Swedish Contemporary Bible

Psalms 81

Psalm 81

En högtidssång

1För körledaren, enligt gittit. Av Asaf.

2Jubla högt inför Gud, vår styrka!

Höj glädjerop till Jakobs Gud!

3Stäm upp musik och slå på trummor,

spela på ljuvliga lyror och harpor!

4Stöt i horn vid nymånadsfester

och vid fullmåne på vår högtidsdag.

5För det är en föreskrift för Israel,

en bestämmelse av Jakobs Gud.

6Han bestämde det till en förordning åt Josef

när han drog ut ur Egyptens land.

Jag hörde ett språk som jag inte förstod.[a]

7”Jag lyfte bördan från hans axlar,

och hans händer befriades från korgen.

8Du ropade i din nöd,

och jag räddade dig.

Jag svarade från åskmolnet,

och jag prövade dig vid Merivas vatten. Séla

9Hör mitt folk, jag vill varna dig!

Israel, om du bara ville lyssna!

10Hos dig får inte finnas någon främmande gud,

och du får inte tillbe någon utländsk gud.

11Jag är Herren, din Gud,

som förde dig ut ur Egypten.

Öppna din mun, och jag kommer att fylla den.

12Men mitt folk lyssnade inte på mig.

Israel vill inte ha med mig att göra.

13Därför lät jag dem gå sina egna hårdhjärtade vägar

och leva som de själva ville.

14Om mitt folk ändå ville lyssna på mig,

ack, om Israel ville följa min väg!

15Då skulle jag snabbt besegra deras fiender

och ingripa mot deras ovänner.

16De som hatar Herren skulle tvingas krypa inför honom

och deras straff vara för evigt.[b]

17Men mitt folk skulle jag låta äta det finaste vete

och mätta dem med honung ur klippan.”

Notas al pie

  1. 81:6 Vad som åsyftas är inte känt.
  2. 81:16 I stället för straff står det i grundtexten ordagrant tid. Hur tid och för evigt i detta sammanhang bör förstås är osäkert; här utgår tolkningen ifrån att den senare delen av versen är parallell till den första. En möjlig tolkning är att det syftar på fiendens underkastelse, Hes 22:3.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 81

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Potsata mayimbidwe a gititi. Salimo la Asafu.

1Imbani mwachimwemwe kwa Mulungu mphamvu yathu;
    Fuwulani mokweza kwa Mulungu wa Yakobo!
Yambani nyimbo, imbani tambolini
    imbani pangwe wolira bwino ndi zeze.

Imbani lipenga la nyanga ya nkhosa yayimuna pa mwezi watsopano,
    ndi pamene mwezi waoneka wonse, pa tsiku la phwando;
ili ndi lamulo kwa Israeli,
    langizo la Mulungu wa Yakobo.
Iye anapereka lamulolo kwa zidzukulu za Yosefe
    pamene anatuluka kulimbana ndi Igupto,
    kumene tinamva chiyankhulo chimene sitinachidziwe.

Iye akunena kuti, “Ine ndinachotsa zolemetsa pa mapewa awo;
    Manja awo anamasulidwa mʼdengu.
Pa mavuto anu munayitana ndipo ndinakulanditsani,
    ndinakuyankhani kuchokera mʼmitambo ya mabingu;
    ndinakuyesani pa madzi a ku Meriba.
            Sela

“Imvani anthu anga, ndipo ndidzakuchenjezani
    ngati mungathe kumvetsera, Inu Israeli!
Musadzakhale ndi mulungu wachilendo pakati panu;
    musadzagwadire mulungu wina.
10 Ine ndine Yehova Mulungu wanu,
    amene ndinakutulutsani mʼdziko la Igupto.
    Yasamani kukamwa kwanu ndipo ndidzakudyetsani.

11 “Koma anthu anga sanandimvere;
    Israeli sanandigonjere.
12 Kotero ndinawasiya ndi mitima yawo yosamverayo
    kuti atsate zimene ankafuna.

13 “Anthu anga akanangondimvera,
    Israeli akanatsatira njira zanga,
14 nʼkanafulumira motani kuti ndigonjetse adani awo
    ndi kutembenuza mkono wanga kulimbana ndi amaliwongo!
15 Iwo amene amadana ndi Yehova akanakhwinyata pamaso pake,
    ndipo chilango chawo chinakakhala mpaka kalekale.
16 Koma inu mukanadyetsedwa tirigu wabwino kwambiri;
    ndikanakukhutitsani ndi uchi wochokera pa thanthwe.”