Swedish Contemporary Bible

Psalms 65

Psalm 65

Lovsång till Guds godhet

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,

till dig uppfylls löftet.

3Du hör bön,

till dig kommer alla människor.

4Mina syndiga ord är mig övermäktiga.

Du försonar våra överträdelser.

5Lycklig är den som du har utvalt

till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.

Vi fylls av det goda från ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,

Gud, du vår räddare,

du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,

7du som befäster bergen med makt,

rustad med styrka,

8du som stillar havens och vågornas brus

och folkens larm.

9De som bor långt bort fruktar för dina tecken.

Från öster till väster framkallar du jubel.

10Du tar hand om jorden och vattnar den,

du gör den bördig, rik.

Guds flod är full av vatten.

Du förbereder sådden,

för så har du ordnat det.

11Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,

låter regnskurar mjuka upp jorden,

och du välsignar dess växt.

12Du kröner året med det goda,

och dina vagnar fylls av överflöd.

13Betesmarkerna i ödemarken grönskar,

höjderna klär sig i glädjerop.

14Ängarna fylls av fårhjordar,

och dalarna täcks av säd.

Man sjunger och ropar av glädje.

New Living Translation

Psalm 65

Psalm 65

For the choir director: A song. A psalm of David.

What mighty praise, O God,
    belongs to you in Zion.
We will fulfill our vows to you,
    for you answer our prayers.
    All of us must come to you.
Though we are overwhelmed by our sins,
    you forgive them all.
What joy for those you choose to bring near,
    those who live in your holy courts.
What festivities await us
    inside your holy Temple.

You faithfully answer our prayers with awesome deeds,
    O God our savior.
You are the hope of everyone on earth,
    even those who sail on distant seas.
You formed the mountains by your power
    and armed yourself with mighty strength.
You quieted the raging oceans
    with their pounding waves
    and silenced the shouting of the nations.
Those who live at the ends of the earth
    stand in awe of your wonders.
From where the sun rises to where it sets,
    you inspire shouts of joy.

You take care of the earth and water it,
    making it rich and fertile.
The river of God has plenty of water;
    it provides a bountiful harvest of grain,
    for you have ordered it so.
10 You drench the plowed ground with rain,
    melting the clods and leveling the ridges.
You soften the earth with showers
    and bless its abundant crops.
11 You crown the year with a bountiful harvest;
    even the hard pathways overflow with abundance.
12 The grasslands of the wilderness become a lush pasture,
    and the hillsides blossom with joy.
13 The meadows are clothed with flocks of sheep,
    and the valleys are carpeted with grain.
    They all shout and sing for joy!