Swedish Contemporary Bible

Psalms 84

Psalm 84

Glädjen över Guds tempel

1För körledaren, till gittit. Av Korachs ättlingar, en psalm.

2Hur ljuvliga är inte dina boningar,

härskarornas Herre!

3Jag längtar innerligen till Herrens gårdar.

Med kropp och själ jublar jag inför dig,

du den levande Guden.

4Även sparven har funnit ett hem och svalan ett bo åt sig

där den kan lägga sina ungar:

dina altaren, härskarornas Herre,

min kung och min Gud!

5Lyckliga är de som kan bo i ditt hus

och alltid sjunga lovsånger till dig. Séla

6Lyckliga är de som har sin styrka i dig,

de som lagt pilgrimsvandringen på sitt hjärta.

7När de vandrar genom Bakaträdens dal

blir den fylld av källor,

och höstregnet täcker den med välsignelser.[a]

8De går från styrka till styrka

tills de står inför Gud på Sion.

9Herre, härskarornas Gud, hör min bön!

Lyssna, Jakobs Gud! Séla

10Gud, se vår sköld

och ge akt på din smorde.

11En enda dag i dina förgårdar

är bättre än tusen andra dagar.

Jag vill hellre stå vid tröskeln till min Guds hus

än uppehålla mig i de gudlösas tält.

12Herren Gud är sol och sköld.

Herren ger nåd och ära.

Han undanhåller inget gott från dem

som lever ostraffligt.

13Härskarornas Herre,

lycklig är den som förtröstar på dig!

Notas al pie

  1. 84:7 Versens innebörd i grundtexten är osäker. ”Bakaträdens dal” kan också tolkas som tåredalen (så bl.a. Septuaginta), och välsignelser (med en annan vokalisering) vattenpölar.

New Living Translation

Psalm 84

Psalm 84

For the choir director: A psalm of the descendants of Korah, to be accompanied by a stringed instrument.[a]

How lovely is your dwelling place,
    O Lord of Heaven’s Armies.
I long, yes, I faint with longing
    to enter the courts of the Lord.
With my whole being, body and soul,
    I will shout joyfully to the living God.
Even the sparrow finds a home,
    and the swallow builds her nest and raises her young
at a place near your altar,
    O Lord of Heaven’s Armies, my King and my God!
What joy for those who can live in your house,
    always singing your praises. Interlude

What joy for those whose strength comes from the Lord,
    who have set their minds on a pilgrimage to Jerusalem.
When they walk through the Valley of Weeping,[b]
    it will become a place of refreshing springs.
    The autumn rains will clothe it with blessings.
They will continue to grow stronger,
    and each of them will appear before God in Jerusalem.[c]

O Lord God of Heaven’s Armies, hear my prayer.
    Listen, O God of Jacob. Interlude

O God, look with favor upon the king, our shield!
    Show favor to the one you have anointed.

10 A single day in your courts
    is better than a thousand anywhere else!
I would rather be a gatekeeper in the house of my God
    than live the good life in the homes of the wicked.
11 For the Lord God is our sun and our shield.
    He gives us grace and glory.
The Lord will withhold no good thing
    from those who do what is right.
12 O Lord of Heaven’s Armies,
    what joy for those who trust in you.

Notas al pie

  1. 84:Title Hebrew according to the gittith.
  2. 84:6 Or Valley of Poplars; Hebrew reads valley of Baca.
  3. 84:7 Hebrew Zion.