Swedish Contemporary Bible

Psalms 37

Psalm 37

Kontrasten mellan den rättfärdige och den gudlöse

1Av David.

Upprörs inte över de onda,

avundas inte dem som gör orätt.

2Snart vissnar de bort som gräset

och försvinner som gröna växter.

3Förtrösta på Herren och gör det goda,

så kommer du att få leva i trygghet i landet.

4Gläd dig i Herren!

Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar.

5Överlåt din väg åt Herren, lita på honom,

för han ska göra det.

6Han ska låta din rättfärdighet lysa som gryningens ljus,

din rättvisa som middagssolen.

7Var stilla inför Herren, vänta på honom.

Upprörs inte över den framgångsrike

som genomför sina intriger.

8Låt inte din vrede ta överhanden, vänd dig från den!

Reta inte upp dig, för det medför bara ont.

9De som gör ont ska utrotas,

men de som hoppas på Herren ska ärva landet.

10Det dröjer inte länge förrän den gudlöse är borta,

och du söker på hans plats, men han finns inte där.

11Men de ödmjuka får ärva landet

och glädjas åt stor frid[a].

12Den gudlöse har onda planer mot den rättfärdige

och biter samman sina tänder mot honom.

13Men Herren ler åt honom,

för han ser hans dag komma.

14De gudlösa drar sina svärd och spänner sina bågar

för att slå ner de fattiga och förtryckta,

slakta dem som är uppriktiga.

15Men deras svärd kommer att tränga in i deras egna hjärtan,

och alla deras bågar ska brytas sönder.

16Den rättfärdiges små ägodelar är bättre

än många gudlösas rikedom[b].

17De gudlösas makt ska brytas,

men Herren stöder de rättfärdiga.

18Herren känner till de frommas levnadsdagar,

och deras arv består för evigt.

19De kommer inte på skam i onda tider,

i tider av hunger har de gott om mat.

20Men de gudlösa går under,

Herrens fiender går förlorade som ängarnas prakt,

de försvinner som rök.

21Den gudlöse lånar men betalar inte tillbaka.

Den rättfärdige är generös med sina gåvor.

22De som välsignas av Herren ska ärva landet,

men de som förbannas av honom kommer att utrotas.

23Herren gör människans steg stadiga,

han gläder sig över hennes väg.

24Om hon snubblar faller hon inte,

för Herren fattar hennes hand.

25Jag har varit ung och är nu gammal,

men jag har aldrig sett en rättfärdig övergiven,

ej heller hans barn tigga om bröd.

26Han är alltid generös och lånar ut till andra,

och hans barn är till välsignelse[c].

27Vänd dig bort från det onda och gör det goda,

så får du bo där för evigt.

28Herren älskar rättvisa,

och han överger inte sina fromma.

Han beskyddar dem för evigt,

men de gudlösas efterkommande ska förgås.

29De rättfärdiga ska få ärva landet

och bo där för all framtid.

30Den rättfärdiges mun talar visdom

och hans tunga det som är rätt.

31Hans Guds lag finns i hans inre,

och hans fötter vacklar inte.

32Den gudlöse spionerar på den rättfärdige

och söker tillfälle att döda honom.

33Men Herren överlämnar honom inte åt dennes våld

och låter honom inte bli dömd när han ställs inför rätta.

34Vänta på Herren och håll dig på hans väg.

Han ska upphöja dig, och du ska få ärva landet.

När de onda utrotas, ska du få se det.

35Jag såg en gudlös våldsverkare,

som bredde ut sig likt ett frodigt träd.[d]

36Men det var snart över och han var borta.

Jag sökte efter honom men kunde inte hitta honom.

37Betrakta den oskyldige, se på den rättsinnige

– det finns en framtid för fridens man!

38Men syndarna förgås allesammans,

och de gudlösas framtid skärs av.

39De rättfärdigas räddning kommer från Herren,

han är deras fästning i nödens tid.

40Herren hjälper och befriar dem,

han befriar dem från de gudlösa

och räddar dem då de tar sin tillflykt till honom.

Notas al pie

  1. 37:11 frid (eller fred) är här, liksom på många ställen i Gamla testamentet, en begränsad översättning, eftersom vi saknar ord för det hebreiska ordet, som betecknar egentligen allt som är gott för människan, lycka, framgång osv.
  2. 37:16 Enligt Septuaginta m.fl.: …än syndarens stora rikedom.
  3. 37:26 Eller …hans barn är välsignade.
  4. 37:35 Grundtextens exakta innebörd är osäker.

New International Version

Psalm 37

Psalm 37[a]

Of David.

Do not fret because of those who are evil
    or be envious of those who do wrong;
for like the grass they will soon wither,
    like green plants they will soon die away.

Trust in the Lord and do good;
    dwell in the land and enjoy safe pasture.
Take delight in the Lord,
    and he will give you the desires of your heart.

Commit your way to the Lord;
    trust in him and he will do this:
He will make your righteous reward shine like the dawn,
    your vindication like the noonday sun.

Be still before the Lord
    and wait patiently for him;
do not fret when people succeed in their ways,
    when they carry out their wicked schemes.

Refrain from anger and turn from wrath;
    do not fret—it leads only to evil.
For those who are evil will be destroyed,
    but those who hope in the Lord will inherit the land.

10 A little while, and the wicked will be no more;
    though you look for them, they will not be found.
11 But the meek will inherit the land
    and enjoy peace and prosperity.

12 The wicked plot against the righteous
    and gnash their teeth at them;
13 but the Lord laughs at the wicked,
    for he knows their day is coming.

14 The wicked draw the sword
    and bend the bow
to bring down the poor and needy,
    to slay those whose ways are upright.
15 But their swords will pierce their own hearts,
    and their bows will be broken.

16 Better the little that the righteous have
    than the wealth of many wicked;
17 for the power of the wicked will be broken,
    but the Lord upholds the righteous.

18 The blameless spend their days under the Lord’s care,
    and their inheritance will endure forever.
19 In times of disaster they will not wither;
    in days of famine they will enjoy plenty.

20 But the wicked will perish:
    Though the Lord’s enemies are like the flowers of the field,
    they will be consumed, they will go up in smoke.

21 The wicked borrow and do not repay,
    but the righteous give generously;
22 those the Lord blesses will inherit the land,
    but those he curses will be destroyed.

23 The Lord makes firm the steps
    of the one who delights in him;
24 though he may stumble, he will not fall,
    for the Lord upholds him with his hand.

25 I was young and now I am old,
    yet I have never seen the righteous forsaken
    or their children begging bread.
26 They are always generous and lend freely;
    their children will be a blessing.[b]

27 Turn from evil and do good;
    then you will dwell in the land forever.
28 For the Lord loves the just
    and will not forsake his faithful ones.

Wrongdoers will be completely destroyed[c];
    the offspring of the wicked will perish.
29 The righteous will inherit the land
    and dwell in it forever.

30 The mouths of the righteous utter wisdom,
    and their tongues speak what is just.
31 The law of their God is in their hearts;
    their feet do not slip.

32 The wicked lie in wait for the righteous,
    intent on putting them to death;
33 but the Lord will not leave them in the power of the wicked
    or let them be condemned when brought to trial.

34 Hope in the Lord
    and keep his way.
He will exalt you to inherit the land;
    when the wicked are destroyed, you will see it.

35 I have seen a wicked and ruthless man
    flourishing like a luxuriant native tree,
36 but he soon passed away and was no more;
    though I looked for him, he could not be found.

37 Consider the blameless, observe the upright;
    a future awaits those who seek peace.[d]
38 But all sinners will be destroyed;
    there will be no future[e] for the wicked.

39 The salvation of the righteous comes from the Lord;
    he is their stronghold in time of trouble.
40 The Lord helps them and delivers them;
    he delivers them from the wicked and saves them,
    because they take refuge in him.

Notas al pie

  1. Psalm 37:1 This psalm is an acrostic poem, the stanzas of which begin with the successive letters of the Hebrew alphabet.
  2. Psalm 37:26 Or freely; / the names of their children will be used in blessings (see Gen. 48:20); or freely; / others will see that their children are blessed
  3. Psalm 37:28 See Septuagint; Hebrew They will be protected forever
  4. Psalm 37:37 Or upright; / those who seek peace will have posterity
  5. Psalm 37:38 Or posterity