Swedish Contemporary Bible

Psalms 65

Psalm 65

Lovsång till Guds godhet

1För körledaren. En psalm av David, en sång.

2Gud, i stillhet lovprisas du i Sion,

till dig uppfylls löftet.

3Du hör bön,

till dig kommer alla människor.

4Mina syndiga ord är mig övermäktiga.

Du försonar våra överträdelser.

5Lycklig är den som du har utvalt

till att komma nära dig och bo i dina förgårdar.

Vi fylls av det goda från ditt hus,

det heliga i ditt tempel.

6Med väldiga gärningar svarar du oss i rättfärdighet,

Gud, du vår räddare,

du som är en tillflykt för hela jorden och de avlägsna haven,

7du som befäster bergen med makt,

rustad med styrka,

8du som stillar havens och vågornas brus

och folkens larm.

9De som bor långt bort fruktar för dina tecken.

Från öster till väster framkallar du jubel.

10Du tar hand om jorden och vattnar den,

du gör den bördig, rik.

Guds flod är full av vatten.

Du förbereder sådden,

för så har du ordnat det.

11Du vattnar fårorna, jämnar de upplöjda fälten,

låter regnskurar mjuka upp jorden,

och du välsignar dess växt.

12Du kröner året med det goda,

och dina vagnar fylls av överflöd.

13Betesmarkerna i ödemarken grönskar,

höjderna klär sig i glädjerop.

14Ängarna fylls av fårhjordar,

och dalarna täcks av säd.

Man sjunger och ropar av glädje.

Amplified Bible

Psalm 65

God’s Abundant Favor to Earth and Man.

To the Chief Musician. A Psalm of David. A Song.

1To You belongs silence [the submissive wonder of reverence], and [it bursts into] praise in Zion, O God;
And to You the vow shall be performed.

O You who hear prayer,
To You all mankind comes.

Wickedness and guilt prevail against me;
Yet as for our transgressions,
You forgive them [removing them from Your sight].

Blessed is the one whom You choose and bring near
To dwell in Your courts.
We will be filled with the goodness of Your house,
Your holy temple.


By awesome and wondrous things You answer us in righteousness, O God of our salvation,
You who are the trust and hope of all the ends of the earth and of the farthest sea;

Who creates the mountains by His strength,
Being clothed with power,

Who stills the roaring of the seas,
The roaring of their waves,
And the tumult of the peoples,

So they who dwell at the ends of the earth stand in awe of Your signs [the evidence of Your presence].
You make the dawn and the sunset shout for joy.


You visit the earth and make it overflow [with water];
You greatly enrich it;
The stream of God is full of water;
You provide their grain, when You have prepared the earth.
10 
You water its furrows abundantly,
You smooth its ridges;
You soften it with showers,
You bless its growth.
11 
You crown the year with Your bounty,
And Your paths overflow.
12 
The pastures of the wilderness drip [with dew],
And the hills are encircled with joy.
13 
The meadows are clothed with flocks
And the valleys are covered with grain;
They shout for joy and they sing.