Swedish Contemporary Bible

Psalms 8

Psalm 8

Guds storhet och makt och människans ställning i skapelsen

1För körledaren, enligt gittit.[a] En psalm av David.

2Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Din härlighet når högre än alla himlar!

3Ut ur munnarna på barn och spädbarn har du instiftat makt

för att tysta ovännen och hämnaren.[b]

4När jag ser din himmel, dina fingrars verk,

månen och stjärnorna, som du har satt där uppe,

5vad är då en människa, att du tänker på henne,

en människoson[c], att du lägger märke till honom?

6Du gjorde honom lite lägre än Gud[d]

och krönte honom med härlighet och ära.

7Du satte honom att härska över allt du har skapat,

du lade allt under hans fötter,

8får, oxar, vilda djur,

9himlens fåglar, havets fiskar

och allt som vandrar på havets stigar.

10Herre, vår Herre,

hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden!

Notas al pie

  1. 8:1 Grundtextens innebörd är osäker; gittit kan syfta på vinpressen (så enligt Septuaginta), och psalmen har kanske sjungits vid vinskörden.
  2. 8:3 Grundtexten är svårförståelig, och ”makt” har i Septuaginta tolkats som lovsång (se Matt 21:16 där texten citeras ur Septuaginta).
  3. 8:5 Eller ett människobarn, här syftande på människan som skapad av Gud. Människoson blir i Nya Testamentet en benämning som Jesus använder om sig själv, (t.ex. Matt 16:27f.), och i Heb 2 tillämpas texten direkt på honom.
  4. 8:6 Jfr Heb 2:6-7 där texten citeras ur Septuaginta; t.ex. änglar i st.f. ”Gud”. Det hebreiska ordet elohim (Gud, gud, gudar) används ibland även i andra betydelser, se t.ex. fotnot till 2 Mos 22:8, beroende på sammanhanget.

New International Reader's Version

Psalm 8

Psalm 8

For the director of music. According to gittith. A psalm of David.

Lord, our Lord,
    how majestic is your name in the whole earth!

You have set your glory
    in the heavens.
You have made sure that children
    and infants praise you.
Their praise is a wall
    that stops the talk of your enemies.

I think about the heavens.
    I think about what your fingers have created.
I think about the moon and stars
    that you have set in place.
What are human beings that you think about them?
    What is a son of man that you take care of him?
You have made them a little lower than the angels.
    You placed on them a crown of glory and honor.

You made human beings rule over everything your hands created.
    You put everything under their control.
They rule over all flocks and herds
    and over the wild animals.
They rule over the birds in the sky
    and over the fish in the ocean.
    They rule over everything that swims in the oceans.

Lord, our Lord,
    how majestic is your name in the whole earth!