Swedish Contemporary Bible

Psalms 49

Psalm 49

Det är fåfängt att lita på jordisk rikedom

1För körledaren. Av Korachs ättlingar. En psalm.

2Hör, alla folk!

Lyssna, alla världens invånare,

3hög och låg,

rik och fattig.

4Min mun talar visdomsord,

ur mitt innersta kommer förstånd.

5Jag böjer mitt öra till visdomsord,

jag förklarar min gåta till harpospel.

6Varför skulle jag vara rädd i olyckans tid,

när mina bedragares ondska omger mig?

7De litar på sin rikedom

och skryter med hur mycket de äger.

8Men ingen kan betala för någon annans liv,

och ingen kan ge Gud en lösesumma för någon.

9Priset för ett liv är högt,

och ingen betalning är tillräcklig

10för att någon ska få leva för evigt

och komma undan graven.

11Man ser de visa dö,

förgås som dåren och den oförnuftige,

och de lämnar sin rikedom till andra.

12Graven[a] förblir deras hem för evigt,

deras boning generation efter generation,

fastän de har uppkallat sina gods efter sig själva.

13Men människan i all sin rikedom består inte[b],

hon är som djuren som förgås.

14Så går det för dessa som förtröstar på sig själva,

och deras anhängare som bejakar deras tal. Séla

15Som en fårhjord förs de till dödsriket,

och döden är deras herde.

De rättfärdiga ska härska över dem på morgonen.

Deras kroppar förmultnar i graven, borta från härliga boningar.[c]

16Men Gud ska befria mig från dödsrikets grepp,

han ska ta emot mig. Séla

17Bli inte rädd när du ser någon bli rik,

när hans hus blir allt mer praktfullt,

18för när han dör kan han inte ta någonting med sig,

hans härlighet följer inte med honom ner.

19Även om en människa anser sig ha ett välsignat liv,

och din framgång prisas,

20går var och en ändå till sina fäder,

till dem som aldrig mer ser ljuset.

21Men människan i all sin rikedom består inte,

hon är som djuren som förgås.[d]

Notas al pie

  1. 49:12 Egentligen deras inre (tankar), men här följer översättningen Septuaginta m.fl. gamla översättningar, eftersom sammanhanget tyder på graven. De två hebreiska orden liknar varandra och en förväxling kan ha skett i kopieringen av handskrifter. En möjlig översättning är dock: De tänker att deras hem/hus ska bestå för evigt…
  2. 49:13 Enligt Septuaginta m.fl. …är utan förstånd.
  3. 49:15 I den senare hälften av versen är grundtexten mycket svårbegriplig och översättningen blir närmast en översättning av enstaka ord utan någon sammanhängande mening.
  4. 49:21 Se v. 13 med not.

New International Version

Psalm 49

Psalm 49[a]

For the director of music. Of the Sons of Korah. A psalm.

Hear this, all you peoples;
    listen, all who live in this world,
both low and high,
    rich and poor alike:
My mouth will speak words of wisdom;
    the meditation of my heart will give you understanding.
I will turn my ear to a proverb;
    with the harp I will expound my riddle:

Why should I fear when evil days come,
    when wicked deceivers surround me—
those who trust in their wealth
    and boast of their great riches?
No one can redeem the life of another
    or give to God a ransom for them—
the ransom for a life is costly,
    no payment is ever enough—
so that they should live on forever
    and not see decay.
10 For all can see that the wise die,
    that the foolish and the senseless also perish,
    leaving their wealth to others.
11 Their tombs will remain their houses[b] forever,
    their dwellings for endless generations,
    though they had[c] named lands after themselves.

12 People, despite their wealth, do not endure;
    they are like the beasts that perish.

13 This is the fate of those who trust in themselves,
    and of their followers, who approve their sayings.[d]
14 They are like sheep and are destined to die;
    death will be their shepherd
    (but the upright will prevail over them in the morning).
Their forms will decay in the grave,
    far from their princely mansions.
15 But God will redeem me from the realm of the dead;
    he will surely take me to himself.
16 Do not be overawed when others grow rich,
    when the splendor of their houses increases;
17 for they will take nothing with them when they die,
    their splendor will not descend with them.
18 Though while they live they count themselves blessed—
    and people praise you when you prosper—
19 they will join those who have gone before them,
    who will never again see the light of life.

20 People who have wealth but lack understanding
    are like the beasts that perish.

Notas al pie

  1. Psalm 49:1 In Hebrew texts 49:1-20 is numbered 49:2-21.
  2. Psalm 49:11 Septuagint and Syriac; Hebrew In their thoughts their houses will remain
  3. Psalm 49:11 Or generations, / for they have
  4. Psalm 49:13 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 15.