Swedish Contemporary Bible

Psalms 7

Psalm 7

En oskyldig mans bön om Guds dom

1En klagosång[a] av David, som han sjöng till Herren för benjaminiten Kushs skull.

2Herre, min Gud, till dig tar jag min tillflykt,

rädda mig från mina förföljare, befria mig!

3Låt dem inte riva mig som lejon

och slita mig i stycken utan att någon räddar mig.

4Herre, min Gud, om jag har gjort detta,

om jag har handlat fel,

5om jag har lönat min vän med ont

och plundrat min ovän utan orsak,

6låt då fienden förfölja mig och hinna upp mig,

trampa mitt liv till marken

och lägga min ära i stoftet. Séla

7Herre! Res dig i din vrede,

stå upp mot mina fienders raseri!

Vakna upp, min Gud,

du som bestämmer domen.

8Samla alla folken runt omkring dig,

regera över dem från höjden!

9Herren är den som dömer folken.

Döm mig, Herre,

efter min rättfärdighet,

efter min integritet.

10Gör slut på de gudlösas ondska,

låt den rättfärdige stå fast!

Den som prövar sinne och känslor[b] är en rättfärdig Gud.

11Gud är min sköld,

han räddar de rättsinniga.

12Gud dömer i rättfärdighet,

Gud ger uttryck för sin vrede varje dag.

13Om någon inte vill vända om,

slipar han sitt svärd,

spänner sin båge,

14gör sitt dödande vapen redo

och tar fram sina brinnande pilar.

15Se, denne är havande med orätt,

han avlar ofärd och föder lögn.

16Han gräver en grop och gör den djup

men faller själv i den grop han grävt.

17Olyckan han planerat kommer över honom själv,

våldet drabbar hans eget huvud.

18Jag vill prisa Herren för hans rättfärdighet.

Jag vill lovsjunga Herrens, den Högstes, namn.

Notas al pie

  1. 7:1 Den hebreiska termen förekommer endast här och dess exakta betydelse är inte känd. Bakgrunden till sången är inte heller känd, eftersom benjaminiten Kush inte står omtalad någon annanstans.
  2. 7:10 sinne och känslor, ordagrant hjärtan och njurarna. Hjärtat betraktades som säte för människans medvetna, intellektuella liv, och njurarna (inälvorna) stod för känslorna.

New International Reader's Version

Psalm 7

Psalm 7

A shiggaion of David. He sang it to the Lord about Cush, who was from the tribe of Benjamin.

Lord my God, I go to you for safety.
    Help me. Save me from all those who are chasing me.
If you don’t, they will tear me apart as if they were lions.
    They will rip me to pieces so that no one can save me.

Lord my God, suppose I have done something wrong.
    Suppose I am guilty.
Or I have done evil to my friend.
    Or I have robbed my enemy without any reason.
Then let my enemy chase me and catch me.
    Let him stomp me into the ground.
    Let him bury me in the dust.

Lord, rise up in your anger.
    Rise up against the great anger of my enemies.
    My God, wake up. Command that the right thing be done.
Let all the people of the earth gather around you.
    Rule over them from your throne in heaven.
    Lord, judge all people.
Lord, show that I have done what is right.
    Most High God, remember that I am honest.
God, you always do what is right.
    You look deep down inside the hearts and minds of people.
Bring to an end the terrible things sinful people do.
    Make godly people safe.

10 The Most High God is like a shield that keeps me safe.
    He saves those whose hearts are honest.
11 God judges fairly.
    He shows his anger every day.
12 If evil people don’t change their ways,
    God will sharpen his sword.
    He will get his bow ready to use.
13 He has prepared his deadly weapons.
    He has made his flaming arrows ready.

14 Whoever is full of evil
    plans trouble and ends up telling lies.
15 Whoever digs a hole and shovels it out
    falls into the pit they have made.
16 The trouble they cause comes back on them.
    The terrible things they do will happen to them.

17 I will give thanks to the Lord because he does what is right.
    I will sing the praises of the name of the Lord Most High.