Swedish Contemporary Bible

Psalms 54

Psalm 54

En bön om räddning från fienden

1För körledaren, till stränginstrument. Maskil. Av David 2när männen från Sif kom och talade om för Saul att David gömde sig hos dem.

3Gud, rädda mig genom ditt namn,

skaffa mig rätt genom din makt!

4Hör min bön, Gud,

lyssna till mina ord!

5Främlingar anfaller mig,

våldsmän är ute efter mitt liv,

män som inte bryr sig om Gud. Séla

6Men Gud är min hjälpare.

Herren är mitt stöd.

7Låt mina motståndares ondska komma över dem själva,

förgör dem i din trofasthet.

8Jag vill komma med mina frivilliga offer till dig.

Jag vill prisa ditt namn, Herre, för det är gott.

9Han har befriat mig ur all min nöd

och jag har fått se mina fiender besegrade.

Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero

Masalimo 54

Kwa mtsogoleri wa mayimbidwe. Pa zoyimbira za zingwe. Ndakatulo ya Davide. Pamene anthu a ku Zifi anapita kwa Sauli ndipo anati, “Kodi Davide sakubisala pakati pathu.”

1Pulumutseni Inu Mulungu, mwa dzina lanu;
    onetsani kuti ndine wosalakwa mwamphamvu yanu.
Imvani pemphero langa, Inu Mulungu
    mvetserani mawu a pakamwa panga.

Alendo akundithira nkhondo;
    anthu ankhanza akufunafuna moyo wanga,
    anthu amene salabadira za Mulungu.

Zoonadi Mulungu ndi thandizo langa;
    Ambuye ndiye amene amandichirikiza ine.

Lolani kuti choyipa chifike pa iwo amene amandichita chipongwe;
    mwa kukhulupirika kwanu awonongeni.

Ine ndidzapereka nsembe yaufulu kwa Inu;
    ndidzatamanda dzina lanu, Inu Yehova,
    pakuti ndi labwino.
Pakuti Iyeyo wandipulumutsa ku masautso anga onse,
    ndipo maso anga apenya kupambana kwa pa adani anga.