Swedish Contemporary Bible

Genesis 35

Jakob återvänder till Betel

1”Flytta nu till Betel och bosätt dig där”, sa Gud till Jakob. ”Bygg där ett altare åt den Gud som visade sig för dig när du flydde från din bror Esau.”

2Då befallde Jakob hela sin familj och alla han hade med sig: ”Gör er av med avgudarna som ni har med er, rena er och ta på er rena kläder! 3Vi ska nämligen gå till Betel, där jag ska bygga ett altare åt den Gud, som besvarade mina böner när jag var i nöd och som var med mig på min resa.” 4Då gav de Jakob alla sina avgudar och sina örhängen[a], och han grävde ner alltsammans under terebinten[b] nära Shekem. 5Sedan började de sin vandring igen. Gud satte skräck i människorna i städerna runt omkring, så att ingen förföljde Jakobs söner.

6Slutligen kom Jakob och alla han hade med sig fram till Lus, det nuvarande Betel, i Kanaans land. 7Där reste Jakob ett altare som han kallade El Betel[c]. Det var ju i Betel som Gud hade visat sig för honom när han flydde från sin bror.

8Strax därefter dog Rebeckas barnsköterska Debora. Hon begravdes under eken i dalen nedanför Betel och den kom att heta Gråteken.

9När Jakob återvände från Paddan Aram, visade sig Gud för honom igen och välsignade honom. 10Och Gud sa till honom: ”Du ska inte längre heta Jakob utan Israel[d].” Så gav han honom namnet Israel. 11Gud talade vidare till honom: ”Jag är Gud den Väldige. Var fruktsam och föröka dig! Av dig ska det bli ett stort folk, ja, många folk. Många kungar ska finnas bland dina ättlingar, 12och jag ska ge dig det land som jag gav till Abraham och Isak. Jag ska också ge det till dina ättlingar.”

13Så lämnade Gud honom och steg upp igen från den plats där han talat med Jakob. 14Jakob reste en sten på platsen där Gud hade visat sig för honom. Han hällde ett dryckesoffer och olja på den. 15Jakob kallade platsen Betel, eftersom Gud hade talat till honom där.

Rakel och Isak dör

16De lämnade Betel och reste mot Efrata. Medan de fortfarande hade en bit kvar till Efrata, blev det dags för Rakel att föda. Förlossningen blev mycket svår. 17Under den svåra förlossningen sa barnmorskan till henne: ”Var inte rädd! Du får en son till.” 18Men Rakel var döende, och i sin sista stund gav hon honom namnet Ben-Oni[e], men hans far kallade honom Benjamin[f].

19Rakel dog alltså och begravdes nära vägen till Efrata som numera kallas Betlehem. 20Jakob reste en minnessten vid hennes grav och den står där än i dag.

21Sedan reste Israel vidare och slog läger bortom Migdal-Eder. 22Medan han bodde där i landet, låg Ruben med Bilha, sin fars bihustru, och Israel fick veta det.

Jakobs söner

(1 Krön 2:1-2)

Jakob hade tolv söner:

23Leas söner: Ruben, Jakobs förstfödde, Simon, Levi, Juda, Isaskar och Sebulon.

24Rakels söner: Josef och Benjamin.

25Rakels slavinna Bilhas söner: Dan och Naftali.

26Leas slavinna Silpas söner: Gad och Asher.

Dessa var Jakobs söner, som föddes i Paddan Aram.

27Slutligen kom Jakob fram till sin far Isak vid Mamre i Kirjat-Arba, som nu kallas Hebron, där Abraham och Isak hade bott. 28Isak blev 180 år, 29sedan dog han och förenades med sina förfäder, gammal och mätt på livet. Hans söner Esau och Jakob begravde honom.

Notas al pie

 1. 35:4 Örhängen förknippades med hedniska kulter och användes ofta som amuletter.
 2. 35:4 Antagligen densamma som omnämns i 12:6.
 3. 35:7 Betyder Betels Gud, och Betel i sin tur betyder ”Guds hus”.
 4. 35:10 Se noter till 27:36 och 32:28.
 5. 35:18 Ben-Oni betyder min smärtas son eller min sorgs son.
 6. 35:18 Benjamin betyder lyckans son eller min högra hands son. Höger hand kan också stå för södern, och i så fall blir betydelsen söderns son, vilket möjligen kan tänkas som en förutsägelse om att Benjamin skulle komma att bli en av de sydliga stammarna.

Nouă Traducere În Limba Română

Geneza 35

Întoarcerea lui Iacov la Betel

1Dumnezeu i-a vorbit lui Iacov astfel: „Scoală-te, du-te la Betel, locuieşte acolo şi zideşte un altar pentru Dumnezeul Care ţi S-a arătat pe când fugeai de fratele tău, Esau.“ Iacov le-a spus celor din familia sa şi tuturor celor care erau cu el: „Îndepărtaţi zeii care sunt în mijlocul vostru, curăţaţi-vă şi schimbaţi-vă hainele, pentru ca să ne sculăm şi să mergem la Betel unde voi zidi un altar pentru Dumnezeul Care mi-a răspuns în ziua necazului meu şi Care a fost cu mine pe oriunde am umblat.“ Ei i-au dat lui Iacov toţi zeii pe care-i aveau şi cerceii[a] pe care-i purtau în urechi. După ce i-a îngropat sub terebintul care se afla lângă Şehem, au pornit la drum. Groaza lui Dumnezeu a cuprins cetăţile din împrejurimi, astfel încât nimeni nu i-a urmărit. Iacov a ajuns la Luz, adică Betel, care se află în Canaan, împreună cu toţi cei care erau cu el. Acolo a zidit un altar şi a pus acelui loc numele El-Betel[b], pentru că Dumnezeu Însuşi i Se arătase acolo, pe când fugea de fratele său, Esau. Debora, doica Rebecăi, a murit şi a fost îngropată sub un stejar, mai jos de Betel; de aceea stejarul a fost numit Alon-Bakut[c].

După ce Iacov s-a întors din Padan-Aram, Dumnezeu i S-a arătat din nou, l-a binecuvântat 10 şi i-a zis: „Numele tău este Iacov; dar nu te vei mai numi Iacov[d], ci numele tău va fi Israel[e].“ Şi l-a numit Israel. 11 Dumnezeu i-a mai zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atoputernic[f]: fii roditor şi înmulţeşte-te; un neam şi o mulţime de neamuri vor ieşi din tine, chiar regi vor ieşi din coapsele tale. 12 Ţara pe care le-am dat-o lui Avraam şi Isaac ţi-o voi da ţie şi seminţei[g] tale după tine.“ 13 Apoi Dumnezeu S-a înălţat de la el, din locul în care îi vorbise. 14 Iacov a aşezat un stâlp de piatră în locul în care Dumnezeu îi vorbise şi a turnat o jertfă de băutură şi untdelemn pe el. 15 Iacov a numit locul în care Dumnezeu îi vorbise, Betel[h].

Moartea Rahelei şi a lui Isaac

16 După aceea au plecat din Betel şi, înainte de a ajunge la Efrata, pe Rahela au apucat-o durerile naşterii. A avut o naştere grea. 17 Pe când era în durerile naşterii, moaşa i-a zis: „Nu te teme, pentru că mai ai un fiu.“ 18 În timp ce îşi dădea sufletul, pentru că era pe moarte, Rahela i-a pus băiatului numele Ben-Oni[i]; însă tatăl său i-a pus numele Beniamin[j]. 19 Rahela a murit şi a fost îngropată pe drumul spre Efrata, adică Betleem. 20 Iacov a aşezat un stâlp pe mormântul ei, stâlp care se află pe mormântul Rahelei şi astăzi. 21 Israel şi-a continuat călătoria şi şi-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder.

22 În timp ce Israel locuia în acel ţinut, Ruben s-a dus şi s-a culcat cu Bilha, ţiitoarea tatălui său, dar Israel a aflat despre acest lucru. Iacov avea doisprezece fii.

23 Fiii Leei au fost: Ruben, întâiul născut al lui Iacov;

Simeon, Levi, Iuda, Isahar şi Zabulon.

24 Fiii Rahelei au fost: Iosif şi Beniamin.

25 Fiii Bilhei, sclava Rahelei, au fost: Dan şi Neftali.

26 Fiii Zilpei, sclava Leei, au fost: Gad şi Aşer.

Aceştia au fost fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27 Iacov a ajuns la tatăl său, Isaac, în Mamre, lângă Chiriat-Arba, adică Hebron, unde au locuit ca străini Avraam şi Isaac. 28 Isaac a trăit o sută optzeci de ani. 29 El şi-a dat ultima suflare şi astfel a murit bătrân şi sătul de zile, fiind adăugat la poporul său; iar Esau şi Iacov, fiii săi, l-au îngropat.

Notas al pie

 1. Geneza 35:4 Purtaţi ca amulete; obicei religios păgân (vezi Osea 2:13)
 2. Geneza 35:7 El-Betel înseamnă Dumnezeul Betelului
 3. Geneza 35:8 Alon-Bakut înseamnă Stejarul Bocetului
 4. Geneza 35:10 Iacov înseamnă Cel care ţine de călcâi (la figurat: Înşelător)
 5. Geneza 35:10 Israel înseamnă El se luptă cu Dumnezeu
 6. Geneza 35:11 Ebr.: El-Şadai
 7. Geneza 35:12 Vezi noza de la 12:7
 8. Geneza 35:15 Betel înseamnă Casa lui Dumnezeu
 9. Geneza 35:18 Ben-Oni înseamnă Fiul necazului meu
 10. Geneza 35:18 Beniamin înseamnă Fiul dreptei mele sau Fiul născut în sud, deosebindu-l de ceilalţi fii care s-au născut în nord; cu faţa spre răsărit, sudul se află la dreapta