Swedish Contemporary Bible

Psalms 72

Psalm 72

Den rättfärdige kungen

1Av Salomo.

Gud, ge kungen din rättvisa,

åt kungasonen din rättfärdighet!

2Han ska döma ditt folk rättfärdigt,

dina betryckta med rättvisa.

3Bergen ska lyfta fram frid åt folket

och höjderna rättfärdighet.

4Han ska försvara de betryckta,

rädda de fattigas barn

och krossa deras förtryckare.

5De ska frukta dig[a] så länge solen och månen består,

från generation till generation.

6Han ska bli som ett regn över nyslagna fält,

som en regnskur som vattnar jorden.

7Den rättfärdige ska blomstra under hans tid

och stor fred råda tills månen inte längre finns.

8Hans välde ska sträcka sig från hav till hav,

från floden[b] till jordens ändar.

9De som bor i öknen ska böja sig för honom,

och hans fiender ska slicka stoft.

10Kungar från Tarshish och avlägsna kuster ska betala skatt,

och kungar från Saba och Seba ska komma med sina gåvor.

11Alla kungar ska buga sig för honom

och alla folk tjäna honom.

12Han räddar den fattige som ropar

och den betryckte som inte har någon som hjälper.

13Han känner medlidande med den svage och behövande

och räddar de fattigas liv.

14Han befriar dem från våld och förtryck,

för deras blod är dyrbart i hans ögon.

15Må han leva länge och få guld från Saba.

Må man alltid be för honom

och välsigna honom dagen lång.

16Låt det bli rika skördar i landet,

så att de vajar på bergstopparna.

Låt dess frukter frodas som Libanons skogar

och åkerns kärvar stå täta som markens gräs.[c]

17Låt kungens namn bestå för evigt,

leva vidare så länge solen finns till.

Alla folk ska bli välsignade genom honom,

alla folk kommer att kalla honom välsignad.

18Välsignad vare Herren Gud, Israels Gud,

han som själv gör allt detta underbara!

19Välsignat vare hans stora namn i evighet!

Hela jorden ska fyllas av hans härlighet!

Amen, amen!

20Här slutar bönerna av David, Jishajs son.

Notas al pie

  1. 72:5 Enligt bl.a. Septuaginta och Vulgata: Han (kungen) ska bestå/må han bestå så länge…
  2. 72:8 Det är floden Eufrat som avses.
  3. 72:16 Innebörden i versens sista del är okänd i grundtexten.

New International Reader's Version

Psalm 72

Psalm 72

A psalm of Solomon.

God, give the king the ability to judge fairly.
    He is your royal son. Help him to do what is right.
May he rule your people in the right way.
    May he be fair to those among your people who are hurting.
May the mountains and the hills produce rich crops,
    because the people will do what is right.
May the king stand up for those who are hurting.
    May he save the children of those who are in need.
    May he crush those who treat others badly.

May the king rule as long as the sun shines
    and the moon gives its light.
    May he rule for all time to come.
May he be like rain falling on the fields.
    May he be like showers watering the earth.
May godly people do well as long as he rules.
    May they have more than they need as long as the moon lasts.

May the king rule from sea to sea.
    May his kingdom reach from the Euphrates River to the ends of the earth.
May the desert tribes bow down to him.
    May his enemies lick the dust.
10 May the kings of Tarshish and of places far away
    bring him gifts.
May the kings of Sheba and Seba
    give him presents.
11 May all kings bow down to him.
    May all nations serve him.

12 The king will save needy people who cry out to him.
    He will save those who are hurting and have no one else to help.
13 He will take pity on those who are weak and in need.
    He will save them from death.
14 He will save them from people who treat others badly.
    He will save them from people who do mean things to them.
    Their lives are very special to him.

15 May the king live a long time!
    May gold from Sheba be given to him.
May people always pray for him.
    May they ask the Lord to bless him all day long.
16 May there be plenty of grain everywhere in the land.
    May it sway in the wind on the tops of the hills.
May the crops grow well, like those in Lebanon.
    May they grow like the grass of the field.
17 May the king’s name be remembered forever.
    May his fame last as long as the sun shines.

Then all nations will be blessed because of him.
    They will call him blessed.

18 Give praise to the Lord God, the God of Israel.
    Only he can do wonderful things.
19 Give praise to his glorious name forever.
    May his glory fill the whole earth.
Amen and Amen.

20 The prayers of David, the son of Jesse, end here.