancient literature.
  3. 89:48 Hebrew of Sheol.