Swedish Contemporary Bible

Psalms 82

Psalm 82

Guds dom

1En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

han håller dom bland gudarna.[a]

2”Hur länge ska ni döma orätt

och ta parti för de onda? Séla

3Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,

låt de fattiga och betryckta få rätt.

4Rädda de svaga och behövande,

befria dem ur de ondas grepp.

5Men de fattar ingenting och vet ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger att ni är gudar[b]

och söner till den Högste,

7men ni ska dö som människor

och falla som vilka furstar som helst.”

8Res dig, Gud, och döm jorden,

för alla folk är din egendom.

Notas al pie

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34

King James Version

Psalm 82

1God standeth in the congregation of the mighty; he judgeth among the gods.

How long will ye judge unjustly, and accept the persons of the wicked? Selah.

Defend the poor and fatherless: do justice to the afflicted and needy.

Deliver the poor and needy: rid them out of the hand of the wicked.

They know not, neither will they understand; they walk on in darkness: all the foundations of the earth are out of course.

I have said, Ye are gods; and all of you are children of the most High.

But ye shall die like men, and fall like one of the princes.

Arise, O God, judge the earth: for thou shalt inherit all nations.