Swedish Contemporary Bible

Psalms 53

Psalm 53

Gudsförnekelsens dårskap

(Ps 14)

1För körledaren.[a] Mahalát. Maskil.[b] Av David.

2Dåren säger för sig själv: ”Det finns ingen Gud!”

De är onda, deras handlingar är fördärvliga,

det finns ingen som gör det goda.

3Från himlen ser Gud ner på människorna

för att se om det finns någon med förstånd,

någon som frågar efter Gud.

4Men alla har vänt sig bort,

alla är lika korrumperade.

Det finns ingen som gör det goda, inte en enda.

5Förstår de då ingenting, de som gör orätt,

de som äter mitt folk som man äter bröd,

de som inte ber till Gud?

6Men de ska bli skräckslagna,

när ingenting finns att frukta.

Gud strör omkring deras ben som lägrar sig mot dig.

Du låter dem komma på skam, för Gud förkastar dem.

7O, att det från Sion kom räddning för Israel!

När Gud återupprättar sitt folk från dess fångenskap

ska Jakob glädja sig och Israel jubla.

Notas al pie

  1. 53:1 Psalm 53 är till en stor del identisk med Psalm 14. Här används dock ”Gud”, i stället för gudsnamnet (översatt ”Herren”) i Psalm 14, och v. 6 skiljer sig något.
  2. 53:1 Det är okänt vad Mahalát betyder, liksom Maskil (se not till 32:1), men antagligen är det också en musikalisk term eller anvisning, möjligen ett instrument.

King James Version

Psalm 53

1The fool hath said in his heart, There is no God. Corrupt are they, and have done abominable iniquity: there is none that doeth good.

God looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, that did seek God.

Every one of them is gone back: they are altogether become filthy; there is none that doeth good, no, not one.

Have the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread: they have not called upon God.

There were they in great fear, where no fear was: for God hath scattered the bones of him that encampeth against thee: thou hast put them to shame, because God hath despised them.

Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! When God bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.