Swedish Contemporary Bible

Psalms 83

Psalm 83

Klagan i en tid av nationell kris

1En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, var inte stilla.

3Se hur dina fiender larmar

och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!

4De gör upp onda planer mot ditt folk.

De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.

5”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,

så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

6De är fullkomligt överens om det,

och de har ingått ett förbund mot dig,

7Edoms boningar, ismaeliter,

Moab och hagaréer,

8Geval, Ammon, Amalek,

filistéernas land och Tyros invånare.

9Också Assyrien har förenat sig med dem

och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10Gör med dem som du gjorde med Midjan,

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11dem som utplånades i En-Dor

och som blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev

och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,

13som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[a],

som agnar för vinden.

15Så som elden bränner ner skog

och lågor svedjer berg,

16jaga bort dem med din storm

och förskräck dem med ditt oväder.

17Låt deras ansikten täckas av skam,

så att de söker ditt namn, Herre.

18Låt dem skämmas och bli förskräckta,

låt dem komma på skam och förgås.

19Låt dem inse att du, vars namn är Herren,

är den Högste över hela jorden.

Notas al pie

  1. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.

New Russian Translation

Psalms 83

Псалом 83

1Дирижеру хора. Под гиттит[a]. Псалом сыновей Кораха.

2Как желанно Твое жилище,

о Господь, Бог Сил!

3Истомилась моя душа,

желая быть во дворах храма Господа,

сердце мое и плоть поют Богу живому.

4Даже воробей находит себе дом

и ласточка – гнездо,

чтобы вывести своих птенцов,

у Твоего жертвенника, Господи, Боже Сил,

Царь мой и Бог мой.

5Благословенны живущие в доме Твоем,

они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

6Благословен человек, сила которого в Тебе,

в чьем сердце есть желание отправиться в[b]Иерусалим.

7Проходя долиною Плача[c],

они открывают в ней источники,

и дождь покрывает ее водоемами[d].

8Они крепнут все больше и больше,

предстают перед Богом на Сионе.

9О Господь, Бог Сил, услышь мою молитву;

внемли мне, Бог Иакова. Пауза

10Взгляни, Боже, на царя, на щит наш[e];

посмотри с благоволением на лицо Своего помазанника!

11Один день во дворах Твоих

лучше тысячи вне его стен.

Лучше быть у порога дома Божьего,

чем жить в шатрах у нечестивых.

12Потому что Господь Бог – солнце и щит,

и награда Господа – благодать и слава.

Тех, кто ходит непорочно,

Он не лишает благ.

13О Господь Сил, блажен человек,

уповающий на Тебя.

Notas al pie

  1. 83:1 Гиттит – см. сноску на 80:1.
  2. 83:6 Букв.: «Пути в их сердцах».
  3. 83:7 Или: «долиною Баха».
  4. 83:7 Или: «благословением».
  5. 83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».