Swedish Contemporary Bible

Psalms 83

Psalm 83

Klagan i en tid av nationell kris

1En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, var inte stilla.

3Se hur dina fiender larmar

och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!

4De gör upp onda planer mot ditt folk.

De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.

5”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,

så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

6De är fullkomligt överens om det,

och de har ingått ett förbund mot dig,

7Edoms boningar, ismaeliter,

Moab och hagaréer,

8Geval, Ammon, Amalek,

filistéernas land och Tyros invånare.

9Också Assyrien har förenat sig med dem

och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10Gör med dem som du gjorde med Midjan,

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11dem som utplånades i En-Dor

och som blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev

och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,

13som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[a],

som agnar för vinden.

15Så som elden bränner ner skog

och lågor svedjer berg,

16jaga bort dem med din storm

och förskräck dem med ditt oväder.

17Låt deras ansikten täckas av skam,

så att de söker ditt namn, Herre.

18Låt dem skämmas och bli förskräckta,

låt dem komma på skam och förgås.

19Låt dem inse att du, vars namn är Herren,

är den Högste över hela jorden.

Notas al pie

  1. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.

Nkwa Asem

Nnwom 83

Mpae a Israel bɔ pɛ sɛ wodi wɔn atamfo so

1O Onyankopɔn, ntena hɔ komm; nyɛ komm! Nyɛ komm! Hwɛ! W’atamfo reyɛ basabasa, na wɔn a wɔtan wo no reyɛ dɔm. Hwɛ! W’atamfo reyɛ basabasa, na wɔn a wɔmpɛ w’asɛm nso ayɛ dɔm.

Wɔrepam esum ase atia wo nkurɔfo; wɔrepam atia wɔn a wobɔ wɔn ho ban. Wɔka se, “Bra na yɛnsɛe wɔn man sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn werɛ befi Israel kora kora.” Wɔpenee wɔn apam no so kaa wɔn ho bɔɔ mu tiaa wo. Edomfo, Ismaelfo, Moabfo, Hagarfo, Gebalfo ne Amonfo ne Amalekfo ne Filistifo ne Tirofo ne Asiriafo akɔka wɔn ho ama Amonfo ne Moabfo a wɔyɛ Lot asefo no dɔm no ayɛ den.

Yɛ wɔn sɛnea woyɛɛ Midianfo ne Siserafo ne Yabinfo wɔ Kison subon mu hɔ no. 10 Wudii wɔn so wɔ Endor maa wɔn amu porɔwee wɔ fam. 11 Yɛ wɔn a wodi wɔn anim no sɛnea woyɛɛ Oreb ne Seeb no; di wɔn ahene so sɛnea woyɛɛ Sebah ne Salmuna 12 a wɔkae se, “Yɛbɛfa asase a ɛyɛ Onyankopɔn de no” no.

13 Bɔ wɔn hwete sɛ mfutuma, O Onyankopɔn; sɛ ntɛtɛ a mframa bɔ gu. 14 Sɛnea ogya hyew kwae, sɛnea ogyaframa ma nkoko hyew no, 15 saa ara na fa ahum taa wɔn na fa wo mframa a ano yɛ den no yi wɔn hu. 16 Ma animguase nka wɔn, O Awurade, na ma wonhu wo tumi. 17 Ma wonni wɔn so nkonim na wɔmmɔ hu daa daa; ma wonwu wɔ animguase pɔtɔɔ mu. 18 Ma wonhu sɛ, wo nko ara ne Awurade Otumfoɔ wɔ asase so nyinaa.