Swedish Contemporary Bible

Psalms 68

Psalm 68

Guds ära och makt

1För körledaren. Av David. En psalm, en sång.

2Gud reser sig och hans fiender skingras,

de som hatar honom flyr från honom.

3Liksom rök förs bort av vinden

blåses de bort av dig,

som smält vax i eld

utplånas de onda inför Gud.

4Men de rättfärdiga gläds inför Gud,

de fröjdar sig och jublar av glädje.

5Sjung till Gud, sjung lovsång till hans namn!

Hylla honom som rider på molnen[a]!

Herren är hans namn!

Gläd er inför honom!

6En far för de faderlösa,

en änkornas försvarare är Gud i sin heliga boning,

7en Gud som ger de ensamma ett hem

och för ut fångarna i frihet.

Men de upproriska får bo i öknen.

8Gud, när du drog ut i spetsen för ditt folk

och marscherade med det genom öknen,[b]séla,

9då darrade jorden, och från himlen strömmade regnet ner,

inför Gud, Sinais Gud, inför Israels Gud.

10Du sände regn i överflöd, Gud,

för att din uttorkade arvedel skulle blomstra igen.

11Din skara[c] fick slå sig ner där,

i din godhet tog du dig an de fattiga.

12Herren har gett sina befallningar,

stor är härskaran av kvinnor som förkunnar det.

13Kungar och härar flyr, de flyr,

och husfrun delar bytet i lägret.

14Ska ni då ligga stilla bland fållorna[d]?

Duvans vingar är täckta med silver,

dess fjädrar med skimrande guld.

15När den Väldige skingrade kungarna,

föll det snö på Salmon.

16Ett Guds berg är Bashan,

ett berg med höga toppar är Bashan.

17Varför ser ni, höga toppar, med avund på det berg,

där Gud har valt att bo,

där Herren ska bo i evighet?

18Guds vagnar var tiotusentals, tusen och åter tusen,

Herren är bland dem i Sinais helighet.

19Du steg upp i höjden och tog fångar,

du fick gåvor bland människorna,

ja, till och med bland de upproriska människor,

för att du, Herre Gud, skulle bo där.[e]

20Välsignad är Herren!

Dag efter dag bär han vår börda.

Gud är vår räddning. Séla

21Gud är för oss en Gud som frälser.

Herren, vår Herre, räddar oss från döden.

22Men sina fiender kommer Gud att krossa,

det håriga huvudet på den som går vidare i synd.

23Herren säger: ”Från Bashan ska jag hämta dem,

jag ska hämta dem från havets djup,

24så att du kan vada i blod,

och dina hundar får slicka i sig sin del.”

25Gud, de ser ditt triumftåg,

min Gud och kung, i helgedomen.

26Sångarna går först,

och framför musikanterna går flickor

som spelar på tamburiner.

27Lova Gud i församlingarna!

Prisa Herren, Israels källa!

28Där är Benjamins lilla stam,

som leder dem,

där går skaran av Juda furstar,

Sebulons furstar, Naftalis furstar.

29Visa din makt, Gud!

Visa din styrka så som du gjort förut för oss!

30För ditt tempels skull i Jerusalem

kommer kungarna till dig med sina gåvor.

31Tillrättavisa odjuret i vassen,

tjurhjorden och folkens kalvar.

Trampa ner dem med deras silvertackor,[f]

skingra de folk som gillar krig.

32De kommer med koppar från Egypten,

Kush skyndar sig att sträcka ut sina händer mot Gud.[g]

33Sjung till Gud, alla riken på jorden!

Sjung lovsånger till Herren, séla,

34till honom som rider på de uråldriga himlarna

och vars mäktiga stämma dundrar från skyn.

35Ge Gud makten!

Hans majestät är över Israel,

hans styrka i skyarna.

36Fruktansvärd är du, Gud, i din helgedom.

Israels Gud ger styrka och makt åt sitt folk.

Lovad vare Gud!

Notas al pie

  1. 68:5 Kan också översättas: …rider genom öknarna.
  2. 68:8 Verserna 8-14 innehåller flera svårförståeliga uttryck och översättningen är i flera fall osäker.
  3. 68:11 Kan syfta på både människor och djur.
  4. 68:14 Eller: stilla vid lägerelden?Eller: stilla mellan sadelväskorna?
  5. 68:19 Grundtextens innebörd är osäker
  6. 68:31 Grundtextens innebörd är osäker.
  7. 68:32 Antagligen för att ge gåvor till Gud, som parallell till versens första del. Koppar är dock också en osäker översättning.

Nkwa Asem

Nnwom 68

Ɔman nkonim dwom

1Onyankopɔn ma ne ho so bɔ n’atamfo pete. Wɔn a wɔtan no guan wɔ nkogu mu. Sɛnea wɔbɔ wusiw gu no, saa ara na ɔpam wɔn. Sɛnea srade nan wɔ ogya so no, saa ara na amumɔyɛfo yera wɔ Onyankopɔn anim.

Nanso atreneefo ani gye na wɔn ho sɛpɛw wɔn wɔ n’anim. Wɔwɔ ahotɔ na wɔteɛm ahosɛpɛw so. To dwom ma Onyankopɔn; to dwom kamfo ne din. Siesie ɔkwan ma nea ɔnam omununkum mu no. Ne din de Awurade; ma w’ani nnye wɔ n’anim. Onyankopɔn a ɔte ne fi kronkron mu no hwɛ nnyanka ne akunafo. Ɔma onnibie ofi tena mu na wayi nneduafo ama wɔade wɔn ho ahotɔ mu. Nanso wɔn a wotia Onyankopɔn no bɛtena asase so akyirikyiri.

O Onyankopɔn, bere a wudii wo nkurɔfo anim, bere a wode wɔn faa sare so no, asase wosowee na osu tɔe esiane Sinai Nyankopɔn ne Israel Nyankopɔn no ba nti. Womaa osu tɔe bebree maa w’asasenini no yɛɛ yie. 10 Wo nkurɔfo kyekyeree wɔn afi wɔ hɔ; wɔnam w’adɔe so hwɛɛ ahiafo. 11 Awurade hyɛɛ mmara maa mmea kɔkae se, 12 “Ahemfo ne wɔn asraafo reguan!” Mmea a wɔwɔ fie no kyɛɛ asade no mu fae: 13 mmuruburu a wɔde dwetɛ afa wɔn ho a wɔanan sikakɔkɔɔ a ɛhyerɛn agu wɔn ntaban so. Adɛn nti na mo mu bi tenaa nguandan mu ɔko da no? 14 Bere a Otumfoɔ Nyankopɔn bɔɔ ahene a wɔwɔ Salmon Bepɔw so hwetee no, ɔmaa sukyerɛmma tɔe wɔ hɔ.

15 Basan bepɔw yɛ kɛse a ɛwɔ nkoko bebree. 16 Adɛn nti na mo nkoko, mode ani bɔne hwɛ bepɔw a Onyankopɔn ayi sɛ ɔbɛtena so? Awurade bɛtena hɔ daa daa. 17 Awurade bɛtena ne nteaseɛnam akɛse mpempem no mu afi Sinai akɔ kurow kronkron no mu. 18 Ɔde nneduafo bebree ka ne ho kɔ atifi pɛɛ, na wogye akyɛde fi wɔn a wɔayɛ no dɔm no nkyɛn. Awurade Nyankopɔn bɛtena hɔ.

19 Kamfo Awurade, nea ɔsoa yɛn nnosoa da biara no. Ɔyɛ Onyankopɔn a ogye yɛn nkwa. 20 Yɛn Nyankopɔn yɛ Onyankopɔn a ogye nkwa. Ɔyɛ Awurade, yɛn Awurade a ogye yɛn fi owu mu. 21 Akyinnye biara nni ho sɛ ɔbɛpɛtɛw n’atamfo ne wɔn a bɔne ara na wɔkɔ so yɛ no ti. 22 Awurade aka se, “Mede mo atamfo befi Basan asan aba; mɛsan ayi wɔn afi po bunu mu, 23 na moanantew wɔn mogya mu na akraman ataforo dodow biara a wɔpɛ.”

24 O Onyankopɔn, obiara ahu wo nkonimdi santen a woreto no; Onyankopɔn, me hene, santen a ɔreto akɔ ne Kronkron mu Kronkron hɔ no. 25 Nnwontofo no wɔ anim, ɛnna nnwomkyerɛfo no nso wɔ akyiri, na wɔn ntam na mmeawa a wɔrebɔ akyene no wɔ. 26 “Kamfo Onyankopɔn wɔ hyia a ɔne ne nkurɔfo ahyia no. Mo, Yakob asefo nyinaa, monkamfo Awurade!” 27 Odikanfo a ɔba no ne Benyamin, abusua ketewaa koraa no; nea odi hɔ ne Yuda ne ne nkurɔfo, na Sebulon ne Naftali adikanfo aba. 28 O Onyankopɔn, kyerɛ wo tumi, tumi a wode adi ama yɛn no, 29 tumi a efi wo fi a ɛwɔ Yerusalem a ahene bɛkyɛ wo nneɛma wɔ mu no. 30 Ka Misraim ne mu mmoa a wɔhyɛ demmire mu ne aman ne emu anantwinini ne wɔn tɔte anim kosi sɛ wɔbɛkotow wo de wɔn dwetɛ ama wo. Bɔ wɔn a wɔn ani gye ɔko ho no pete. 31 Ananmusifo befi Misraim aba, na Sudanfo ama wɔn nsa so abɔ mpae afrɛ Onyankopɔn. 32 Wiase ahemman, monto dwom mma Onyankopɔn. Monto ayeyi dwom mma Awurade 33 a ɔnam wim, tete wim no. Muntie no, na mompɔ so dennen. 34 Monna Onyankopɔn tumi adi. Ne kɛseyɛ wɔ Israel na ne tumi wɔ wim. 35 Onyankopɔn ho yɛ hu wɔ ne tenabea kronkron mu hɔ; Israel Nyankopɔn! Ɔma ne nkurɔfo ahoɔden ne tumi. Kamfo Onyankopɔn.