Swedish Contemporary Bible

Psalms 5

Psalm 5

Klagan och bön när fienden förföljer

1För körledaren, till flöjtspel.[a] En psalm av David.

2Herre, lyssna till mina ord,

hör på mina suckar!

3Lyssna på mitt rop, min kung och min Gud!

Jag ber till dig.

4Om morgonen, Herre, hör du min röst,

om morgonen lägger jag fram mina önskningar inför dig och väntar.

5Du är inte en Gud som finner behag i ondskan,

och ingen ond får bo hos dig.

6De högfärdiga består inte inför din blick,

du hatar alla som gör orätt.

7Du utrotar dem som ljuger,

och Herren avskyr de blodtörstiga och falska.

8Men för din stora nåd

får jag komma till ditt tempel.

Jag böjer mig ner i din fruktan,

mot ditt heliga tempel.

9Herre, led mig i din rättfärdighet,

för mina fienders skull,

gör din väg rak framför mig!

10Ingenting av vad de säger är tillförlitligt,

fördärvade är de i sitt innersta.

Deras strupe är en öppen grav,

och hal är deras tunga.

11Gud, förklara dem skyldiga,

och låt deras planer fälla dem!

Driv bort dem för deras många synder,

för de är upproriska mot dig.

12Men låt alla dem glädjas, som tar sin tillflykt till dig!

Låt dem för evigt sjunga av glädje,

för du beskyddar dem.

De som älskar ditt namn

ska fröjdas i dig.

13För du, Herre, välsignar den rättfärdige,

du omger honom med ditt välbehags sköld.

Notas al pie

  1. 5:1 Grundtextens innebörd är osäker.

Het Boek

Psalmen 5

1Een psalm van David voor de koordirigent. Te begeleiden met fluitspel.

O Here, wilt U mijn gebed aanhoren?
Luister toch naar mijn smeken.
God, U bent mijn Koning
en ik richt mij tot U.
Elke morgen kijk ik omhoog naar U
en wacht op uw antwoord,
en U hoort mij roepen.
Ik weet dat slechtheid
bij U geen standhoudt
en dat geen enkele goddeloze
op uw bescherming kan rekenen.
Hoogmoedige zondaars
kunnen uw onderzoekende blik niet doorstaan,
omdat U hun slechte daden haat.
Om hun leugens zult U hen vernietigen,
U verafschuwt moord en bedrog, Here.
Ik zelf mag dankzij uw genade en liefde
uw tempel binnengaan.
Met diep ontzag zal ik U eren.
Here, wilt U mij leiden?
Anders zullen mijn vijanden over mij zegevieren.
Wilt U mij duidelijk maken wat ik moet doen
en welke weg ik moet inslaan?
10 Mijn tegenstanders zullen elke kans aangrijpen
om mij in een kwaad daglicht te stellen.
Wat uit hun mond komt,
stinkt naar zonde en dood,
zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog.
Hun lippen spuwen dodelijk vergif.
11 O God, spreek het ‘schuldig’ over hen uit!
Vang hen met hun eigen valstrikken,
verdrijf hen om de overvloed van hun overtredingen,
want zij komen in opstand tegen U.
12 Maar ieder die zijn vertrouwen op U stelt,
zal zich verheugen.
Zij zullen tot in eeuwigheid van vreugde juichen,
omdat U hen beschermt.
Dan zal ieder die U liefheeft,
overlopen van blijdschap.
13 Want U, Here, zegent uw volgelingen.
U beschermt hen met uw schild van liefde.