Swedish Contemporary Bible

Psalms 86

Psalm 86

Förtröstan på Herren i stor nöd

1En bön av David.

Hör mig, Herre, svara mig,

för jag är fattig och hjälplös.

2Bevara mitt liv, för jag är from.

Rädda din tjänare, som litar på dig, min Gud.

3Var nådig mot mig, Herre,

för jag ropar till dig dagen lång.

4Gör din tjänare glad, Herre,

för jag sätter mitt hopp till dig.

5Herre, du är god, och villig att förlåta.

Du är nådig mot alla som ropar till dig.

6Hör min bön, Herre!

Lyssna till min vädjan!

7Jag ropar till dig i nödens tid,

och du svarar mig.

8Ingen bland gudarna är lik dig, Herre,

och inga gärningar är som dina.

9Alla folk, som du har skapat,

ska komma och böja sig inför dig, Herre,

och ära ditt namn.

10För du är stor och mäktig och gör under.

Bara du är Gud!

11Lär mig, Herre, din väg.

Jag vill vandra i din sanning.

Hjälp mig att helhjärtat vörda ditt namn.

12Jag vill prisa dig, Herre, min Gud,

av hela mitt hjärta.

Jag vill ära ditt namn i evighet,

13för din nåd mot mig är stor.

Du har räddat mig ur dödsrikets djup.

14Gud, arroganta människor har rest sig mot mig.

En skara våldsmän är ute efter mitt liv,

och de bryr sig inte om dig.

15Men du är barmhärtig och nådig, Herre Gud,

sen till vrede och stor i nåd och trofasthet.

16Vänd dig till mig och var nådig mot mig!

Styrk din tjänare och rädda din tjänarinnas son.

17Ge mig ett tecken på din godhet,

så att de som hatar mig får se det och skämmas,

eftersom du, Herre, har hjälpt mig och tröstat mig.

New International Reader's Version

Psalm 86

Psalm 86

A prayer of David.

Lord, hear me and answer me.
    I am poor and needy.
Keep my life safe, because I am faithful to you.
    Save me, because I trust in you.
    You are my God.
Lord, have mercy on me.
    I call out to you all day long.
Bring joy to me.
    Lord, I put my trust in you.

Lord, you are forgiving and good.
    You are full of love for all who call out to you.
Lord, hear my prayer.
    Listen to my cry for mercy.
When I’m in trouble, I will call out to you.
    And you will answer me.

Lord, there’s no one like you among the gods.
    No one can do what you do.
Lord, all the nations you have made
    will come and worship you.
    They will bring glory to you.
10 You are great. You do wonderful things.
    You alone are God.

11 Lord, teach me how you want me to live.
    Do this so that I will depend on you, my faithful God.
Give me a heart that doesn’t want anything
    more than to worship you.
12 Lord my God, I will praise you with all my heart.
    I will bring glory to you forever.
13 Great is your love for me.
    You have kept me from going down into the place of the dead.

14 God, proud people are attacking me.
    A gang of mean people is trying to kill me.
    They don’t care about you.
15 But Lord, you are a God who is tender and kind.
    You are gracious.
You are slow to get angry.
    You are faithful and full of love.
16 Come to my aid and have mercy on me.
    Show your strength by helping me.
    Save me because I serve you just as my mother did.
17 Prove your goodness to me.
    Then my enemies will see it and be put to shame.
    Lord, you have helped me and given me comfort.