Swedish Contemporary Bible

Psalms 83

Psalm 83

Klagan i en tid av nationell kris

1En sång, en psalm av Asaf.

2Gud, var inte tyst,

tig inte, var inte stilla.

3Se hur dina fiender larmar

och de som hatar dig sticker upp sina huvuden!

4De gör upp onda planer mot ditt folk.

De sammansvärjer sig mot dem som du beskyddar.

5”Kom,” säger de, ”låt oss utplåna detta folk,

så att ingen längre kommer ihåg Israels namn.”

6De är fullkomligt överens om det,

och de har ingått ett förbund mot dig,

7Edoms boningar, ismaeliter,

Moab och hagaréer,

8Geval, Ammon, Amalek,

filistéernas land och Tyros invånare.

9Också Assyrien har förenat sig med dem

och lånat ut sin styrka åt Lots ättlingar. Séla

10Gör med dem som du gjorde med Midjan,

och med Sisera och Javin vid Kishonbäcken,

11dem som utplånades i En-Dor

och som blev till gödsel på marken.

12Låt det gå deras mäktiga som Orev och Seev

och alla deras furstar som Sevach och Salmunna,

13som sa: ”Låt oss inta Guds betesmarker!”

14Min Gud, låt dem bli som virvlande ogräsfrö[a],

som agnar för vinden.

15Så som elden bränner ner skog

och lågor svedjer berg,

16jaga bort dem med din storm

och förskräck dem med ditt oväder.

17Låt deras ansikten täckas av skam,

så att de söker ditt namn, Herre.

18Låt dem skämmas och bli förskräckta,

låt dem komma på skam och förgås.

19Låt dem inse att du, vars namn är Herren,

är den Högste över hela jorden.

Notas al pie

  1. 83:14 Det hebreiska ordets exakta betydelse är osäker.

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 83

Песнь 83

Дирижёру хора. Под гиттит[a]. Песнь потомков Кораха.

Как прекрасно Твоё жилище,
    Вечный, Повелитель Сил!
Истомилась моя душа,
    стремясь во дворы храма Вечного;
сердце моё и плоть
    поют Богу живому.
Даже воробей находит себе дом,
    и ласточка – гнездо,
    чтобы вывести своих птенцов,
у Твоего жертвенника,
    о Вечный, Повелитель Сил,
    Царь мой и Бог мой.
Благословенны живущие в доме Твоём;
    они непрестанно будут восхвалять Тебя. Пауза

Благословен человек, сила которого в Тебе,
    в чьём сердце есть желание отправиться в Иерусалим.
Проходя долиною Плача[b],
    они открывают в ней источники,
    и дождь покрывает её водоёмами[c].
Они крепнут всё больше и больше,
    и каждый предстаёт перед Всевышним на Сионе.

Вечный, Бог Сил, услышь мою молитву;
    внемли мне, Бог Якуба. Пауза
10 Взгляни, Всевышний, на царя, на щит наш;[d]
    посмотри с благоволением на помазанника Своего.

11 Один день во дворах Твоего храма
    лучше тысячи вне его стен.
Лучше быть у порога дома Всевышнего,
    чем жить в шатрах у нечестивых.
12 Потому что Вечный Бог – наше солнце и щит;
    Вечный даёт благодать и славу.
Тех, кто ходит непорочно,
    Он не лишает благ.

13 О Вечный, Повелитель Сил,
    благословен человек, надеющийся на Тебя.

Notas al pie

  1. Заб 83:1 Гиттит – см. сноску на 80:1.
  2. Заб 83:7 Или: «долиною Баха».
  3. Заб 83:7 Или: «благословением».
  4. Заб 83:10 Или: «Взгляни, Всевышний, Щит наш».