Swedish Contemporary Bible

Psalms 80

Psalm 80

En bön om återupprättelse efter en stor förödelse

1För körledaren, efter ”Förbundstecknets lilja”[a]. En psalm av Asaf.

2Israels herde, lyssna,

du som leder Josef som en hjord!

Du, som tronar över keruberna,

träd fram i glans

3inför Efraim, Benjamin och Manasse.

Väck din styrka och kom till vår räddning!

4Upprätta oss, Gud!

Låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

5Herre, härskarornas Gud,

hur länge ska du vara vred på ditt folks böner?

6Du har låtit dem äta tårebröd,

gett dem tårar att dricka i mängder.

7Du har gjort oss till ett stridsämne för våra grannar.

Våra fiender hånar oss.

8Härskarornas Gud, upprätta oss!

Låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

9Du tog en vinranka ut ur Egypten,

du drev bort folken och planterade den.

10Du röjde marken

och den slog rot, den uppfyllde landet.

11Bergen täcktes av dess skugga,

mäktiga[b] cederträd av dess grenar.

12Den bredde ut sina grenar mot havet

och sina skott ända till floden[c].

13Varför har du brutit ner dess murar,

så att vem som helst som går förbi kan plocka av den?

14Vildsvin från skogen slukar i sig den,

markens djur äter upp den.

15Härskarornas Gud, kom tillbaka!

Se ner från himlen och ta hand om denna vinranka,

16den som du med egen hand har planterat

och låtit växa åt dig.

17De har huggit ner den och bränt den,

men de ska förgås inför din tillrättavisande blick.

18Håll din hand över mannen vid din högra sida,

den människoson som du har fostrat.

19Då ska vi inte mer vika bort från dig.

Håll oss vid liv så att vi alltid kan åkalla ditt namn.

20Herre, härskarornas Gud,

låt ditt ansikte lysa,

så att vi blir räddade!

Notas al pie

  1. 80:1 Jfr not till 60:1.
  2. 80:11 Ordagrant: Guds, vilket ibland tycks användas för att markera superlativ.
  3. 80:12 Det är floden Eufrat som avses.

New International Version - UK

Psalm 80

Psalm 80[a]

For the director of music. To the tune of ‘The Lilies of the Covenant’. Of Asaph. A psalm.

Hear us, Shepherd of Israel,
    you who lead Joseph like a flock.
You who sit enthroned between the cherubim,
    shine forth before Ephraim, Benjamin and Manasseh.
Awaken your might;
    come and save us.

Restore us, O God;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

How long, Lord God Almighty,
    will your anger smoulder
    against the prayers of your people?
You have fed them with the bread of tears;
    you have made them drink tears by the bowlful.
You have made us an object of derision[b] to our neighbours,
    and our enemies mock us.

Restore us, God Almighty;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

You transplanted a vine from Egypt;
    you drove out the nations and planted it.
You cleared the ground for it,
    and it took root and filled the land.
10 The mountains were covered with its shade,
    the mighty cedars with its branches.
11 Its branches reached as far as the Sea,[c]
    its shoots as far as the River.[d]

12 Why have you broken down its walls
    so that all who pass by pick its grapes?
13 Boars from the forest ravage it,
    and insects from the fields feed on it.
14 Return to us, God Almighty!
    Look down from heaven and see!
Watch over this vine,
15     the root your right hand has planted,
    the son[e] you have raised up for yourself.

16 Your vine is cut down, it is burned with fire;
    at your rebuke your people perish.
17 Let your hand rest on the man at your right hand,
    the son of man you have raised up for yourself.
18 Then we will not turn away from you;
    revive us, and we will call on your name.

19 Restore us, Lord God Almighty;
    make your face shine on us,
    that we may be saved.

Notas al pie

  1. Psalm 80:1 In Hebrew texts 80:1-19 is numbered 80:2-20.
  2. Psalm 80:6 Probable reading of the original Hebrew text; Masoretic Text contention
  3. Psalm 80:11 Probably the Mediterranean
  4. Psalm 80:11 That is, the Euphrates
  5. Psalm 80:15 Or branch