Swedish Contemporary Bible

Psalms 77

Psalm 77

Guds ingripanden i det förgångna ger tröst och styrka i dag

1För körledaren, till Jedutun. En psalm av Asaf.

2Jag ropar högt till Gud.

Jag ropar högt till Gud,

och han ska lyssna till mig.

3Jag söker Herren när jag är i nöd,

på natten sträcker jag outtröttligt ut min hand,

men det finns ingen tröst för mig.

4Jag tänker på Gud och suckar,

jag grubblar och förlorar allt mod. Séla

5Du låter mig inte sluta ögonen,

och i min oro kan jag inte få fram ett ord.

6Jag tänker på hur det var förr,

på år som för länge sedan gått.

7Jag minns min sång i natten,

jag tänker, jag grubblar.

8Förkastar Herren för alltid?

Ska han aldrig mer visa sin godhet?

9Är hans nåd borta för alltid?

Har han svikit sitt löfte för framtiden?

10Har Gud glömt bort att visa sin barmhärtighet?

Har han i vrede stängt in sin medkänsla? Séla

11Jag tänker: ”Det är detta som drabbar mig:

den Högste handlar inte som förr.[a]

12Jag kommer ihåg Herrens gärningar,

jag minns dina under för länge sedan.

13Jag begrundar alla dina verk,

jag tänker på dina mäktiga gärningar.”

14I heligheten går din väg, Gud.

Vilken gud är så stor som du, Gud?

15Du är en Gud som gör under!

Du har visat folken din kraft.

16Med din styrka befriade du ditt folk,

Jakobs och Josefs ättlingar. Séla

17Vattnen såg dig, Gud,

vattnen såg dig och bävade,

själva djupen skälvde.

18Vatten sprang fram ur molnen,

åskan mullrade i skyn

och dina pilar for omkring.

19Din åskas dån hördes i stormvinden,

blixtarna lyste upp världen,

jorden skakade och darrade.

20Du banade en väg rakt genom havet,

din stig genom stora vatten,

men dina fotspår syntes inte.

21Du ledde ditt folk som en hjord,

med Mose och Aron som herdar.

Notas al pie

  1. 77:11 Grundtextens innebörd är osäker. Bl.a. finns i samband med ”den Högste(s hand)” ordet ”år” som kan tolkas olika. En något mer ordagrann, om än ännu mer svårförståelig översättning skulle kunna vara: Detta vill jag vädja till: åren av den Högstes högra hand.

Amplified Bible

Psalm 77

Comfort in Trouble from Recalling God’s Mighty Deeds.

To the Chief Musician; according to Jeduthun [one of David’s three chief musicians, founder of an official musical family]. A Psalm of Asaph.

1My voice rises to God, and I will cry aloud;
My voice rises to God, and He will hear me.

In the day of my trouble I [desperately] sought the Lord;
In the night my hand was [a]stretched out [in prayer] without weariness;
My soul refused to be comforted.

I remember God; then I am disquieted and I groan;
I sigh [in prayer], and my spirit grows faint. Selah.

You have held my eyelids open;
I am so troubled that I cannot speak.

I have considered the ancient days,
The years [of prosperity] of long, long ago.

I will remember my song in the night;
I will meditate with my heart,
And my spirit searches:


Will the Lord reject forever?
And will He never be favorable again?

Has His lovingkindness ceased forever?
Have His promises ended for all time?

Has God forgotten to be gracious?
Or has He in anger withdrawn His compassion? Selah.
10 
And I said, “This is my grief,
That the right hand of the Most High has changed [and His lovingkindness is withheld].”

11 
I will [solemnly] remember the deeds of the Lord;
Yes, I will [wholeheartedly] remember Your wonders of old.
12 
I will meditate on all Your works
And thoughtfully consider all Your [great and wondrous] deeds.
13 
Your way, O God, is holy [far from sin and guilt].
What god is great like our God?
14 
You are the [awesome] God who works [powerful] wonders;
You have demonstrated Your power among the people.
15 
You have with Your [great] arm redeemed Your people,
The sons of Jacob and Joseph. Selah.

16 
The waters [of the Red Sea] saw You, O God;
The waters saw You, they were in anguish;
The deeps also trembled.
17 
The clouds poured down water;
The skies sent out a sound [of rumbling thunder];
Your arrows (lightning) flashed here and there.
18 
The voice of Your thunder was in the [b]whirlwind;
The lightnings illumined the world;
The earth trembled and shook.
19 
Your way [of escape for Your people] was through the sea,
And Your paths through the great waters,
And Your footprints were not traceable.
20 
You led Your people like a flock
By the hand of Moses and Aaron [to the promised goal].

Notas al pie

  1. Psalm 77:2 Lit and did not grow numb.
  2. Psalm 77:18 Lit wheel, possibly referring instead to the wheels on God’s chariot.