Swedish Contemporary Bible

Psalms 60

Psalm 60

Bön om räddning

(Ps 108:7-14)

1För körledaren, enligt ”Förbundstecknets lilja”[a], miktam. Av David, till undervisning, 2när han var i strid med araméerna[b] i Naharajim och i Sova och Joav kom tillbaka och slog edoméerna i Saltdalen, tolvtusen man.

3Gud, du har förkastat oss och brutit ner oss.

Du har varit vred, men upprätta oss igen!

4Du har skakat landet och fått det att rämna.

Hela nu dess sprickor, för det bävar.

5Du har låtit ditt folk erfara hårda ting,

du har gett oss vin att dricka så att vi raglar.

6Men åt dem som fruktar dig har du rest ett banér

att fly till undan pilbågen. Séla

7Befria dina älskade,

rädda oss med din starka hand, hjälp oss.

8Gud har talat i sin helgedom:

”Jag ska triumfera,

dela ut Shekem och mäta upp Suckotdalen.

9Gilead är mitt och Manasse är mitt,

Efraim är min hjälm och Juda min spira.

10Moab är mitt tvättfat,

mot Edom ska jag kasta min sko,

och över filistéerna ska jag höja ett segerrop.”[c]

11Vem kan leda mig till den befästa staden?

Vem kan leda mig till Edom?

12Har inte du, Gud, förkastat oss

och inte längre velat gå ut med våra härar?

13Hjälp oss nu mot fienden,

för människor kan inte rädda.

14Med Gud på vår sida ska vi vinna,

för han kommer att trampa ner våra fiender.

Notas al pie

  1. 60:1 Förbundstecknets lilja är en osäker översättning. Ordet som här översatts med lilja kan möjligen också syfta på ortsnamnet Susa, jfr not till 45:1. Förbundstecknet kan också översättas vittnesbörd eller maning.
  2. 60:2 Eller Aram, och då hör det ihop med namnen Naharajim och Sova.
  3. 60:10 Eller Brist ut i jubel över mig, du filistéernas land!

New Living Translation

Psalm 60

Psalm 60

For the choir director: A psalm[a] of David useful for teaching, regarding the time David fought Aram-naharaim and Aram-zobah, and Joab returned and killed 12,000 Edomites in the Valley of Salt. To be sung to the tune “Lily of the Testimony.”

You have rejected us, O God, and broken our defenses.
    You have been angry with us; now restore us to your favor.
You have shaken our land and split it open.
    Seal the cracks, for the land trembles.
You have been very hard on us,
    making us drink wine that sent us reeling.
But you have raised a banner for those who fear you—
    a rallying point in the face of attack. Interlude

Now rescue your beloved people.
    Answer and save us by your power.
God has promised this by his holiness[b]:
“I will divide up Shechem with joy.
    I will measure out the valley of Succoth.
Gilead is mine,
    and Manasseh, too.
Ephraim, my helmet, will produce my warriors,
    and Judah, my scepter, will produce my kings.
But Moab, my washbasin, will become my servant,
    and I will wipe my feet on Edom
    and shout in triumph over Philistia.”

Who will bring me into the fortified city?
    Who will bring me victory over Edom?
10 Have you rejected us, O God?
    Will you no longer march with our armies?
11 Oh, please help us against our enemies,
    for all human help is useless.
12 With God’s help we will do mighty things,
    for he will trample down our foes.

Notas al pie

  1. 60:Title Hebrew miktam. This may be a literary or musical term.
  2. 60:6 Or in his sanctuary.