Swedish Contemporary Bible

Psalms 82

Psalm 82

Guds dom

1En psalm av Asaf.

Gud står i gudaförsamlingen,

han håller dom bland gudarna.[a]

2”Hur länge ska ni döma orätt

och ta parti för de onda? Séla

3Skaffa rätt åt de svaga och faderlösa,

låt de fattiga och betryckta få rätt.

4Rädda de svaga och behövande,

befria dem ur de ondas grepp.

5Men de fattar ingenting och vet ingenting,

de vandrar i mörker.

Jordens grundvalar vacklar.

6Jag säger att ni är gudar[b]

och söner till den Högste,

7men ni ska dö som människor

och falla som vilka furstar som helst.”

8Res dig, Gud, och döm jorden,

för alla folk är din egendom.

Notas al pie

  1. 82:1 Det är omdiskuterat om gudar ska förstås som himmelska varelser eller om de kan syfta på jordiska domare eller härskare. I ljuset av v. 7 bör det dock vara människor som avses.
  2. 82:6 På hebreiska: elohim. Det kan betyda Gud, men också gudar, gudalik, ängel, ledare, Guds ägodel etc. Bland Israels folk kunde man förr i tiden kalla en kung eller en ledare för ”gud” eller ”Guds son”, eftersom han tjänade Gud. Se Joh 10:34

Japanese Living Bible

詩篇 82

1神は、天の法廷を開いて、
裁判官たちに判決をお授けになります。
いつまでおまえたち裁判官は、
真実の証言に耳をふさぐのか。
いつまで悪党どもに便宜をはかっているのか。
貧しい者、悩む者、身寄りのない者、
日々の暮らしに事欠く者を公平にさばけ。
悪い者たちから、
貧乏で苦しんでいる人々を救い出せ。
ところが、おまえたちは、何も知らない愚か者なのだ。
おまえたちが暗闇に閉じ込められているため、
社会の土台は根本から揺らいでいる。
わたしはおまえたちを「神々」とか
「いと高き神の子たち」と呼んだが、
いずれは死んでしまう、ただの人間なのだ。
王族も同じだ。人間はみな死ぬ運命にある。
ああ神よ、立ち上がって、この世をさばいてください。
地にあるものはみな神のもので、
諸国はあなたの手の中にあります。