Swedish Contemporary Bible

Genesis 5

1Här följer en förteckning över Adams släkt.

Människan var lik Gud när hon skapades. 2Gud skapade dem till man och kvinna, och välsignade dem och kallade dem människor[a] när de skapades.

3Adam var 130 år när hans son Set föddes. Denne liknade honom och var hans avbild. [b]4Sedan levde Adam ytterligare 800 år, fick söner och döttrar 5och dog 930 år gammal.

6Set var 105 år när hans son Enosh föddes. 7Sedan levde han ytterligare 807 år och fick söner och döttrar 8och dog 912 år gammal.

9Enosh var 90 år när hans son Kenan föddes. 10Sedan levde han ytterligare 815 år och fick söner och döttrar 11och dog 905 år gammal.

12Kenan var 70 år när hans son Mahalalel föddes. 13Sedan levde han ytterligare 840 år och fick söner och döttrar 14och dog 910 år gammal.

15Mahalalel var 65 år när hans son Jered föddes. 16Sedan levde han ytterligare 830 år och fick söner och döttrar 17och dog 895 år gammal.

18Jered var 162 år när hans son Henok föddes. 19Sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner 20och döttrar och dog 962 år gammal.

21Henok var 65 år när hans son Metushelach föddes. 22Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud[c] och fick söner och döttrar. 23Han blev 365 år. 24Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer, för Gud tog bort honom.

25Metushelach var 187 år när hans son Lemek föddes. 26Sedan levde han ytterligare 782 år och fick söner och döttrar 27och dog 969 år gammal.

Noa

28Lemek var 182 år när han fick en son. 29Lemek kallade honom för Noa[d], för han sa: ”Han kommer att ge oss tröst under det hårda arbetet med den jord som Herren har förbannat.” 30Sedan levde Lemek 595 år och fick söner och döttrar 31och dog 777 år gammal. 32När Noa var 500 år fick han tre söner, Sem, Ham och Jafet.

Notas al pie

  1. 5:2 På hebreiska adám.
  2. 5:3 Jfr v. 1 och 1:26
  3. 5:22 levde… i gemenskap med Gud. Ordagrant: vandrade med Gud. Detta uttryck används även på många andra ställen.
  4. 5:29 Namnet anspelar på både vila och tröst i hebreiskan.

New Serbian Translation

1 Мојсијева 5

Адамов родослов до Ноја

1Ово је запис Адамовог родослова.

Када је Бог оног дана створио човека, начинио га је по свом лику. Створио их је мушко и женско. Оног дана када их је створио, благословио их је и назвао „човек“.

Када је Адаму било стотину тридесет година родио му се син, њему сличном. Дао му је име Сит. Након што му се родио Сит, Адам је живео још осам стотина година, те му се родило још синова и ћерки. Адам је укупно живео девет стотина тридесет година, те умро.

Када је Ситу било стотину и пет година, родио му се Енос. После његовог рођења, Сит је живео још осам стотина седам година, те му се родило још синова и ћерки. Сит је укупно живео девет стотина дванаест година, те умро.

Када је Еносу било деведесет година, родио му се Кајинан. 10 Након што му се родио Кајинан, Енос је живео још осам стотина петнаест година, те му се родило још синова и ћерки. 11 Енос је укупно живео девет стотина пет година, те умро.

12 Када је Кајинану било седамдесет година, родио му се Малелеило. 13 Након што му се родио Малелеило, Кајинан је живео још осам стотина четрдесет година, те му се родило још синова и ћерки. 14 Кајинан је укупно живео девет стотина десет година, те умро.

15 Када је Малелеилу било шездесет пет година, родио му се Јаред. 16 Након што му се родио Јаред, Малелеило је живео још осам стотина тридесет година, те му се родило још синова и ћерки. 17 Малелеило је укупно живео осам стотина деведесет пет година, те умро.

18 Када је Јареду било стотину шездесет две године, родио му се Енох. 19 Након што му се родио Енох, Јаред је живео још осам стотина година, те му се родило још синова и ћерки. 20 Јаред је укупно живео девет стотина шездесет две године, те умро.

21 Када је Еноху било шездесет пет година, родио му се Матусал. 22 Након Матусаловог рођења Енох је живео са Богом још три стотине година, те му се родило још синова и ћерки. 23 Енох је укупно живео три стотине шездесет пет година. 24 Енох је живео са Богом, а онда нестао, јер га је Бог узео.

25 Када је Матусалу било стотину осамдесет седам година, родио му се Ламех. 26 Након Ламеховог рођења, Матусал је живео још седам стотина осамдесет две године, те му се родило још синова и ћерки. 27 Матусал је укупно живео девет стотина шездесет девет година, те умро.

28 Када је Ламеху било стотину осамдесет две године, родио му се син. 29 Дао му је име „Ноје“[a], рекавши: „Он ће нас утешити у труду и напору наших руку на земљи коју је проклео Господ.“ 30 Након Нојевог рођења, Ламех је живео још пет стотина деведесет пет година, те му се родило још синова и ћерки. 31 Ламех је укупно живео седам стотина седамдесет седам година, те умро.

32 Када је Ноју било пет стотина година, родили су му се Сим, Хам и Јафет.

Notas al pie

  1. 5,29 Име Ноје значи утеха, одмор.