Swedish Contemporary Bible

Psalms 48

Psalm 48

Guds stad

1En sång, en psalm. Av Korachs ättlingar.

2Herren är stor och högt prisad

i vår Guds stad, på sitt heliga berg.

3Det reser sig vackert och högt,

hela jordens fröjd,

berget Sion i norr,

den store kungens stad.

4Gud är i dess palats,

som en tillflykt har han visat sig.

5Kungar slöt sig samman,

tillsammans tågade de fram.

6De såg och förvånades,

de förskräcktes och tog till flykten.

7De greps av skräck

som en barnaföderskas ångest.

8Du krossade dem

som östanvinden krossar skeppen från Tarshish.

9Det vi har hört får vi se i härskarornas Herres stad,

i vår Guds stad.

Gud upprättar den för evigt. Séla

10Vi begrundar din nåd, Gud,

här i ditt tempel.

11Liksom ditt namn, Gud,

når ditt lov till jordens ändar.

Din högra hand är full av rättfärdighet.

12Sions berg gläder sig,

Juda städer jublar över dina domslut.

13Gå runt Sion, vandra omkring det,

räkna alla dess torn!

14Lägg märke till dess murar,

betrakta dess palats

så att ni kan berätta om dem för kommande generationer.

15Denne Gud är vår Gud alltid och för evigt.

Han ska leda oss så länge vi lever.

New International Reader's Version

Psalm 48

Psalm 48

A song. A psalm of the Sons of Korah.

The Lord is great. He is really worthy of praise.
    Praise him in the city of our God, his holy mountain.
Mount Zion is high and beautiful.
    It brings joy to everyone on earth.
Mount Zion is like the highest parts of Mount Zaphon.
    It is the city of the Great King.
God is there to keep it safe.
    He has shown himself to be like a fort to the city.

Many kings joined forces.
    They entered Israel together.
But when they saw Mount Zion, they were amazed.
    They ran away in terror.
Trembling took hold of them.
    They felt pain like a woman giving birth.
Lord, you destroyed them like ships of Tarshish
    that were torn apart by an east wind.

What we heard we have also seen.
    We have seen it
in the city of the Lord who rules over all.
    We have seen it in the city of our God.
    We have heard and seen that God makes it secure forever.

God, inside your temple
    we think about your faithful love.
10 God, your fame reaches from one end of the earth to the other.
    So people praise you from one end of the earth to the other.
    You use your power to do what is right.
11 Mount Zion is filled with joy.
    The villages of Judah are glad.
    That’s because you judge fairly.

12 Walk all around Zion.
    Count its towers.
13 Think carefully about its outer walls.
    Just look at how safe it is!
    Then you can tell its people that God keeps them safe.
14 This God is our God for ever and ever.
    He will be our guide to the very end.