Swedish Contemporary Bible

Psalms 52

Psalm 52

Sann och falsk trygghet

1För körledaren. Maskil. Av David, 2när Doeg från Edom hade berättat för Saul att David gått till Achimeleks hus.

3Varför skryter du över det onda, du mäktige?

Guds nåd består för alltid.[a]

4Din tunga tänker ut fördärv,

den är vass som en rakkniv,

och liksom dina handlingar full av svek.

5Du älskar det onda mer än det goda,

lögn mer än sanning. Séla

6Du älskar ord som ger skada

och tal som är svekfullt.

7Men Gud kommer att slå ner dig för alltid,

gripa dig, dra iväg dig från ditt tält

och utrota dig från de levandes land. Séla

8De rättfärdiga ska se det och bli rädda.

De kommer att skratta åt honom:

9”Se, här är en man som inte gjorde Gud till sin fästning,

utan litade på sin rikedom

och sökte styrka i sitt fördärv.”

10Men jag är som ett olivträd,

som grönskar i Guds hus.

För alltid och i evighet

förtröstar jag på Guds nåd.

11Jag vill för evigt prisa dig för vad du gjort,

inför dina fromma hoppas på ditt namn,

ty det är gott.

Notas al pie

  1. 52:3 Sambandet mellan versens första och andra del är svår att se och grundtextens exakta innebörd osäker. Poängen tycks dock vara att när fienden hotar psalmisten är Guds nåd alltid hans trygghet.

Endagaano Enkadde nʼEndagaano Empya

Zabbuli 52

Ya Mukulu wa Bayimbi. Zabbuli ya Dawudi Dowegi Omwedomu bwe yagenda n’abuulira Sawulo nti, “Dawudi alaze mu nnyumba ya Akimereki.”

1Lwaki weenyumiririza mu kibi ggwe omusajja ow’amaanyi?
    Endagaano ya Katonda ey’obwesigwa ebeerera emirembe n’emirembe.
Oteekateeka enkwe ez’okuzikiriza.
    Olulimi lwo lwogi nga kkirita
    era buli kiseera lwogera bya bulimba.
Oyagala okukola ebibi okusinga okukola ebirungi,
    n’okulimba okusinga okwogera amazima.
Osanyukira nnyo okwogera ebirumya.
    Ggwe olulimi kalimbira!

Kyokka Katonda alikuzikiriza emirembe gyonna;
    alikusikula, akuggye mu maka go;
    alikugoba mu nsi y’abalamu.
Bino abatuukirivu balibiraba, ne babitunuulira nga batidde.
    Naye balikusekerera, nga bwe bagamba nti,
“Mumulabe omusajja
    ateesiga Katonda okuba ekiddukiro kye,
naye ne yeesiganga obugagga bwe obungi,
    ne yeeyongera n’amaanyi ng’azikiriza abalala.”

Naye nze nfaanana ng’omuti omuzeyituuni
    ogukulira mu nnyumba ya Katonda.
Neesiga okwagala kwa Katonda okutaggwaawo
    emirembe n’emirembe.
Nnaakwebazanga emirembe gyonna olw’ekyo ky’okoze.
    Nneesiganga erinnya lyo kubanga erinnya lyo ddungi;
    era nnaakutendererezanga awali abatuukirivu bo.