Swedish Contemporary Bible

Psalms 78

Psalm 78

Lovprisning till historiens Herre

1Maskil. Av Asaf.

Mitt folk, lyssna till min undervisning!

Vänd era öron till vad jag säger!

2Jag vill öppna min mun för liknelser,

jag ska yttra hemligheter från gamla tider.

3Vad vi har hört och känner till,

vad våra fäder har berättat för oss,

4vill vi inte dölja för deras barn.

Vi vill förkunna för nästa generation Herrens väldiga gärningar,

hans makt och de under som han utfört.

5Han gav förordningar till Jakob,

stiftade en lag åt Israel,

som han befallde våra fäder

att undervisa sina barn om,

6så att kommande generationer skulle få kännedom om dem,

och att deras barn som skulle komma att födas

i sin tur skulle kunna berätta för sina barn.

7Så skulle de sätta sin lit till Gud

och inte glömma hans gärningar,

utan följa hans bud.

8De skulle inte vara som sina fäder,

en trotsig och upprorisk generation,

som inte var lojala och trogna mot Gud.

9Efraims män, beväpnade med båge,

vände om på stridens dag.

10De bröt förbundet med Gud

och vägrade att följa hans lag.

11De glömde hans gärningar,

underverk som han hade låtit dem se.

12Han gjorde under inför deras fäder

i Egyptens land, på Soans slätter.

13Han delade havet och ledde dem rakt igenom det.

Han lät vattnet stå som en vägg.

14På dagen ledde han dem med ett moln

och på natten med ett eldsken.

15Han klöv klippor i öknen

och gav dem rikligt med vatten ur djupet.

16Strömmar lät han bryta fram från klippan,

han lät vatten flyta fram som en flod.

17Ändå fortsatte de att synda mot honom

och göra uppror mot den Högste i öknen.

18De utmanade Gud

och krävde mat i sin lystnad.

19De talade mot Gud:

”Kan Gud verkligen duka ett bord i öknen?

20Se, han slog på klippan,

och vatten strömmade fram och bäckar flödade.

Men kan han också ge bröd

och förse sitt folk med kött?”

21Men Herren hörde dem och blev vred.

En eld tändes mot Jakob,

vreden växte fram mot Israel,

22därför att de inte trodde på Gud

eller litade på hans räddning.

23Han befallde att himlen skulle öppnas

och slog upp himlens dörrar,

24han lät manna regna ner som mat,

han gav dem säd från himlen.

25Människor fick äta änglars mat,

han gav dem rikligt att äta.

26Han släppte loss östanvinden från himlen

och förde fram sunnanvinden med sin kraft.

27Han lät kött regna ner som stoft,

fåglar som sanden i havet.

28Han lät det falla ner i deras läger,

runt omkring deras tält.

29De åt tills de fick mer än nog.

Han lät dem få vad de begärde.

30Men innan de stillat sina begär,

innan de hunnit svälja ner maten som de hade i munnen,

31upptändes Guds vrede mot dem.

Han dödade de starkaste

och slog ner Israels unga män.

32Trots detta fortsatte de att synda

och trodde inte, trots hans under.

33Då lät han deras liv sluta i tomhet

och deras år i skräck.

34När han dödade, frågade de efter honom,

vände om och sökte honom.

35Då kom de ihåg att Gud var deras klippa,

att Gud den Högste var deras befriare.

36Men de hycklade med sina ord för honom,

de ljög för honom.

37Deras hjärtan var inte lojala mot honom,

och de var inte trogna mot hans förbund.

38Ändå är han barmhärtig och försonar missgärning,

han vill inte förgöra.

Många gånger höll han tillbaka sin vrede,

lät inte sin vredes glöd flamma upp.

39Han kom ihåg att de bara var mänskliga varelser

som försvinner som en vindpust,

för att inte komma åter.

40Hur många gånger gjorde de inte uppror mot honom i öknen

och bedrövade honom i ödemarken!

41Gång på gång frestade de Gud

och gjorde Israels Helige bedrövad.

42De kom inte ihåg den makt som han visade

när han befriade dem från fienden,

43när han gjorde sina tecken i Egypten

och sina under på Soans slätter.

44Han förvandlade deras floder till blod,

och de kunde inte dricka vatten ur bäckarna.

45Han sände stora svärmar med flugor som åt dem

och grodor som förstörde.

46Han gav deras gröda åt gräshoppor

och deras skörd åt skadedjur.[a]

47Han förstörde deras vinrankor med hagel

och mullbärsfikonträden med slagregn[b].

48Han utlämnade deras boskap åt hagel

och deras hjordar åt blixten.[c]

49Han släppte loss sin glödande vrede över dem,

vrede, harm och förbittring,

en skara av olycksänglar.

50Han gav sin vrede fritt utlopp

och skonade inte deras liv,

utan lät dem dö av pest.

51Han slog allt förstfött i Egypten,

de förstfödda av manligt kön i Hams hyddor.

52Han ledde ut sitt folk som en flock,

han ledde dem som en hjord genom öknen.

53Han ledde dem tryggt, så att de inte behövde frukta,

och havet täckte deras fiender.

54Han ledde dem till gränsen av sitt heliga land,

till det berg som hans makts hand hade erövrat.

55Han drev bort folken framför dem,

han delade ut deras land som arvedel

och lät Israels stammar bosätta sig i deras tält.

56Men de prövade Gud, den Högste, var upproriska mot honom

och höll inte hans befallningar.

57De vände sig bort i trolöshet som sina fäder,

bort, som en förrädisk båge.

58De retade upp honom med sina offerplatser

och gjorde honom svartsjuk med sina avgudabilder.

59När Gud hörde dem blev han vred,

och han förkastade Israel helt.

60Han övergav sin boning i Shilo,

det tält han hade satt upp bland människorna.

61Han lät sin makt[d] föras bort i fångenskap

och överlämnade sin härlighet i fiendehänder.

62Han överlämnade sitt folk åt svärdet

och var vred på sin egendom.

63Deras unga män förtärdes av eld,

och för deras unga flickor sjöngs aldrig någon bröllopssång.

64Prästerna dödades med svärd

och deras änkor kunde inte hålla någon dödsklagan.

65Då vaknade Herren, som ur en sömn,

som en krigare som varit upprymd av vin.

66Han slog tillbaka sina fiender,

han skickade bort dem till evig skam.

67Han förkastade Josefs boningar,

han utvalde inte Efraims stam.

68I stället utvalde han Judas stam

och berget Sion som han älskade.

69Där byggde han sin helgedom likt höjderna,

lika orubbligt som jorden som han grundlagt för evigt.

70Han utsåg David till sin tjänare

och hämtade honom från fårfållorna.

71Från fåren hämtade han honom,

för att bli herde för hans folk Jakob,

för Israel, hans arvedel.

72Han var herde för dem med ett uppriktigt hjärta,

han ledde dem med skicklig hand.

Notas al pie

 1. 78:46 I grundtexten används olika ord för gräshoppor i parallellismen i denna vers, medan vi bara har ett ord i svenskan.
 2. 78:47 Det hebreiska ordets exakta betydelse är okänd, kanske häftigt regn eller flod, troligen är det en parallell till hagel.
 3. 78:48 Eftersom hagel redan förekommer i föregående vers är det möjligt att ordet i denna vers skulle kunna tolkas som sjukdomar (ett mycket liknande ord), och ”blixt” som pest; denna tolkning stöds av ett par hebreiska handskrifter.
 4. 78:61 Syftar uppenbarligen på förbundsarken.

La Bible du Semeur

Psaumes 78

La main de Dieu dans l’histoire

1Méditation[a] d’Asaph[b].

Mon peuple, écoute mon enseignement,
sois attentif à ce que je vais dire.
J’énoncerai des propos instructifs,
j’évoquerai des secrets du passé[c].
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté,
nous n’allons pas le cacher à leurs descendants.
Nous redirons à la génération suivante, |les œuvres glorieuses de l’Eternel,
les puissants actes |et les prodiges qu’il a accomplis.

Il a fixé une règle en Jacob,
établi une loi en Israël,
et il a ordonné à nos ancêtres |d’enseigner tout cela à leurs enfants,
afin que la génération suivante |puisse l’apprendre
et que les enfants qui viendront à naître,
se lèvent à leur tour |pour l’enseigner à leurs propres enfants,
afin qu’ils placent leur confiance en Dieu,
qu’ils n’oublient pas comment Dieu a agi
et qu’ils observent ses commandements,
qu’ils ne ressemblent pas à leurs ancêtres,
génération indocile et rebelle,
génération au cœur trop inconstant,
dont l’esprit n’était pas fidèle à Dieu.

Les hommes d’Ephraïm, armés de l’arc,
ont tourné le dos, au jour du combat.
10 Ils n’ont pas respecté |l’alliance de Dieu,
ils ont refusé de suivre sa Loi[d].
11 Ils ont oublié ses exploits
et les hauts faits opérés sous leurs yeux.
12 Devant leurs pères, Dieu avait fait des prodiges
aux champs de Tsoân[e], au pays d’Egypte.
13 Il a fendu la mer, et il les a fait traverser,
il a dressé les eaux tout comme un mur[f].
14 Il les guidait, le jour par la nuée,
et la nuit, par la lumière d’un feu[g].
15 Il a fendu des rochers au désert,
et les a abreuvés de torrents d’eau[h].
16 Du roc, il a fait jaillir des rivières,
il en a fait sortir l’eau comme un fleuve.
17 Mais ils péchaient contre lui sans arrêt,
ils bravaient le Très-Haut dans le désert[i].
18 Dans leur cœur, ils ont mis Dieu au défi
en réclamant à manger à leur goût[j].
19 Ils ont tenu des propos contre lui,
disant : « Dieu pourrait-il
dresser une table dans le désert[k] ? »
20 C’est ainsi qu’il a frappé le rocher,
l’eau a coulé, des torrents ont jailli.
« Pourrait-il aussi nous donner du pain
ou procurer de la viande à son peuple ? »
21 L’Eternel entendit, il s’emporta,
et un feu s’alluma contre Jacob :
sa colère éclata contre Israël,
22 car ils n’avaient pas fait confiance à Dieu,
ils n’avaient pas compté sur son secours.
23 Il donna ordre aux nuages d’en haut
et il ouvrit les écluses du ciel.
24 Pour les nourrir, il fit pleuvoir sur eux la manne
et il leur donna le froment du ciel.
25 Chacun mangea de ce pain des puissants[l],
Dieu leur fournit à satiété des vivres.
26 Il fit souffler le vent d’est dans le ciel,
et par sa force, il fit venir le vent du sud.
27 Il fit pleuvoir de la viande sur eux, |aussi abondante que la poussière.
Il fit tomber une nuée d’oiseaux |aussi nombreux que le sable des mers.
28 Il les fit tomber au milieu du camp,
autour du lieu où se dressaient leurs tentes.
29 Ils en mangèrent jusqu’à satiété.
Dieu leur avait servi ce qu’ils voulaient.
30 Mais leur envie n’était pas assouvie,
ils avaient encore la viande à la bouche
31 que la colère de Dieu éclata contre eux.
Alors il frappa les plus vigoureux,
abattant les jeunes gens d’Israël.

32 Malgré cela, ils ont péché encore,
ils n’ont pas eu foi, malgré ses prodiges[m].
33 Il fit s’évanouir leurs jours |de façon lamentable,
et terminer leurs années dans l’angoisse[n].
34 Dieu les frappait, ils se tournaient vers lui,
ils revenaient à lui, |en le suppliant instamment,
35 se souvenant qu’il était leur rocher,
que le Dieu très-haut était leur libérateur.

36 Mais s’ils priaient, c’était pour le tromper :
les propos qu’ils lui tenaient n’étaient pas sincères,
37 car leur cœur n’était pas droit envers lui,
à son alliance, ils n’étaient pas fidèles.
38 Lui, cependant, rempli de compassion,
leur pardonnait au lieu de les détruire,
et, bien souvent, détournait sa colère,
ne voulant pas déchaîner toute sa fureur.
39 Il considérait qu’ils étaient fragiles :
un souffle qui passe et ne revient plus.

40 Que de fois ils se sont rebellés contre lui |dans le désert
et l’ont offensé dans les lieux arides[o] !
41 A nouveau, ils mettaient Dieu au défi
et ils attristaient le Saint d’Israël.
42 Car ils oubliaient son œuvre puissante :
comment il les avait sauvés de l’oppresseur,
43 en Egypte, il avait fait des miracles,
et, au pays de Tsoân, des prodiges[p],
44 canaux et rivières changés en sang,
nul ne pouvait plus s’y désaltérer[q],
45 mouches venimeuses qui les piquaient[r],
grenouilles qui causaient leur ruine[s],
46 leurs récoltes livrées aux sauterelles
et le fruit de leur labeur aux criquets[t],
47 leurs vignes ravagées par des grêlons
et leurs figuiers sous les effets du gel,
48 leurs troupeaux abandonnés à la grêle
et leur bétail décimé par la foudre.
49 Il déchaîna contre eux son ardente colère,
son courroux, sa fureur, et les mit en détresse,
en envoyant une armée d’anges de malheur.
50 Il donna libre cours à sa colère,
et il ne leur épargna pas la mort.
Au contraire, il les livra à la peste.
51 Il frappa tous les fils aînés d’Egypte,
les premiers fruits de leur virilité[u] |dans les logis de Cham[v].
52 Comme un troupeau, il fit sortir son peuple
et il les conduisit dans le désert, |tout comme un berger conduit ses brebis[w].
53 Il les conduisit en sécurité, |les préservant de tout sujet de crainte,
et la mer engloutit leurs ennemis[x].
54 Il les fit ensuite venir |sur son territoire sacré,
il les conduisit jusqu’à la montagne[y] |qu’il s’était par lui-même acquise[z].
55 Il chassa devant eux des peuples étrangers,
et il attribua à chacun par le sort, |une part du pays en patrimoine.
Il installa les tribus d’Israël |dans les demeures des Cananéens.
56 Mais ils ont voulu forcer la main |au Dieu très-haut
et ils se sont rebellés contre lui.
Ils n’ont pas respecté ses lois[aa].
57 Ils se sont dérobés |et se sont montrés traîtres |tout comme leurs ancêtres.
On ne pouvait pas leur faire confiance |pas plus qu’à l’arc dont la flèche dévie.
58 Ils l’ont irrité avec leurs hauts lieux[ab],
par leurs idoles, ils ont provoqué |sa vive indignation.

59 Dieu l’entendit : il se mit en colère
et il prit Israël en aversion.
60 Il délaissa sa maison de Silo[ac],
le tabernacle, |où il résidait parmi les humains.
61 Il laissa partir en captivité |le coffre sacré, trône de sa force,
et livra aux ennemis sa splendeur[ad].
62 En colère contre les siens,
il abandonna son peuple à l’épée.
63 Le feu consuma ses adolescents,
et l’on ne chanta plus l’éloge |de ses jeunes mariées[ae].
64 Ses prêtres périrent sous les coups de l’épée,
ses veuves n’eurent pas droit à des larmes[af].

65 Mais, tout à coup, l’Eternel intervint,
tel un dormeur sortant de sa torpeur,
tel un guerrier exalté par le vin.
66 Il frappa ses ennemis à revers,
il les couvrit d’une honte éternelle.
67 Il écarta la maison de Joseph[ag],
ne choisit pas la tribu d’Ephraïm.
68 Mais il choisit la tribu de Juda,
le mont Sion qu’il prit en affection.
69 C’est là qu’il édifia son sanctuaire |tels les lieux élevés
comme la terre établie pour toujours.

70 Il a choisi son serviteur David
et il l’a tiré de ses bergeries[ah].
71 Il l’a pris du milieu de ses brebis
pour qu’il soit berger de Jacob, son peuple,
et d’Israël qui est sa possession.
72 David fut pour eux un berger intègre
qui les guida d’une main avisée.

Notas al pie

 1. 78.1 Signification incertaine.
 2. 78.1 Voir note 50.1.
 3. 78.2 Cité en Mt 13.35 d’après l’ancienne version grecque.
 4. 78.10 Allusion aux désobéissances d’Ephraïm (voir Jg 1.29 ; 2.2 ; 8.1 ; 9.1-5 ; 12.2).
 5. 78.12 Ancienne ville de la Basse-Egypte appelée aussi Tanis, située à l’est du delta du Nil, sur le chemin de l’Exode (Nb 13.22).
 6. 78.13 Voir Ex 14.1 à 15.21.
 7. 78.14 Voir Ex 13.21-22.
 8. 78.15 Pour les v. 15-16, voir Ex 17.1-7 ; Nb 20.2-13.
 9. 78.17 Par les murmures contre lui, par exemple à Mara (Ex 15.24).
 10. 78.18 Pour les v. 18-31, voir Ex 16.2-15 ; Nb 11.4-23, 31-34.
 11. 78.19 Voir Nb 21.5.
 12. 78.25 L’ancienne version grecque a traduit : pain des anges.
 13. 78.32 Ils n’ont pas cru, en particulier, que Dieu pourrait leur donner la victoire sur les Cananéens (Nb 14). Comme au v. 22, l’incrédulité est le péché majeur des Israélites.
 14. 78.33 La génération de l’Exode fut condamnée à mourir dans le désert (Nb 14.22-23, 28-35).
 15. 78.40 Dans ce second cycle (v. 40-64), le psalmiste reprend les faits mentionnés dans le premier (v. 17-39).
 16. 78.43 Voir note v. 12. Les v. 44-51 reprennent partiellement le thème des plaies d’Egypte.
 17. 78.44 Voir Ex 7.14-25.
 18. 78.45 Voir Ex 8.16-28.
 19. 78.45 Voir Ex 7.26 à 8.11. Pour les v. 45-48, voir Ex 9.13-35.
 20. 78.46 Voir Ex 10.1-20.
 21. 78.51 Autre traduction : de leur vigueur.
 22. 78.51 Voir Gn 7.13 ; 10.6-20. Selon Gn 10.6, les Egyptiens étaient les descendants de Cham, l’un des fils de Noé (cf. Ps 105.23, 27 ; 106.21-22).
 23. 78.52 Voir Ex 13.17-22.
 24. 78.53 Voir Ex 14.26-28.
 25. 78.54 Le mont Sion où devait être érigé le Temple (v. 68-69).
 26. 78.54 Voir Ex 15.17.
 27. 78.56 Voir Jg 2.11-15.
 28. 78.58 Lieux consacrés à des cultes idolâtres.
 29. 78.60 Ancien sanctuaire des Israélites au temps de Josué (Jos 18.1, 8 ; 21.1-2 ; Jg 18.31 ; 1 S 1.3 ; Jr 7.12) situé dans le territoire d’Ephraïm entre Béthel et Sichem (Jg 21.12), à une quarantaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Le coffre sacré y fut déposé jusqu’au temps du jeune Samuel (1 S 4.3). La ville fut sans doute détruite par les Philistins (d’après les fouilles archéologiques : vers 1050 av. J.-C.).
 30. 78.61 Voir 1 S 4.4-22.
 31. 78.63 Il s’agit des chants nuptiaux où les jeunes filles étaient célébrées. Cela signifie qu’elles n’eurent plus l’occasion de se marier parce que les jeunes gens avaient été tués dans les batailles (cf. Es 3.25 à 4.1).
 32. 78.64 Obligées de fuir, elles ne purent pas pleurer leurs morts dans des cérémonies funèbres traditionnelles (voir Jb 27.15).
 33. 78.67 Elle est constituée par les tribus d’Ephraïm et de Manassé (Gn 48.1) auxquelles Jacob a conféré le droit d’aînesse, mais que Dieu a écartées de cette position.
 34. 78.70 Pour les v. 70-71, voir 1 S 16.11-13 ; 25.7-8 ; 1 Ch 17.7.